Lise Nellemann

Weilbach information

Genealogy

Nellemann, Lise, *1960, billedkunstner. *18.6.1960 i Ålborg. Forældre: Landinsp., civiling. Ib N. og Lykke Engsig.

Biography

Lise Nellemann tilhørte efter eget udsagn en meget malende, ekspressiv generation på Kunstakademiet, men har i sine senere arbejder vendt blikket mod inspirationen fra 1960ernes og 70ernes konceptkunst og herunder ikke mindst en markant skikkelse som den amerikanske kunstner Lawrence Weiner. N.s hidtil mest betydningsfulde arbejde er en serie udstillinger i København og Berlin, der med billedkunstnerisk moderne medier som fotografier og computere kritisk kredser om etiske problemstillinger i den moderne videnskabs forhold til den menneskelige krop. Det sker med manipulerede fotografier, diagrammer og "videnskabelige" objekter, der tilsammen fortæller en fiktiv historie om et globalt forskningsarbejde, som bl.a. udtager organer med henblik på salg.

Education

Kunstakad. Kbh. (Albert Mertz, Hein Heinsen) 1979-84, 1985-87; studier i kulturvidenskab, Humboldtuniv., Berlin fra 1994.

Travels

N.Y. 1989; Berlin fra 1992.

Occupations

Scholarships

Gerda Iversen 1982; legatophold, Skand. Hus, Rom 1992; Stat. Kunstfond 1994; Marie Monson 1984; Bikubens legatophold, Berlin 1994.

Exhibitions

Luftens helte, Huset, Kbh. 1984; Charl. Forår 1988; Overgaden, Kbh. 1992; Charl. Eft. 1993; Bildwechsel/Weltnotiz, Informationsdienst, Hamburg 1993; Informationsdienst, Barbara Gross Gal., München 1993; Informationsdienst, Gal. Marc Janxou, Zürich 1993; Informationsdienst, Gal. Barbara Weiss, Berlin 1993; Informationsdienst, Grazer Kunstverein, Graz 1994. Separatudstillinger: Kvindegal., Kbh. 1984; Gal. Kongo, Kbh. 1987; Krasnapolsky, Kbh. 1988; Gal. Basilisk, Kbh. 1989-90; Det Nordjyske Landsbibl., Ålborg 1991; Gent. Kunstbibl. 1991; Studio 1-2, Herning 1991; Echoes, Gal. Eva Marker, Kbh. 1992; Recycon/(+) Psybotic, smst. 1994; Overgaden, Kbh. 1995. Performance: Gal. Sub Set, Kbh. 1984; Tranegården, Gent. 1984; Gud og Grammatik (s.m. Mikael Kvium og Chr. Lemmerz), Charl.borg 1984; Kvindegal., Kbh. 1984 (s.m. Vicky Steptoe).

Artworks

Inquiry into the personal Angle of Engagement, proj. Character Generator Diagram (2 tegn., 1992, Kobberstiksaml.); (+)Psybotic (dias, 1993); computerbearbejdet dias, proj. Recycon (1994, Stat. Kunstfond). Udsmykninger: IC3-toget Peder Syv, 1993. Skriftlige arbejder: Tekst i kat. Gal. Kongo, 1987; i Sene Sondringer, Kunstakad. Kbh. 1987; i manifest for Character Generator Diagram, Gal. Basilisk 1990; i Hvedekorn 1992; i kat. Gal. Eva Marker 1994.

Literature

Atlas 10, 1991, 22f; Hvedekorn 2, 1992; Inf. 23.10.1993 (Ann L. Sørensen); Berl. Tid. 29.4.1994 (Eva Pohl); Pol. 30.4.1994 (Malene Vest Hansen).

Author: Torben Weirup (To.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.