Emil Wennerwald

Weilbach information

Genealogy

Wennerwald, Emil August Theodor, 1859-1934, maler. *4.8.1859 i Kbh., ?21.5.1934 smst., begr. smst. (Vestre). Forældre: Fabr. Friedenreich (Fritz) W. og Emilie Frederikke Lüchow. ~1° 4.5.1884 på Fr.berg med Calla Christine Ludovica Rongsted, *21.1.1866 i Kbh., ?5.8.1885 smst., datter af premierløjtn., hofpianist Carl Julius R. og senere jordemoder Sophie Frederikke Hansen. ~2° 23.10.1888 i Svendborg med Ingeborg Johanne Emilie Hansen, *25.12.1866 smst., ?23.10.1951 i Hell., datter af gæstgiver Anders H. og Ane Margrethe Hansen.

Biography

Emil Wennerwald forenede i en årrække arbejdet som skuespiller med billedkunst. Han malede fortrinsvis landskaber, skovpartier og bondegårde med motiver hentet fra Nordsjælland og det østlige Jylland. Adskillige malerier fra Norge, Tyrol og Italien vidner om, at motiver også blev hentet på rejser. Både koloristisk og i kompositionen har Fr. Vermehrens undervisning sat præg på W.s billeder, specielt på hans Italiensbilleder og de vidtstrakte hedelandskaber. De realistiske billeder bygger på et grundigt naturstudium og følger dansk landskabstradition, mark- og skovlandskaberne kan med deres lysende grønne farver og mørkegrønne skyggevirkninger minde om Niels Skovgaards malerier fra 1880erne.

Education

Tegneundervisn. hos Carl Würtzen; elev af maleren Carl Vilhelm Hansen; dimitt. fra C.V. Nielsens Tegnesk.; Kunstakad. Kbh. (Fr. Vermehren) 1878-81; Krøyers Malersk., 1 md. 1884.

Travels

Tyskland, bl.a. Hamburg, Berlin, Dresden 1889-90; senere Tyrol, Schweiz, Italien og Norge.

Occupations

Skuespiller ved Folketeatret 1882-83 og efter 1885 en kort tid i provinsen; tegnelærer ved Efterslægtsselsk. Sk., Kbh. 1883-85.

Scholarships

Raben-Levetzau 1890; Hielmstierne-Rosencrone 1891, 1896; Akad. 1894, 1897; Bielke 1895.

Exhibitions

Dec.udst. 1880; Charl. Forår 1882-83, 1885-86, 1889-97, 1899, 1902-06, 1908-09, 1915-18, 1921; Kunstnerforen.af 18. Nov., 1882; Lübeck 1895; Dyrehavens Malere 1913; Kbh. Bymus. jub.udst., 1951. Separatudstillinger: Dresden 1889; Berlin 1890; Anton Hansens Kunsthdl., Kbh. 1916-17; Bergenholz' Kunsthdl., Kbh. 1920; Einar Heusers Kunsthdl., Kbh. 1921. Auktioner: 21.11.1904; 20.11.1905; 18.11.1908; 28.11.1921; 28.11.1922; 18.11.1924; 20.10.1927; 16.10.1928; 1.5.1929; 27.11.1930; 1.12.1931; 11.11.1932; 23.3.1941.

Artworks

Efterår, parti fra Søndermarken (udst. 1882); Strandpromenaden (nu Strandboulev., 1896,Kbh. Bymus.); Parti fra Westend, Vesterbrog. 65-67 (1902, smst.); Vej til hotellet, udsigt mod Munkebjerg Badehotel fra skovvejen (1906, Vejle Kunstmus.); Lyngbakker (1909, smst.); Fra Ibækdalen (1912, smst.); Fra mit vindue på Capri (udst. 1914); Sommerdag ved Mølleåen (1918); Sommerdag ved Bøllemosen (1920); Selvportræt (1921, tidl. Johan Hansens Saml.); Solnedgang ved Liseleje (1926, Roskilde Mus.); Bøllemosen (1927); Porten ved Rysensteen (u.å., tidl. Joh. Hansens Saml.); Fra Kalvebodstrand (u.å., smst.).

Literature

Aftenbl. 3.8.1929; Morgenbl. 4.8.1929 (Knud Bokkenheuser); Pol. 23.5.1934; Dag. Nyh. 24.5.1934 (nekr.); Sydfyn 4.8.1959; Berl. Tid. 6.8.1967; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.