Jens Neuhausen

Weilbach information

Genealogy

Neuhausen (Neuhaus), Jens, 1774-1816, maler og legatstifter. Døbt 22.7.1774 i Kbh., ?20.1.1816 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Slagter Jens Neuhaus og Sidse Marie Pedersdatter. Ugift.

Biography

Jens Neuhausen indrykkede som malersvend i nytåret 1795 en annonce, hvor han tilbød aftenundervisning i tegning. Han foreviste gerne "noget af sit arbeide og lover enhver bedste fremgang". Som kunstner synes han ikke at have arbejdet meget, men han havde i København en stor og indbringende malerforretning efter 1801. Han fremkom i øvrigt i 1815 med forslag til en reform af mesterstykkevæsenet og viste i det hele taget stor interesse for håndværkeruddannelsen. Ved testamente af 10.6.1812 skænkede han sin samling af bøger, kobberstik og tegninger samt hele sin formue til Kunstakademiet til oprettelse af et legat for kunstnere. Legatet udbetaltes Akademiet af N.s bo 1819 og er siden 1838, da opgaverne udsattes for første gang, blevet uddelt hvert andet år.

Education

I malerlære hos malerm. Rodschou, mesterstk. 1801; samtidig Kunstakad. Kbh., fra nederste kl. marts 1790, til modelsk. 1795, lille sølvmed. 1803, st. sølvmed. 1803.

Travels

Occupations

Kgl. bevilling til at nedsætte sig som maler i Ålborg og indtræde i malerlauget uden at gøre mesterstk. 13.5.1795; borgerskab som malerm. 6.5.1801. Oldermand for malerlauget 1815-16.

Scholarships

Exhibitions

Akad. Modeltegn., Kunstforen., Kbh. 1942.

Artworks

Hans Chr. Knudsens færgegård ved Jægerspris (akvarel, 1805).

Literature

Det skand. Litteraturselsk. Skrifter, 1812, 281; Kbh. Adressecomptoirs Efterretn. 23.1.1816; Collegial Tid. 17.2.1816, 143-45; Den da. Statstid. 5.4.1816; Berl. Tid. 5.4.1816; F.J. Meier: Wiedewelt, 1877, 231-33; F. Meldahl og P. Johansen: Det kgl. da. Akad. for de skjønne Kunster 1700-1904, 1904, 184f, 237; R. Berg: Malerlauget, 1902, 66-68; samme i: For Industri og Haandværk, 1915; Sylvest Grantzau: Aalborgmalere i 500 år, 1970, 57f.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.