Ludovica Thornam

Weilbach information

Genealogy

Thornam, Ludovica Anina Vilhelmine Agusta, 1853-1896, maler. *30.11.1853 i Horsens, ?27.5.1896 i Kbh., begr. i Horsens. Forældre: Overlærer Ludvig T. og Anine Charlotte Frederikke Norup. Ugift.

Biography

Ludovica Thornam hører til de få professionelle kunstnere, der på sin tid kunne leve af maleriet. Hun ernærede sig fortrinsvis som portrætmaler og som underviser på forskellige herregårde i Danmark. Hendes tidlige billeder følger traditionen fra den ældre malergenerations portrætmaleri, hvor figurerne er malet efter en fast og stram opbygning, og farveholdningen er neddæmpet. Senere i hendes karriere kom der en fransk indflydelse ind i hendes malerteknik. Det giver sig eksempelvis udtryk ved en fornyet anvendelse af dagslys og en friere maleteknik, som nedbryder konturer. Det spores især i portrættet af søsteren fra 1887. Billedernes motiver er dog fortsat traditionsbundne.

Education

Tegneundervisn. på Tekn. Sk., Horsens; Vilh. Kyhns tegnesk. for kvinder 1873-75; elev hos H. Siegumfeldt; Acad. Julian, Paris (Jules Lefebvre) 1887; tillige undervisn. hos Hector Leroux i 1887, 1889, 1893.

Travels

Paris, Italien 1887-88 (s.m. Emmy T.), 1989, 1893-94 (s.m. samme).

Occupations

Scholarships

3-årig stip. fra Kultusmin. 1887; Raben-Levetzau 1887.

Exhibitions

Charl. Forår 1878-84, 1886-93, 1895-97; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Salonen, Paris, 1889-96; Kvindel. Kunstneres Udst. 1895, 1920 (retrosp.); Mal. fra fynske herregårde, Odense Slot 1904. Separatudstillinger: 1893, 1935 (begge s.m. Emmy T.); Søllerøds billeder, Søllerød Rådhus 1974.

Artworks

Kunstnerens moder (1882, Horsens Kunstmus. Lunden); Christiansborgs brand (1884, Kbh. Bymus.); Selvportræt (1885, Horsens Kunstmus. Lunden); Siddende Dame (1887, smst.); To børn på en stentrappe (1887, Nordjyll. Kunstmus.); Gudstjeneste i Søllerød Kirke, interiør fra Københavnerskolen (1890, Søllerød Mus.); Interiør fra Søllerød Kirke (1890, smst.); Gudstjeneste i Søllerød Kirke (1890, Fyns Kunstmus.); Dameportræt (1893, Vejle Kunstmus.); En nonne (1893, Aarhus Kunstmus.); Min Moder (1896, Vejle Kunstmus.); Maleren Vilh. Kyhn (1896, Stat. Mus. for Kunst).

Literature

Ill. Tid., 1895-96, 332; auk.kat. okt.1896; Emmy Thornam: Min søster og jeg, 1932; Dagens Nyheder 1.9.1935; 11.9.1935; Arthur Fang og Ingeborg Buhl: Roskilde adelige Jomfrukloster 1699-1949, 1949, 11, 52; Hans Berner Schilden Holstens Slægtsbog, bd. II, 1952-55, 64, 226; Ingeborg Buhl: Portrætsaml. i Roskildes adelige Jomfrukloster, 1961, 42f; Carlsbergfondets årsskr., 1983, 35-44; Kvinden, Horsens Kunstmus. Lunden, 1997. Breve og fotografier (Horsens Kunstmus. Lunden).

Author: Katrine Kampe (K.Ka.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.