Ferdinand Meldahl

Artworks

I Skåne: Herregrd. Öja (1848-49); Bjärsjöholm (1849-50); Hamilton House (o. 1850, nedr.); Stubbarp Slott (1851-52); Sextorp ved Ringsjön (1857-59, ombyg. 1915); Alnarp Lantbrukssk. ved Malmö (1858-61); Gåsebäcks Slott (1859, nedr.); mejeri, Börringe Kloster (o. 1860); Borlunda K. (1866-68). I Danmark: Portal, ringmur, Gråbrødre Kgrd., Roskilde (1852-53, s.m. Henning Wolff); Snertingegrd. ved Vordingborg (1857-58); Blindeinst., Kastelsv., Kbh. (1857-58, tilbygn. 1879-80 s.m. Alb. Jensen, fraflyt. 1968); Stiftsbibl., Domk.str. 10, Roskilde (1857-59, nu Domk.kontor); Ting- og Arresthus, Gabelsg., Ålborg (1857-61, nedr. 1970); Christinelund, Nysø (1858-59, ombyg. 1868-69); Kbh. Søbefæstning (1857-64); Rosenvængets Hovedv. 21A, Kbh. (1858-59, sen. tilbygn.); smst. 23 (1859-60, stærkt ombyg.); Ting- og Arresthus, Randers (1859-62); Åndsvageanst., Gl. Bakkehus, Rahbeks Allé 21, Kbh. (1859-60, fra 1970 del af Carlsberg); Skovsgrd. ved Viborg (1859-60, brændt 1909, genopf.); Navigationssk. og Livrenteanstalt, Havneg. 23, Kbh. (1863-65, nu Vejdir.); Råd-, Ting- og Arresthus, Vendersg., Fr.cia (1859-60, rådhus fraflyt. 1964); bebyg.plan for Gammelholm, Kbh. (1859, udf. 1860-77); Skodsb. Strandv. 253 (1860); Maglegaard, Strandv. 221 (1860, nedr.); Ankersmedien, Holmen, Kbh. (1860-62, fra 1995 Ark.sk.); mejeri, Valbygaard (1860, nedr.); Møgelkjær ved Horsens (1861-62, ombyg. fængsel, delv. nedr.); Klampehus, Strandv. 503, Klampenborg (1863); spiritus frilager, Ny Toldbodg., Kbh. (1863-64, nedr.); Nordre Toldbod, Kbh. (1863-68, s.m. V. Dahlerup og F. Bøttger, forhøjet 1938-39, E. Madvig); Kbh. fæstningsterræn (1865-96); eget landsted, Dyrehavegårdsv. 8 (1867-68, tilbygn. 1889); Den kgl. Mønt, Holbergsg., Kbh. (1872-73, s.m. L. Fenger, forhøjet 1923, Th. Jørgensen, nu Sundhedsmin.); bebyg.plan for Ny Østerg./Hovedvagtsg./ Kgs. Nytorv, Kbh. (1873); Hotel d'Angleterre, smst. (1873-75, s.m. V. Dahlerup og Georg E.W. Møller); St. Nord. Telegrafselsk., smst. (1873-76, s.m. L. Fenger, Ove Petersen og V. Dahlerup); Guldkafeen, smst. (1892, s.m. Alb. Jensen); Søtorvet, Kbh. (1873-76, s.m. Ferd. Jensen og Vilh. Petersen); fuldf. af Marmork. eller Frederiksk., Kbh. (1876- 94); bebyg. smst., Frederiksg. (1876-94, s.m. E. Blichfeldt og Alb. Jensen); Charl.borg udst.bygn., Kbh. (1876-83, s.m. Alb. Jensen); indretn. af Fr.borgmus. (1878-94); Altinget, Reykjavík (1879-81, tilbygn., Kringlan af W. Kiörboe 1908); vildtfodringshus ved Eremitagen (1889-90, nedbr., nyopf. 1896); o. 20 skovfogedhuse i Nordsjæll. (1890-1900); skovridergrd., Landlyst (1892); Bøgelund (1895-96, ombyg. 1915); Mårum (1898, ombyg.); Porthuse ved Kystbanen; Posthus, Peter Liepsv., Klampenborg (1895- 96, restaur.). Restaureringer: Fr.borg Slot (1860-84); Fredensborg (1865); Kronborg (1866-1900); Rosenborg (1867-70, 1884-90); Børsen (1878-83, kons. for L. Fenger ved indretn. 1884-85); Esrum Kloster (1881-82); Eremitagen (1884-92); Sorgenfri Slot (1898); Løvenholm (1901-02). Om- og tilbygninger: Adsk. om- og tilbygn., bl.a.: Frijsenborg (1857-67); Pederstrup (1858-61, nedr. 1938, C.F. Hansens bygn. genskabt); Örtofta ved Lund (1857-61); Sindssygeanst., Riisskov (udv. 1858-61, nu Statshosp., sen. udv.); Amalie Ræders landsted, Dyrehavegårdsv. 18, Kgs. Lyngby (1867, 1872, udv. 1941); Gärnäs hovedbygn., Skåne (1873); Schloss Philipsruhe, Tyskl. (1875-80, udv., nu Hist. Mus., Hanau); Trolleholm, Skåne (1886-89, s.m. Alb. Jensen); Trollenäs, smst. (1891-93). Projekter: Adsk. proj., bl.a.: Næsgaard Mejeri (1854); Hovedbanegård, Kbh. (1862, ombygn. af Prinsens Palæ); udparcellering af Nyboder, Kbh. (1863-64); Chr.borg Slots omgivelser (1871); bebyg.plan for Kastellet (1886); Chr.borg Slot (1887- 88, s.m. Alb. Jensen, konk.). Endvidere: Interiører; obelisk, Skamlingsbanken (1863, sprængt 1864, genrejst 1866). Skriftlige arbejder: Talrige skrifter, bl.a. s.m. Fr.S. Neckelmann: Denkmäler der Renaissance in Daenemark (1888); Frederiksk. i Kjbh., 1896 (tysk udg. s.å.); Venedig, dets Hist. og Mindesmærker, 1903; s.m. P. Johansen: Det kgl. Akad. for de skjønne Kunster, 1904; F.M. bibl. i: Hans Helge Madsen: M.s rædselsprogram, 1983, 293-95.

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.