Henrik Schouboe

Weilbach information

Genealogy

Schouboe, Henrik August, 1876-1949, maler. *16.6.1876 i Ringsted, ?31.10.1949 på Fr.berg., begr. smst. (Solbjerg). Forældre: Boghdl. Niels Theodor S. og Vilhelmine Frederikke Jensen. ~1.6.1908 i Kbh. med Helene Dorothea Just, *19.12.1877 smst., ?23.5.1965 på Fr.berg, datter af red., senere gross. Otto Rasmus J. og Birgitte Andrea Frederikke Knudsen.

Biography

Henrik Schouboe blev af sin lærer på Kunstakademiet, Peter Ilsted, spået en karriere som interiørmaler. Men det blev med det lyriske naturmotiv, Forår, at han i 1906 brød igennem på Charlottenborg. Billedet vakte opsigt, især blandt malerungdommen, og det blev erhvervet af Kr. Zahrtmann, som S. kunstnerisk stod i gæld til. Forår viste en ung nøgen pige, skildret i organisk samklang med naturen og det blege forårslys. Det rene og lyse farvevalg og den poetisk betonede vitalisme var et særtræk ved S.' motivvalg, og han vendte ofte tilbage til syntesen af menneske og landskab, som f.eks. i April. Ungt par i et landskab fra 1908. Maleriet var en figurativ udvidelse af temaet fra Forår og købtes af Statens Museum for Kunst samme år. Stilistisk faldt S.' gennembrudsår mellem den sene symbolisme og den spæde modernisme, og opmærksomheden omkring hans indsats var størst i begyndelsen af hans karriere. Skønt han i malerier vedblev at kredse om den besjælede natur og var bekendt med Oluf Hartmanns og Karl Isaksons mere dristige ståsted, var det naturalismen hos Fynboerne og Julius Paulsen, han i længden stod nærmest. De tidlige års mytologiske Adam- og Eva-lignende skikkelser blev efterhånden erstattet af mere umiddelbare og selvoplevede motiver fra S.' eget miljø, ikke mindst fra Ypnasted på Bornholm, hvor han boede. Her gav han stemningsrige og koloristisk afvejede skildringer af det omkringliggende landskab under årstidernes skiften eller af samværet i haven eller indendørs med familiens medlemmer. S. kunne også hente sine motiver ved de danske fjorde og den svenske kyst. Skønt hans maleri stilistisk pegede tilbage til den virkelighedsopfattelse, der herskede ved århundredets begyndelse, er de kunstneriske resultater altid båret af den samme varme naturglæde.

Education

I malerlære 3 år; dimitt. fra Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. maj 1894 til forår 1901.

Travels

Italien 1903; Paris 1906; London 1907; Tyskland og Frankrig (Paris) 1910; Paris ca. 1913; desuden Østrig, Holland, London, Belgien, Finland og ofte Italien.

Occupations

Medl. af kom. for KE 1908; af best. for Oluf Hartmanns Legat 1910-34; af censurkom. ved Charl. Forår 1917-18, 1925-26, 1928; fmd. for Malende Kunstneres Sammenslutn. 1925-29; medl. af Akad.raadet fra 1928; af Kunstforen. best. 1931-34; af udst.kom. ved Charl.borg 1932- 34.

Scholarships

K.A. Larssen 1902-03; Bielke 1906-07; Akad. 1908; Kaufmann 1910; Oluf Hartmann 1911; J.R. Lund 1921; Benny Claudi-Pedersen 1924, 1938; P.A. Schou 1932; Ancker 1936; Alfred Benzons Pr. 1936; Suhr 1941; Kittendorff 1941 (livsvarigt).

Exhibitions

Charl. Forår 1898-1950; Charl. Eft. 1929, 1937, 1942, 1950 (mindeudst.); KE 1904, 1907-09, 1911, 1913, 1941; Landsudst., Århus 1909; Ung da. Kunst, Kbh. 1910; verdensudst., Rom 1911; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Da. Målarkonst, Helsingfors Konsthall 1928; Da. Kunststævne, Forum 1929; Tegn. af da. Malere og Billedhuggere fra Nutiden, Stat. Mus. for Kunst, 1940-41; Da. Maleri og Skulptur i Dag, smst. 1941; Nord. Konstutst., Göteborg 1943; Da. Kunstudst., Oslo 1946; Kunstakad. jub.udst. 1954; Charl.borg gennem 100 år, 1957; Bornholmermalere, Vejen Kunstmus. 1983; Naturen og kunsten, Faaborg Mus. 1986. Separatudstillinger: Winkel & Magnussen 1908, 1915, 1922; Kunstforen., Kbh. 1918, 1934, 1947; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1936, 1939, 1942, 1951 (efterladte arbejder).

Artworks

Forår (1906, Ribe Kunstmus.); Farende yngling (udst. 1907, Nordjyll. Kunstmus.); April. Et ungt par i et landskab (udst. 1908, Stat. Mus. for Kunst); Rekonvalescent (udst. 1912, Vejen Kunstmus.); Moder og barn (1918, Aabenraa Mus.); Oktoberlandskab. Havnø (udst. 1921, Ribe Kunstmus.); Blomstrende elletræer (udst. 1925, Storstrøms Kunstmus.); Vinterdag ved fjorden. Solopgang (1932, Ribe Kunstmus.); Ypnastedbakken. November (1938, smst.); Forår i Ypnasted (1938, Bornholms Kunstmus.); Skovbryn. Klar septemberdag (1938, Stat. Mus. for Kunst); Kampanilen i Ravello (erhv. 1939, Fyns Kunstmus.); Interiør med læsende kvinde (1939, Randers Kunstmus.); Birgitte som rekonvalescent (erhv. 1940, Bornholms Kunstmus.); Interiør. Måneskin (1940, Esbjerg Kunstmus.); Kalvehaven i Ypnasted. September (1941, Randers Kunstmus.); Udsigt over Ypnasted. November (1941, Vejen Kunstmus.); Maglebækkens udløb (1944, Bornholms Kunstmus.); Formiddag i høstens tid (1946, Vestsjæll. Kunstmus.); Interiør. (erhv. 1949, Duborg Sk.). Udsmykninger: Bl.a.: Den da. Banks hovedsæde, Kbh.; Digtekunsten og skuespilkunsten (1929-31, Det kgl. Teaters nye Scene); tegn. til flere gravsten, bl.a. over Oluf Hartmann (Holmens Kgrd.); arbejder i Bymus. Kbh.; Kobberstiksaml.

Literature

S. Michaëlis i: Kunst VII, 1905-06; Vilh. Wanscher i: Kunstbl. 1909-10, 71f; Harald Giersing i: Samme, 320f; Carl V. Petersen i: Tilskueren, XXVIII, 1911, II, 474f; Jens Thiis: Saml. Afhandl. om nord. Kunst, 1920; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Nat.tid. 5.2.1939 (Else Kai Sass); Pol. 2.11.1949 (Walter Schwartz); Berl. Tid. 2.11.1949 (Kai Flor); S. Danneskjold-Samsøe: I Kunstens Tjeneste, 1953, 51, 94; Walter Schwartz: H.S., Vor Tids Kunst, 48, 1954; Ernst Mentze: Johs. Larsen, 1955, 122. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Author: Peter Michael Hornung (P.M.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.