Paul Marti-Jensen

Weilbach information

Genealogy

Marti-Jensen, Paul Hugo, 1901-1969, maler og billedhugger. *13.9.1901 i Kbh., ?29.7.1969 smst., begr. smst. (Vestre). ~med Gerda Skovbro, *16.7.1908 i Slagelse, ?11.8.1967 i Kbh.

Biography

Paul Marti-Jensen var enebarn i en velhavende grossererfamilie i København. Han begyndte at male som 18-årig og blev P. Rostrup- Bøyesens privatelev. Denne fik stor betydning for M., både menneskeligt og kunstnerisk. I 1928 udstillede M. på KE, efter at han i adskillige år havde forsøgt at komme ind på Charlottenborg. Hans yndlingsmotiver var de danske skove og landskaber, som han gengav i en stil, han selv kaldte nynaturalistisk, hvor han på flere af lærrederne brugte malertuben direkte. Foruden skove og landskaber malede han opstillinger og portrætter. Endvidere udførte han akvareller og skulpturer. Mest kendt er M. for busten af Kejser Haile Selassie, som han forærede kejseren og modtog en erindringsmedalje for. I en periode arbejdede han sammen med maleren og forfatteren K.J. Almqvist.

Education

Elev af Peter Rostrup Bøyesen i slutningen af 1920rne.

Travels

Mange rejser til Paris.

Occupations

Næstfmd. for Kunstnersammenslutn. af 25. okt. 1948 og Fr.berg Kunst- og Litteraturforen.

Scholarships

Etiopisk guldmed. 1958.

Exhibitions

KE 1928; Artistes Franais, Paris 1950-54. Separatudstillinger: Bingers Kunsthdl., Kbh. 1945; Jørgen Haslund, Kbh. 1947; Atlas Kunstforen., Kbh. 1949 (retrosp.); Admiral Geddes Gård, Kbh. 1950 (s.m. K.J. Almqvist); Gal. Anna de Banguy, Paris 1953; atelierudst., Svanemøllev., Kbh. 1955; Gal. M., Kbh. 1966.

Artworks

Et havari (1919); Dyrehavsbakken (1923); Opstilling (1927); Plantage ved Hørsholm (1935); Opstilling med blomster (1938); Skov ved Skodsborg (1946); Marker ved Virum (1949); buste af Kejser Haile Selassie (1955).

Literature

K.J. Almqvist i: Kat. Atlas Kunstforen. 1949; Villabyernes Blad 1.12.1955; Ekstrabl. 9.11.1956; Pol. 28.2.1958; kat. Gal. M., 1966.

Author: Mette Højsgaard (Me.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.