Bjarne Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Nielsen, Bjarne Konrad, *1931, tegner, grafiker og maler. *25.7.1931 i Odder. Forældre: Boelsmand Kristian Konrad N. og Meta Rasmine Margrethe Pedersen. ~11.1.1958 i Hell. med maleren Lis Søren Hansen (senere Lis Alma Nielsen), *21.3.1935 smst., datter af fabrikant Søren Christian H. og Kirsten Rolf Schroeder.

Biography

Bjarne Nielsen begyndte efter akademitiden som tegner på Politiken og efter flytningen til Århusegnen i 1962 også på Demokraten. I hurtige iagttagelser fangede han det karakteristiske hos skuespillerne på scenen, men han udførte også mere gennemarbejdede portrætter af bl.a. Broby Johansen og en række skuespillere fra Århus Teater. Samtidig arbejdede han med både grafik og maleri. I sine træsnit udnytter han den kontrasterende virkning mellem helt sort og hvidt som i Siddende model fra 1978. I maleriet var N. inspireret af Pariserskolen, især Jacques Villon og Maurice Estèves kubistiske tendenser. N. arbejdede sig fra det illustrative mod ren abstraktion, men baseret på naturiagttagelser og med sikker fornemmelse for farvernes indbyrdes relationer. På en rejse til Østafrika udførte N. en række olieskitser af mennesker og natur, og rejseindtrykkene medførte en varmere, lysere palet.

Education

Kunstakad. Kbh., malersk. (William Scharff) 1954-58, grafisk sk. (Holger J. Jensen) 1957-60, industriel design (Gunnar Biilmann Petersen); Grafisk Højsk. 1959.

Travels

Paris 1966; Amsterdam 1969, 1972; London 1974; Malaga 1987; Barcelona 1989; Østafrika 1985, 1988; Princeton, N.Y. 1989.

Occupations

Tegner ved Pol. og Demokraten 1959-74; lærer ved Århus Kunstakad. 1974-88.

Scholarships

Exhibitions

KP 1950, 1958, 1966; KE 1960, 1962, 1966; Charl. Forår 1962; Århus Kunstbygn. 1963; Salonie Debiutow, Warszawa 1965; Gal. G., Århus 1965, 1966; Guirlanden 1968-70, 1972-74, 1976, 1978-79, 1981, 1984-85, 1987-96. Separatudstillinger: Gal. Strenge, Kbh. 1956; Svalegangen, Århus 1967, 1970; Odder Mus. 1969, 1976, 1989, 1994; Gal. Krogen, Silkeborg 1977; Raderinger-Træsnit 1953- 78, Grafisk Gal., Århus 1978; Gal. Helios, Århus 1986; Kastellet, Kbh. 1990; Kunstnernes Hus, Århus 1991 (retrosp.); B.N. 1954-94, Århus Kunstbygn. 1994.

Artworks

Tegninger og grafik: Ca. 50 teater- og portrættegn., (bl.a. R. Broby-Johansen, 1959-74, Århus Bymus.); ca. 60 arkitekturtegn. (ca. 1972 til: Hist og her i Århus, 1972, smst.); Skuespillerportrætter (1965-75, Teaterbodega, Skoleg., Århus); ca. 60 jagt- og naturtegn. (ill. til Carl Haxthausens jagtbreve i Pol. og i Da. Jagttid., ca. 1969-79, Odder Mus.); 12 træsnit (ca. 1969-1979, smst.); Siddende model (træsnit, 1978). Malerier: Mellem to fjorde, 12 landskabsmalerier (ca. 1969-1979, Odder Mus.); 6 fuglestudier (ca.1969-1979, smst.); Stenkomposition (1978); Flintebillede (ca. 1979); Vinter, æbletræet (1983, Århus Amtskomm.); Barcelona (1989); Silistria (1994, Århus Komm.). Grafiske udgivelser: B.N. Tryk fra Stok (træsnit), 1964; Peder Jensen: Hist og her i Århus, Marselis Forlag 1972; Bent Klougart: Futmælk, med raderinger fra 1954-69 af B. N., Forlaget Tommeliden 1979.

Literature

Demokraten 9.12.1962; 7.2.1964; Axel Jørgensen i: Kat. Guirlanden, 1979; Aarhuus Stiftstid. 10.10.1985; 25.7.1991; Fyns Stiftstid. 3.3.1994; Kunstavisen, okt.-nov. 1986, 15; Hvedekorn, 6, 1961, 190-192, 206, 218.

Author: Pia Kristine Münster (P.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.