C.C. Magnussen

Weilbach information

Genealogy

Magnussen, Christian Carl, 1821-1896, maler. *31.8.1821 i Bredsted, ?18.6.1896 i Slesvig. Forældre: Postm., løjtnant, krigsassessor Johan Martin M. og Anna Catarina Thiessen. Formentlig gift.

Biography

C.C. Magnussen søgte tidligt at etablere sig som portrætmaler under vejledning af C.A. Jensen. Indtrykkene fra et ophold i Rom og især besøget på Coutures malerskole i Paris dæmpede interessen for portrætmaleri til fordel for figurmaleri. Parisopholdet inkluderede også besøg i Barbizon, hvor M. deltog i det internationale kunstneriske og sociale fælleskab og her stiftede bekendtskab med de motivkredse, der i form af folke- og bondeliv blev hans foretrukne. Som Barbizon- skolens førende bondelivsmaler J.F. Millet og de danske folkelivsmalere C. Dalsgaard og F. Vermehren forlenede M. sine mange skildringer af frisisk folkeliv med en alvor og værdighed, der fjernede dem fra det hverdagslige og i stedet fremhævede det højtidelige og ceremonielle i såvel uprætentiøse hverdagssituationer som i motiver med tilknytning til kirkelige handlinger. Der er i reglen intet spor af landbefolkningens hårde slid, og M. fravalgte den individualiserende personkarakteristik og den detaljerede miljøskildring til fordel for en idealiserende typificering. M. deltog i treårskrigen på den slesvigholstenske side bl.a. ved at oprette et frikorps, som en kort tid også havde D.C. Blunck som medlem. Han mistede efterhånden forbindelsen til Danmark og gled dermed også fra den danske kunsthistorie over i den tyske. Ved siden af folkelivsmaleriet ernærede M. sig i mindre omfang ved portrætmaleri og udførte enkelte altertavler, medens han i årene 1875-85 hovedsageligt var optaget af undervisning på sin egen billedskærerskole i Slesvig. M.s store samling af gamle slesvigske træskærerarbejder findes nu i Kunstindustrimuseet i København.

Education

I malerlære; Kunstakad. Kbh. okt. 1839-jan. 1845, med afbrydelser; elev af C.A. Jensen og H.W. Bissen; på Th. Coutures malersk. i Paris 1851-52.

Travels

Rom ca. 1846-48; Paris 1851-52; Rom 1853-61, afbrudt af oph. i Hamburg 1859-60; bosat i Hamburg 1862-75; derefter bosat i Slesvig.

Occupations

Oprettede i Slesvig C.C. Magnussens Snitteskole 1875, en sk. for billedskærere, der lukkede 1885.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1848; 100 Jahre Bildnismalerei in Schlesw.- Holst., Kunsthalle Kiel 1936; For hunderede år siden: Danmark og Tyskland 1864- 1900, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1981. Separatudstillinger: Landesmus., Schleswig 1952.

Artworks

Studie af stående italiensk kvinde (1850, Städt. Mus., Schleswig); Forberedelse til kirkegang (1852, Kunsthalle, Hamburg); Portræt af kunstnerens datter Annarella (1854, Kunsthalle, Kiel); Hertug Frederik III (1863, smst.); Bondehus i Ostenfeld (1864, smst.); Kortspillere (o. 1865, smst.); Kirkegang i Nieblum, Föhr (1868, Städt. Mus., Flensborg); Altergang i Nieblum K. på Föhr (1870, Kunsthalle, Hamburg); En begravelse på Föhr (1874, Städt. Mus., Flensborg); altertavle til Bredsted K. (1881-82); Hyrdernes tilbedelse, kopi efter Ribera (1889, Viöl K., Husum).

Literature

P. Krohn i: Tidsskr. for Kunstindustri, 1894, 137-43; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; G. Wietek: Der Friesenmaler C.C.M., Wolfshagen- Scharbeutz 1954; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956, 109, 200, 339-46, 382; Kunst-Topographie Schlesw.-Holst., Neumünster 1969; A. Boime: Thomas Couture and the Eclectic Vision, New Haven-London 1980; Jan Drees i: Künstlerleben in Rom, Germanisches Nat.mus., Nürnberg og Schlesw.-Holst. Landesmus., Schloss Gottorf 1992. Breve til H.W. Bissen (Det kgl. Bibl.).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.