Cornelis van Mander

Biography

Cornelis van Manders uddannelse og eventuelle studierejser kendes ikke. Han arbejdede som sten- og billedhugger for hertug Frederik III af Gottorp og fik også en del større entrepriser i forbindelse med fæstningsbyggeri. 1655 fik han efter en del besværligheder den danske konges tilladelse til at føre sin del af arven efter moderen fra København til Slesvig.

Author: Steffen Heiberg (St.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.