Bertel Thorvaldsen

Artworks

Godt 90 friskulpturer, knap 300 relieffer og mere end 150 portrætbuster, næsten alle Thorvaldsens Mus., først og fremmest som de originalmodeller, hvorfra 1 og ofte flere ekspl. af samme i marmor eller bronze blev udført; endv. tegnede og modellerede skitser til og afstøbn. af værkerne i mus., desuden en del værker i marmor i mus. udført i T.s levetid og posthumt (Thorvaldsens Mus. håndkat., seneste udg. 1975).

Author: Stig Miss (S.Mi.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.