Poul Winther

Weilbach information

Genealogy

Winther, Poul, *1939, maler, grafiker og billedhugger. *22.2.1939 i Skagen. Forældre: Manufakturhdl., prokurist Kristian Peter W. og Nancy Ørum Bertelsen. ~12.6.1963 i Århus med Birte Dal, *6.3.1943 smst., datter af Leo Svend Arnold Seest D. og Ellinor Goldschmidt. Ægteskabet opl. 1980.

Biography

Poul Winther er uløseligt forbundet med Skagen strand, hvor han finder vraggods og ilanddrevne genstande, som han gengiver i sine malerier, grafiske værker, skulpturelle opgaver og direkte bruger i collager. Mens W. var i tømrerlære, debuterede han som maler i 1958. På den tid boede Svend Wiig Hansen også i Skagen, og han betød meget som igangsætter. W. kalder sine opstillinger eller nature morte for sindbilleder. Genstandene, der er gengivet, er præget af tidens tand og har hver sin historie, undertiden skildret med en erotisk undertone. I W.s malerier har der været perioder med forskellige grundfarver. I de seneste billeder er der kommet et dramatisk udtryk, domineret af den sorte farve. W. har en betydelig grafisk produktion med samme motivkreds som i malerierne. I 1960 begyndte han at udføre træsnit, siden har han også benyttet andre grafiske teknikker. De tidlige værker har motiver, der viser tingene på deres findested på stranden eller i bølgerne på vej ind, og det hele indgår i et dramatisk, næsten kosmisk handlingsforløb. I W.s ætsninger på kobber og zink opnår han fine og lette stoflige virkninger, som kan være i kontrast til hans øvrige udtryksform. Klaus Rifbjergs digte til Poul Winthers tegninger i bogen Stranden opsummerer tankerne bag hans motivverden. I W.s skulpturer og udsmykningsopgaver er motiverne de samme. Det ses bl.a. i vandkunsten ved Albertslund Rådhus. I et stort bassin står 10 skulpturer med mindelser om vraggods, der synes at have fundet tilbage til deres rette element. Skulpturerne til Sams Passage i Hjørring er ligesom hans øvrige værker blevet til, mens han lyttede til jazzmusik, og han kalder selv stedet Chet Bakers Plads. Blandt kirkeudsmykningerne kan fremhæves det abstrakte korvindue i Hammer Kirke med gule farver, som symboliserer opstandelsen.

Education

I tømrerlære 1956, sv. 1960; bygn.konstr., Tekn. Sk., Ålborg 1961; som kunstner autodidakt, men vejledt af Karl Bovin og Svend Wiig Hansen.

Travels

Paris 3 mdr. 1962, 1986; Nordafrika 1963; Færøerne 1970, 1993; Sydspanien 1971, 1975; Egypten 1979; Kuwait 1980, 1981; Grønland 1986, 1987; Skand. Inst., Rom 1987; London 1997; Norge 1997.

Occupations

Palle Suensons tegnestue 1961 (6 mdr.); censor for KP 1966, 1969, 1974; for KE 1966, 1978; gæsteprof. ved Kunstakad. Kbh. 1971; lærer ved Det jydske Kunstakad. 1973-1980.

Scholarships

Levisons Kunstnerpr. 1961; Hielmstierne-Rosencrone 1963; Bielke 1963; J.R. Lund 1964; Even Nielsen 1964; Stat. Kunstfond 1965 (det 3-årige stip.), 1975, 1979, 1984, 1986, 1996, 1997 (livsvarigt); Prins Jørgen 1967; Carlsons Pr. 1967; Foltmar 1967, 1974; Bendix 1968; Villiam H. Michaelsen 1969; Akad. 1976; Oluf Hartmann 1979; Henry Nathansen 1983; Sisimiut Bys Hæderstegn 1987; pr., Foren. Da. Kunst 1988; Svend Engelund-pr. 1988; Göteborg Bys Gyldne Nål 1990; Ole Haslund 1992; Vejen Kunstmus. Legat 1998.

Exhibitions

KE 1958-1961; KP 1959-1960; Nord. konst, Ateneum, Helsingfors m.fl. 1963; Koloristerne 1963-98; Vrå-udst. 1963-85, 1987-89, 1991-97; Å-udst. 1963, 1965, 1972, 1978-79; Charl. Eft. 1966; Modern Da. Art, Philadelphia Civic Center Mus. 1967; grafik-trien., Sth. 1968; grafik-bien., Tokyo 1968; bien., Venezia 1971; Occident-Orient, Strasbourg 1972; Art Da. 1945-1973, Grand Palais, Paris 1973; Nær i naturen, Haagen- Müllers Kunsthdl., Kbh. 1977; Brøndby bien., Brøndby Rådhus 1979, 1981, 1983; Billedkunst fra Vendsyssel, Vejen Kunstmus. 1980; Jylland 1982; Da. Grafikere 1984-85; Østersøbien., Rostock 1985; Knud Rasmussens Højsk., Sisimiut 1987; Nordens Hus, Tórshavn 1993; Tidevand, Charl.borg 1997. Separatudstillinger: Ellegaard Christensen, Skagen 1961; Skagen Rådhus 1962; Kunstforen., Kbh. 1967 (s.m. Søren Kjærsgaard og Johannes Carstensen); Aarhus Kunstmus. 1969 (s.m. Johs. Carstensen, Poul Ekelund og Emil Gregersen); Clausens Kunsthdl., Kbh. 1971; Gal. Plaisiren, Hässelby Slott 1973 (s.m. Sigurd Swane, Kai Mottlau og Gunnar Saitz); Nordjyll. Kunstmus. 1976 (retrosp., s.m. Yan); Skagens Mus. 1981; Gal. Moderne, Silkeborg 1981 (s.m. Knud Erik Færgemann); Hjørring Kunstmus. 1982;Gal. 54, Göteborg 1990; Rampen, Bikuben, Kbh. 1991; Gal. Trap, Kbh. 1995.

Artworks

Malerier: Kork II (1961, Stat. Mus. for Kunst); Ragelse på et bord (1962, Skagens Mus.); Selvportræt (1963, Hjørring Kunstmus.); To blokke, korkstumper på stranden (ca. 1964, Vejle Kunstmus.); Ting på stranden (1965, Ribe Kunstmus.); Opstilling med blålig baggrund (ca. 1967, Skive Kunstmus.); Opstilling, tinggruppe (1969, Hjørring Kunstmus.); Nerja, Malaga (1971, Trapholt, dep. Hjørring Kunstmus.); Klude (1972, Stat. Mus. for Kunst); Opstilling (1976, Skive Kunstmus.); Opstilling med rød ting (1981, Hjørring Kunstmus.); Ting på stranden (1984, Sønderjyll. Kunstmus.); Nær havet (1986, Flensborg Avis); Chet Baker, II, mørk opstilling (ca. 1990, Hjørring Kunstmus.); Studier til Chet Baker, II (ca. 1990, smst.); endv. repr. i Randers Kunstmus.; Göteborgs Konstmus. Skulpturer: Skulptur-collage (1960, Hjørring Kunstmus.); Træsko-skulptur (ca. 1976, smst.); model til vandkunst i Sams Passage, Hjørring (seks objekter, ca. 1992, smst.); grafik i Kobberstiksaml.; Vestsjæll. Kunstmus. Udsmykninger: Bornholms Sygehjem, Åkirkeby (spånpladerelieffer, grafik og mal., 1967- 1970); vandkunst foran Albertslund Rådhus (10 betonskulpturer, 1974); Sparekassen Sjæll., Strøget, Kbh. (spånpladerelieffer, 1974); Hotel Skagen Strand, Hulsig (15 plancher); Skagens Fiskerestaurant (1985, s.m. Steen Kaalø); Specialarb.sk. for Horsens og Silkeborg, Horsens (keramisk gavlrelief, 1987); IC3 tog (1991); vandkunst (1993, Sams Passage, Hjørring); Fr.havn Sygehus (granitskulpturer og trærelieffer, 1995); Brønderslev Kraftvarmeværk (vandkunst, vægrelief, farvesætning, 1996); Ålborg Univ.center (2 jernskulpturer, 1997). Kirkeudsmykninger: Kastbjerg K. (altertavle, trærelief og alterbord, 1972, s.m. Inger og Johs. Exner); Stoholm K. (glasmosaik, 1975); Hammer K. (håndhugget glasmosaikrude i kor, 1976). Teaterdekorationer: Snoren, Århus Teater 1965-1966; Havet, Det Kgl. Teater 1975; Muserne kommer, Skagens Mus.have 1985. Illustrationer: Klaus Rifbjerg: Stranden, 1976 (tegn. og håndskrevet tekst); F.P. Jac: En torden i det stille, 1984; Per Højholt: Voldtag stilheden, 1985; P.W. og Steen Kaalø: Og silden sover med hovedet nedad, Skagen 1989. Film: Manden fra Murogao (TV- børnefilm, 1987, s.m. Niels Hausgaard og Povl Dissing).

Literature

Svend Wiig Hansen i: Kat., Koloristerne, 1964; Pol. 3.1.1970 (Pierre Lübecker); Jan Zibrandtsen i: Nordjyll. Kunstmus. inf.avis, 49, 1976, 5-7; Ole Wivel: Rejsen til Skagen, 1977, 184-91; Carlsbergfondets årsskr. 1979, 1988, 1991; Vendsyssel Tid. 18.2.1979 (Waagner Nielsen); 1.2.1987 (Poul Bernth); Bent Irve (red.): Da. Grafik gennem 25 år, 1985, 340f; Ark.tur, 8, 1989, 370 (Scanticon); R. Dahlmann Olsen (red.): Da. grafik i dette årh., 1989, 38; Søren Elgaard (red.): Vrå-Udst. 50 år, 1992, 20, 84f; Ole Wivel: Sandhedens udtryk i kirke og kunst, u.å., 52, 54; Kunst og kirke, 1995, 71; Marianne Barbusse og Nanna Hertoft (red.): Da. Kunstn.sammenslutn., 1996, 40, 45, 50, 58, 244, 246. DR TV: Ung maler i Skagen, 1967 (Ole Braunstein og Ole Wivel); TV Nord: Skawbo på Vesterbro, 1995 (Rasmus Nielsen); udklip m.v. (Lokalsaml., Skagen).

Author: Nina Dahlmann Olsen (N.D.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.