Harald Lønborg-Jensen

Literature

Arch. 1923, 5f; Nat.tid. 26.10.1927; Berl. Tid. 8.10.1931 (60 år); Cistercienserk. i Løgum, Tegn. af H. L.-J., tekst af C.M. Smidt, 1931; M. Mackeprang: Løgum Kloster, 1936; Danm. K., Sorø Amt, 1936-38; Thisted Amt, 1940- 42; Maribo Amt, 1948-51; Sdr.jyll. Amt, 1954-63; Ribe Amt, 1979-; E. Horskjær: En Mindebog om Sct. Catharina Kirke, 1936; E. Nystrøm: Fra Nordsjæll. Øresundskyst, 1937, 252, 303; Vilh. Lorenzen: De da. Cistercienserklostres Bygn.hist., 1941; Th. Mollerup og Th. Bruun: Haslev K., 1941; Danm. Slotte og Herregaarde, III, 1943, 59; Fra Fr.borg Amt, 1953, 57; H. Græbe: Ribe Skt. Katharinæ Kloster, 1978; Steffen M. Søndergaard i: Architectura 10, 1988, 136, 138f (Katharinæ Kloster); Bygn.arkæologiske Studier 1992, 9ff (Skanderborg Slotskirke).

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.