Carl Østerbye

Weilbach information

Genealogy

Østerbye, Carl Johannes, 1901-1960, maler. *13.8.1901 i Århus, ?18.10.1960 i Birkerød. Forældre: Kasserer Ejnar Løve Ø. og Agnes Raupach. ~2.5.1934 i Århus med cand. pharm. Ingeborg Bendix Nielsen, *2.12.1905 i Kbh., ?27.10.1977, datter af cand. pharm., senere apoteker, Anton Frederik Bendix N. og Signe Lauritzen.

Biography

Carl Østerbye stammede fra Århus, hvor han i sine unge år fandt de fleste af sine motiver. Det var især parkerne, havneanlæggene og gaderne, han gengav. Siden udvidede han sit arbejdsområde til også at omfatte Samsø, Bornholm, Helgenæs, Djursland og Jystrup Sø ved Ringsted. Han debuterede i slutningen af 1920rne i kredsen af Frie jyske Malere som mørkemaler med jordfarver og en tung penselføring. Århus Havn fra 1929 er et af de få billeder, som adskiller sig ved en lysere kolorit. Med tiden blev hans valg af farver og teknik friere, samtidig med at han udviste stor følsomhed overfor atmosfæriske virkninger. Ø. arbejdede i serier, blandt hvilke der findes klitmotiver, enkelte norske bjergbilleder, figurbilleder og svenske kystmotiver. Bedst kendt er han imidlertid for sine landskabsbilleder fra Midt- og Nordsjælland, især fra egnen omkring Valsølille. I disse anvendte han en kompositionsform, som med mindre variationer og skiftende kolorit blev gentaget fra billede til billede. Typisk ses en åben, flad engstrækning eller et let bakket terræn i forgrunden og et mørkt skovbryn i det fjerne, som silhuetagtigt hæver sig mod himlen. Ø. benyttede fortrinsvis dæmpede farver og mellemtoner i blåt, brunt og grønt. Penselføringen er summarisk, og billedet bygget op ved hjælp af enkle, bredt udformede farveflader, som rytmisk og med bølgende bevægelser skubber sig ind i dybden. Fornemmelsen for landskabets stemningsmæssige kvaliteter giver ofte hans billeder en lyrisk tone. Som forbilleder kan nævnes V. Hammershøi og H. Giersing. Ø. arbejdede også som tegner, ofte med en humoristisk indfaldsvinkel, samt som grafiker. Han udstillede mange gange med Kammeraterne og blev i sit sidste leveår medlem af Grønningen, hvor han dog på grund af sygdom ikke nåede at udstille.

Education

Autodidakt.

Travels

Frankrig 1926; Italien 1930.

Occupations

Censor for KE 1940-41; for KP 1950.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1932, 1936-37; Ronge 1935, 1939; Carlsons Pr. 1940; Dalsgaard 1941; Benny Claudi-Pedersen 1942, 1947; Akad. 1944, 1953; J.R. Lund 1947, 1949; Eckersberg Med. 1956; van Gogh 1958; Zach. Jacobsen 1960.

Exhibitions

Frie jyske Malere, Århus 1928-29; KE 1928-36, 1938, 1940; Paaske-Malerne, Århus 1930-38; Charl. Forår 1935-36, 1938-41; Da. Kunst, Fyens Forum 1936, 1940; Linien 1937; Polygonen 1938; Charl. Eft. 1939; Nord. Konstutst., Mässhallen, Göteborg 1939; Sommerudst., Stat. Mus. for Kunst 1941; Kammeraterne 1941-42, 1944- 49, 1951-59, 1961; Nord. Kunst, Aarhushallen 1941; bien., Venezia 1942; Da. Kunstudst., Oslo 1946; Nord. Kunststævne, Fr.cia 1946; Unionen 1947; Ny Carlsbergfondets jub.udst., Charl.borg m.fl. 1952; Århusudst. 1956; Da. Nutidskunst, Charl.borg 1956; Charl.borgudst. gennem 100 år, Charl.borg 1957; Bornholms målare, Bergengrenska Gården, Simrishamn 1962; Pinseudst., Engelsholm Slot 1964; Den Frie, Grønningen, Decembristerne, Corner, Sydslesvigs da. Kunstforen. 1966. Separatudstillinger: Vagn Winkels Kunsthdl., Kbh. 1935; Berl. Tid., Kbh. 1936; Binger, Kbh. 1937; Næstved Mus. 1940; Jugels udst.sal, Århus 1947 (s.m. Ejnar Larsen); Kunstforen., Kbh. 1950 (retrosp.); Kunsthallen, Kbh. 1955; Birkerød Kunstforen. 1955 (s.m. bl.a. Henry Heerup, Christine Swane og Rich. Mortensen), 1960 (mindeudst.); Den frie Udst. bygn. 1961 (mindeudst.).

Artworks

Åkirke (1927, Bornholms Kunstmus.); Røgeri (1928, smst.); Århus Havn (1929); Park, Århus (1930); Engen, sommeraften (1937, Vejle Kunstmus.); Portræt, kunstnerens kone (1937); Skoven og engen, sommer (1938, Göteborgs Konstmus.); Skovbrynet (1938, Horsens Kunstmus. Lunden); Sommerlandskab, Helgenæs (1939, Stat. Mus. for Kunst); Landskab, Helgenæs (Carlsons Pr. 1940); Landskab, Mogenstrup (1940, Aarhus Kunstmus.); Udsigt med grå gavl (1940, Trapholt); Udsigten (1940, Fyns Kunstmus.); Landskab (1941, Ystads Konstmus.); Landskab ved Ypnasted (1942, Bornholms Kunstmus.); Bakkedrag, Samsø (1945); Sommer (1945, Fyns Kunstmus.); Mariager Fjord (1946, Vestsjæll. Kunstmus.); Udsigt fra Knolden, Mols, oktobersol (1947, Fyns Kunstmus.); Øen, Jystrup Sø, I (erhv. 1948, Ribe Kunstmus.); Øen, Valsølille Sø (1949, Undervisn.min.); Marker, forår (1953, Stat. Mus. for Kunst); Klitter, gråvejr (1954, Kunstmus. Brundlund Slot); Landskab, Valsølille (1954, Stenstrup Plejehjem); Landskab (1959, Nordjyll. Kunstmus.). Udsmykninger: Kantinen, Århus Havn (mal. 1951-52).

Literature

BT 18.11.1936; Nat.tid. 30.1.1950 (Jan Zibrandtsen); 18.10.1953; 4.1.1955 (Jan Zibrandtsen); Dagens Nyh. 4.1.1955 (samme); Jyll.p. 2.2.1955; Inf. 6.1.1955 (Ejler Bille); Fr.borg Amts Avis 18.4.1958; Aarhuus Stiftstid. 19.10.1960; Aktuelt 19.10.1960; Pol. 19.10.1960 (Pierre Lübecker); Næstved Tid. 3.10.1961; Helge Nielsen i: Kat., Kammeraterne 1961 (nekr.); Jan Zibrandtsen: Moderne da. maleri, 1967, 237-39.

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.