Jørgen Aabye

Weilbach information

Genealogy

Aabye, Jørgen Emil, 1868-1959, maler. *9.6.1868 i Gadstrup ved Nørre Åby, H22.6.1959 i Kbh. Navneskift fra Olsen 20.12.1904. Forældre: Gårdejer, senere sparekassedir. Jørgen O. og Karen Jørgensen. ~20.11.1912 i Kbh. med Ellinor Gerda Emilie Høst, *4.5.1883 smst., ?26.10.1918 smst., datter af overretssagf. Frederik Christian Haugsted H. og Ida Agathe Petrea Suzette Lyngbye.

Biography

Jørgen Aabye har efterladt sig en omfattende og meget varieret produktion, der spænder fra kirkekunst til portrætter. Den unge Aa. blev pavirket af flere, meget forskelligartede kunstneriske retninger. Først stødte han under sin første udlandsrejse på prærafaelitterne, og påvirkedes stærkt af dem, men siden studerede han et års tid på Zahrtmanns skole i København og dernæst på Willumsens skole i Paris. Mødet med prærafaelitterne førte med sig, at Aa. kastede sig over religiøse kompositioner, f.eks. altertavlen til Nr. Aaby kirke på Fyn, en fremstilling af Kristus i Getsemane Have, kopieret efter Carl Blochs fremstilling af samme og indfældet i en simpel nyrenæssanceramme. Også temaet Mariæ Bebudelse, blev, som det ligeledes var tilfældet hos prærafaelitterne, genstand for hans opmærksomhed i en periode. Senere rykkede landskabsmaleriet i fokus, og det resulterede i en række fine billeder, som røber en kraftig påvirkning fra Cezanne. Landskabsbillederne åbenbarer en fin koloristisk fylde og en vis tendens til det fladebetonede. Sin største indsats har Aa. gjort inden for portrætmaleriet, hvor han viser sig som en udmærket karakterskildrer, der bliver inden for den naturalistiske udtryksmåde, men bibeholdende den farveglæde, som han havde lært hos Zahrtmann og Willumsen.

Education

Elev af V. Kyhn 1886-87; Tekn. Sk. 1887-88; Kunstakad. Kbh. 1888-92; Zahrtmanns sk. 1900-01; Willumsens sk. i Paris 1904.

Travels

Tyskland, Østrig, Italien 1893-94; Rom 1902; Paris 1904.

Occupations

Scholarships

Akad. 1916.

Exhibitions

Charl. Forår 1892-1906; 1909-46, 1949, 1952-59; KE 1904, 1908, 1910-13; Den frie Udst. 1908; Glaspalast, München, 1913; Charl. Eft. 1930, 1937, 1943, 1959; Foren. for nat. Kunst, Koldinghus 1930, 1960; 500 års da. portrætter, Charl.borg 1961.

Artworks

Ung Italiener (1902, Nordjyll. Kunstmus.); Det blå Hus (1913, Skagens Mus.); Interiør fra Atelieret (1920, Sønderjyll. Kunstmus.). Portrætter: Ægyptologen Valdemar Schmidt (1922, Frimurerlogen, Kbh.); Oberst C.F. Gjernals (1926, smst.); Prins Harald (1932, smst.); Oberst H. Parkov (1928, Gent. Rådhus); Lensgreve Fr. Moltke (1935, Bregentved); Kommandør Gustav Holm (1935, Fr.borg); Dr. phil. O. Krag (1941, Folketinget); Prof. Absalon Larsen (1942, DTU). Udsmykninger: Kristus i Getsemane Have, altertavle, Nr. Aaby K. (1897).

Literature

Da. kunst, 82, okt. 1947; 86, okt. 1948; 87, jan. 1949; 88, maj 1949; 90, maj 1950; J. Danneskiold-Samsøe: I Kunstens Tjeneste, 1953, 41, 44f, 106; Hanne Honnens de Lichtenberg, Zahrtmanns Sk., 1984.

Author: Sten Hartung (S.Ha.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.