Carl L. Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Nielsen, Carl Leopold, 1888-1960, maler. *21.1.1888 i Kbh., ?2.8.1960 i Skagen. Forældre: Bankbud Jens Christian N. og Karen Marie Jensen. ~20.11.1914 i Kbh. med Elise Martha Vilhelmine Rasmussen, *20.4.1887 på Fr.berg, ?26.8.1945 i Kbh., datter af konditor Hans Peter R. og Anna Marie Elisabeth Hansen.

Biography

Uddannnelse: Lærte at tegne hos Viggo Brandt 1917; modtog et halvt år privatundervisn. hos Aksel Jørgensen 1923. Carl L. Nielsen var kendt som en dygtig portrætmaler, der livfuldt kunne opfatte og fastholde sit motiv. En række portrætter af kendte personligheder fra samtiden er bevaret til i dag. N. dyrkede også landskabsmaleriet. Her var det især lokaliteter fra København og byens nærmeste opland, der udgjorde hans motivkreds, ofte med en kraftig kolorit og en enkel gengivelse, der ikke fortabte sig i detaljer.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1925-27, 1930-35, 1938-39, 1946, 1949, 1952, 1955, 1959; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1927, 1933-42, 1948, 1952. Separatudstillinger: Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1930; Slotsgården, Fr.berg Have 1940.

Artworks

Portrætter: Antikvarboghdl. Jeppe Poulsen Skadhauge (1928, Den da. Antikvarboghdl.foren.); Skuespiller Svend Aggerholm (1928); Skuespiller Johannes Ring (1928); Skuespiller Emil Helsengreen (1926-27); samme i rollen som Svup-Nikkelaj i Forbryderliv, 1927 (1929, Teatermus.); Forfatteren Bertel Budtz Møller; Forfatteren Knud Bokkenheuser (1930); Dr. phil. Th.A. Müller (tidl. Skt. Jørgens Gymn.); Prins Harald (Garderhusarregimentet i Næstved); Prins Gustav (1941, Nordre Birks Garderforen.). Andet: Udsigt fra Kastelsvolden (1930); Raadhuspladsen (1936).

Literature

Berl. Tid. 18.11.1930 (K. Flor); Pol. 27.11.1930; Berl. Tid. 5.8.1960 (nekr.); Aktuelt 5.8.1960 (nekr.); Portrætter, maleren Carl L. Nielsen, u.å. (Billedhft.).

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.