Carl Holsøe

Weilbach information

Genealogy

Holsøe, Carl Vilhelm, 1863-1935, maler. *12.3.1863 i Århus, ?7.11.1935 i Asserbo, begr. i Vinderød. Forældre: Ark. Niels Peter Christian H. og Emilie Charlotte Klentz. ~1° 1.6.1894 i Branderslev med Emilie Heise, *9.8.1868 i Roholte, ?2.3.1930 i Kbh., datter af sognepræst Frederik Julius H. og Bertha Mathilde Østrup. ~2° 21.10.1935 i Asserbo med Ingeborg Margrethe Knudsen, *5.1.1900 i Måløv Sogn, datter af husmand Carl Peter K. og Maren Marie Hansen.

Biography

Carl Holsøes tid på Akademiet og senere på Studieskolen satte ham i forbindelse med jævnalderende kunstnere som Peter Ilsted og Vilhelm Hammershøi. Sidstnævnte blev H.s personlige ven, og en åbenlys lighed imellem de to kunstneres motivvalg tyder på en gensidig påvirkning. H. malede landskaber, stilleben og blomsterbilleder i en klar, fortællende form ikke ulig de gamle hollændere. Hans foretrukne motiv var dog, som Hammershøis, interiøret: Den stilfulde stue, hvor dags- eller lampelyset falder på stuens nipsgenstande og mahognimøbler og reflekteres i de plankpolerede bordflader og hvidmalede døre. H. har malet utallige variationer over dette tema, og han lagde i højere grad vægt på rummenes arkitektoniske detaljer og indbo end på de rygvendte kvindeskikkelser eller små grupper figurer, der undertiden optræder i interiørerne. Figurerne er dekorative, men bibringer ikke kompositionen den bevægelse og det liv, man kunne forvente i H.s nøgterne beskrivelser. Det skulle vise sig, at hans nære forbindelse med Hammershøi ikke just gavnede den kunstneriske produktion. Uden den koloristiske finhed og særlige stemning, der kendetegner Hammershøis interiører, kom H.s kunst efterhånden til at stå i skyggen af Hammershøis.

Education

Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. 3 semestre 1882-84; derefter elev på Kunstnernes Studiesk. (P.S. Krøyer).

Travels

Italien 1897 og senere.

Occupations

Medl. af Akad. Plenarforsaml. 1908; best.medl. i Kunstforen., Kbh. 1902-05, 1909-11.

Scholarships

Mention Honorable, Paris 1889; Akad. 1890, 1892, 1897-98; guldmed., München 1891; Bielke 1894; Hielmstierne-Rosencrone 1895-96; Raben- Levetzau 1897-98, 1904; Aarsmed. 1 1901; samme 2 1908 (Eckersberg Med.); Serdin Hansen 1906.

Exhibitions

Dec.udst., Charl.borg 1886; Charl. Forår 1888-1906, 1908, 1910, 1922, 1924, 1927-33; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; verdensudst., Paris 1889; Moderne da. Kunst, Kunstforen., Kbh. 1890; Internat. Kunst-Ausst., München 1891; Kleis' Høstudst. 1892; Kunstnernes Studiesk., Charl.borg 1896; Kunstforen., Kbh. 1897; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Glaspalast, München 1909, 1913; KE 1909, 14; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Foren. for Nat. Kunst 1927 (retrosp.); Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Some Da. Paintings of the Nineteenth Cent., Bury Str. Gal., London 1984.

Artworks

Interiør med en syende pige (erhv. 1889, Stat. Mus. for Kunst); Interiør (1901, Aarsmed.); Landskab (erhv. 1902, Fyns Kunstmus.); Interiør (1903, Ordrupgaard); Skovrigt landskab (erhv. 1903, Stat. Mus. for Kunst); Interiør (som forannævnte); Interiør (erhv. 1903, Ribe Kunstmus.); Interiør med læsende pige (erhv. 1904, Stat. Mus. for Kunst); Interiør (1905, Göteborgs Konstmus.); Afteninteriør (Serdin Hansen 1906); Aften (1908, Eckersberg Med.); Bondestuen (1910, Bornholms Kunstmus.); Interiør (som forannævnte); Landskab ved Lyngby (erhv. 1904, Aarhus Kunstmus.); Interiør, læsende dame (erhv. 1913, smst.); Interiør (erhv. 1932, smst.); Interiør (erhv. 1921, Nat.mus., Sth.); Interiør (erhv. 1927, Nordjyll. Kunstmus.); Interiør (udst. 1924, Mus. på Koldinghus); Klostergang i Helsingør (smst.); Spisestueinteriør (erhv. 1938, smst.); Landskab (udst., Randers Kunstmus.).

Literature

Karl Madsen i: Nord. Tidsskr. 1888, 104f; samme i: Tilskueren, 1889, 414; Sig. Müller: Nordens Billedkunst, 1905, 208; Pol.19.10.1908; Dag. Nyh. 3.10.1924 (Th. Faaborg); 8.11.1935 (Sig. Schultz); Berl. Tid. 8.11.1935 (nekr.); 11.1.1987; Pierre Lübecker i: Gutenberghus Årsskr. 1966, 5; P.M. Hornung og Kasper Monrad i: Dengang i 80'erne, Kunstforen., Kbh. 1983; Poul Vad: Hammershøi. Værk og liv, 1990 (1.udg. 1988) 24, 56, 218, 221, 223, 225f, 230, 346; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.