Gustav Martens

Weilbach information

Genealogy

Martens, Gustav Ludolf, 1818-1882, arkitekt. *20.10.1818 i Wismar, ?7.1.1882 i Kiel. Forældre: Skibsmægler Johan Gottfried M. og NN.

Biography

Gustav Martens' bygninger for baroniet Vilhelmsborg i Århus var hovedsageligt udført i kløvet kampesten og er måske et af de tidligst daterede byggerier af dette senere så almindelige byggemateriale. Fugerne er udfyldt med små skærver af hornblændeskifer, og enkeltheder er i røde mursten. Tagkonstruktionen er sammenboltet og bygningernes ventilation formidlet ved loftspalter i hovedgesimsens rulleskifte. Lade og kostald har en smuk rejsning med kamtakkede blændingsgavle, hvorimod forvalterboligen og herskabsstalden er med en lavere rejsning. Også i det indre er der smukke enkeltheder. M.s bolig for Fr. Chr. Willemoes vakte opsigt, endog i København, både ved sin beliggenhed og ved sin markante nygotiske arkitektur, som M. havde fået interesse for under sin ansættelse hos G.G. Ungewitter. M.s tegninger er bevaret og viser, at husets stejle tegltag oprindelig var skifertækket. Hovedbygningen til Ussinggård har en borgagtig karakter med hjørnetårn og klare nygotiske enkeltheder. Husets indvendige døre med slanke fyldinger genfindes i Willemoes gård i Århus. Flere steder i Århusområdet ses eksempler på påvirkning fra M.s formsprog.

Education

Tømrerlære; Kunstakad. Kbh., ornamentsk., okt. 1837, ark.sk. jan. 1838, 1. bygn.kl. okt. 1838, men ikke mødt jan. 1839; stud. i Wien og München senere.

Travels

I Danm. fra 1838; Wien; München; Hamburg; bosat i Kiel fra 1850erne.

Occupations

Medarb. hos G.G. Ungewitter i Hamburg en lang årrække; stadsbygm. i Kiel 1865.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

I Danmark: Ny avlsgård for Vilhelmsborg, Århus med forvalterbolig, mejeri, kostald, hestestald og i vest en mægtig ladebygning og en herskabsstald (1856-57, istandsat efter Århus Komm. overtagelse 1973); hovedbygn. til herregården Ussinggård ved Horsens (1859); bolig for herredsfoged Fr. Chr. Willemoes, hjørnet af Sdr. Allé og Fredensg., Århus (fra 1883 bispegård, senere ombyg. og moderniseret); enkesædet Steenege, Mårslet (1863); Maskstalden, Skovv. 11, Århus (1865); pakhus, Havneg. 2 B, smst. (1860erne); endv. 2 huse ved indkørslen til Moesgård. Skriftlige arbejder: Beskr. af byggeprocessen med anv. af marksten ved opf. af Vilhelmsborg i: Zeitschr. für Bauwesen, 1859, 289.

Literature

N.J. Israelsen i: Jul i Århus 1967, 25; Kunstakad. arkiv (Rigsarkivet).

Author: N.J. Israelsen (N.J.I.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.