Svend Saabye

Weilbach information

Genealogy

Saabye, Svend, *1913, maler. *25.7.1913 i Nyborg. Forældre: Maskinm. ved Da. Biologisk Station Eberhardt S. og Ernestine Brandt. ~1° 25.10.1933 i Hjulby med Lise Wendelboe Nielsen, *24.3.1914 i Nyborg, datter af købmand Niels Christian N. og Olga Wendelboe. Ægteskabet opl. 1940. ~2° 29.6.1940 i Odense med Grethe Elisabeth Andersen, *5.9.1916 smst., datter af skrædderm. Peder Kristian A. og Betty Andersen.

Biography

Svend Saabyes landskaber, opstillinger og figurbilleder fra 1930rne er holdt i en mørk kolorit i modsætning til 40rnes lysere palet. Med impulser fra Frankrig arbejdede S. sig frem til en lyrisk abstrakt udtryksform, som han har holdt ved lige siden. Det er et maleri baseret på en rytmisk betonet, fabulerende figuration i mættede farver og stram komposition. Det ses bl.a. i flere provenalske landskaber og en række akvareller, hvor forgrundsvegetationen i en let abstrakt gitterform sætter det bagvedliggende landskab i perspektiv. Fortroligheden med naturen er ikke mindst påvirket af en passion for jagt og lystfiskeri. Fugle, fisk, døgnfluer, norske elve og fjelde er en naturlig del af motivkredsen. Malerierne har siden 60erne været frie, abstrakte gendigtninger, ofte udført med paletkniv, så fladerne står skarpt mod hinanden i kantede, siksakagtige forløb. Blandt S.' store dekorative opgaver kan freskerne i Codanhus med et stærkt forstørret bjørneklomotiv og et fugletræk fremhæves. Hovedværket er de sandblæste betonrelieffer på Rigshospitalet, en vision af stranden, stenene og sandbundens riflede mønstre og tegn for fugle og fisk i et geometrisk-abstrakt formsprog. Den koloristiske effekt beror på samspillet mellem sortgrå, grå og gråhvide toner, der sammen med materialernes stoflighed giver arkitekturens kølighed liv. S. var en af de første i sin generation af fynske malere, der brød med den naturalistiske tradition og blandt dem, der i 50erne dannede sammenslutningen Germinalen i opposition mod den fynske tradition.

Education

Tekn. Sk., Odense, okt. 1932; en kort tid elev af P. Rostrup Bøyesen 1933; Kunstakad. Kbh., grafisk Sk. 1939.

Travels

Frankrig 1933-34, 1950; Norge 1947; England, Skotland, Holland Belgien, Tyskland, Sverige, Grønland, Italien (længere oph. og arb. i Frankrig og Norge).

Occupations

Censor Charl. Forår 1979.

Scholarships

Emma Bærentzen 1950; Godtfredsen 1952; Akad. 1954.

Exhibitions

Fyns Stifts Kunstforen. 1933-35; Charl. Eft. 1935-36, 1939 (grafik), 1950, 1953, 1977; KE 1935-36, 1939, 1953, 1985; Germinalen jævnligt 1935-67; Fyns Forum 1936; Linien 1937; Forårsudst., Odense 1944; Nord. Kunststævne, Fr.cia 1946; Charl. Forår 1950, 1952, 1957, 1959-60; Nyere da. malerkunst, Fyns Kunstmus. 1952; Nord. Kunst, Trondheim m.fl. 1955; Da. illustratorer 1910-1960, Fr.berg Rådhus 1960; Exhib. of Modern Da. Painting m.m., Usher Gal., Lincoln 1964; Da. malerkunst, Fyns Forum 1965; Fynsk akvarelkunst, Rudkøbing Sk. 1979. Separatudstillinger: Alf. Andersen, Århus 1939 (s.m.fl.a.); Kunstudst.bygn. Filosofgangen, Odense 1945, 1951, 1954-55; Axel Duckert, Kbh. 1948; Erling Haghfelt, Kbh. 1960; Vejle Kunstmus. 1961 (s.m. Mogens Andersen og Georg Poulsen); Halmstad konstsalong 1962 (s.m. Anker Hoffmann); Fyns Kunstmus. 1965 (retrosp.); Länsmus., Linköping 1971 (s.m. Heerup og Robert Jacobsen); Gal. Tokuma, Tokyo 1973; Vejen Kunstmus. 1974 (s.m. bl.a. Palle From); Liljevalchs, Sth. 1975 (s.m. H. Heerup, Reidar Aulie); Da. Centralbibl., Flensborg 1976 (s.m. P.O. Hansen); Vejen Kunstmus. 1988; Sønderjyll. Kunst- og Kulturcentrum, Hammelev 1994 (s.m. bl.a. Erik Varming); Hegau Bodensee Gal., 1997.

Artworks

Kvindeportræt (1934, Fyns Kunstmus.); Landskab, efterårsaften (udst. 1945); Åen (udst. 1948); Landsbygade i Provence (1950, Ribe Kunstmus.); Får i provenalsk landskab (1950, Aarhus Kunstmus.); Mor og barn (1950, Fyns Kunstmus.); Interiør med blå vase (udst. 1954); Markfelter (1960, Vejle Kunstmus.); Skærmplanter (før 1961, Trapholt); Kragekrig (1964); Fossen (1964, Fyns Kunstmus.); Ild og vand (gobelin, 1967, Assurandørernes Hus, Kbh.); Overborgm. Urban Hansen (1973, Kbh. Rådhus); Vinternat (1980); Laks og flue (1995); Flyvende fugle (1997). Udsmykninger: Den Da. Bank, Svendborg (fresko, 1953); Ungdomsfængslet Søbysøgård, Fyn, forsaml.sal (1954); Ringe Centralsk. (fresko, 1956); Odense Rådhus (1959); Codanhus, Gl. Kongev. 60, Fr.berg (fresko, 1960); Smidt & Co., Odense (1962). Sandblæste betonrelieffer: Rigshosp., Kbh., centralkompleksets forhal (1964-68), sydfløjens forhal (1974-78); Otterup Rådhus, facader (1972); Kommunedata, Aalborg Centralen, forhal (1972); indkørsel smst. (1983); F.L. Smidth, adm.bygn., forhal (1973, konk.). Bemalede trærelieffer: Vollsmose K. (1979); Rigshosp. K. (1979). Skriftlige arbejder: Fisk og flue, 1952; Lystfiskerliv, 1952; Om fluefiskeri, 1958.

Literature

Niels Th. Mortensen: Da. Billedkunst, 1939; Ole Vinding i: Kat., Axel Duckert, 1948; Ib Paulsen i: Fynske Kunstnerportrætter, V, 1952; Fyens Stiftstid. 31.8.1956; 21.7.1963; Berl. Tid. 24.8.1961; 27.3.1963; 23.4.1965; 28.4.1970; Dagbl. Fyn 20.7.1963; 17.4.1964; Pol. 29.4.1970; 25.1.1978; 24.7.1983; 24.7.1988; Peter Eriksen i: Kat., Vejen Kunstmus., 1988; Marianne Saabye i: Ein Traum aus Fünenland, Hegau Bodensee Gal., 1997.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.