Povl Schrøder

Weilbach information

Genealogy

Schrøder, Povl, 1894-1957, maler. *17.7.1894 i Kbh., ?12.4.1957 i Positano, Italien, begr. på Tårbæk Kgrd. Forældre: Ass. i Justitsmin., senere departementschef, nationalbankdir. Frederik (Frits) Carl Gram S. og Astrid Koefoed. Ugift.

Biography

Povl Schrøder stiftede gennem vennen Hans Henningsen allerede som barn bekendtskab med malerkunstens historie. I gymnasietiden malede han sine første arbejder, ofte lidt tunge, mørkstemte portrætter af sine søskende. Umiddelbart efter studentereksamen blev han i 1912 optaget på Akademiet, hvor han især blev påvirket af Peter Rostrup Bøyesen, og under en studietur til Frankrig i 1914 blev han bekræftet i sin opfattelse af især impressionisternes koloristiske betydning. I 1915 forlod han Akademiet til fordel for Giersings skole, hvor han bl.a. mødte Oluf Høst, der senere skulle få stor betydning for hans kunst. Til omkring 1920 var hans maleri stærkt påvirket af Giersings molstemte valørmaleri og den sikre disposition af rummet. I 1920 var han på en større rejse til Italien. Her besøgte han bl.a. Firenze og Assisi sammen med Olaf Rude, og året efter fandt de igen sammen, da S. på Oluf Høsts indbydelse kom til Gudhjem, hvor han blev indlogeret på samme pensionat som Karl Isakson. Denne ansporede S. til sammen med Høst at besøge den store van Gogh udstilling i Berlin, og indflydelsen fra både van Gogh, Isakson og Høst sporedes hurtigt i hans kunst. S. var stærkt teoretisk funderet og udviklede kun langsomt sin egen form, med rødder til fauvismen og især Bonnard. Både i landskabsmaleriet, der dyrkedes om sommeren på Bornholm og omkring forældrenes hus og have i Ålsgårde, og i figurmaleriet, søgte han at drive farven til det yderste, altid med en omhyggelig undertegnet struktur. Især i figurmaleriet, ofte af siddende kvindelige modeller i et interiør, demonstreres en stadig afprøvning af teoretiske overvejelser om samspillet mellem rytme og farve, af selve lærredets strukturering. En lang række af hans senere arbejder er karakteristiske ved, at store dele af lærredet lades ubearbejdet, så de umiddelbart forekommer ufærdige og giver udtryk for den voldsomme konflikt mellem de teoretiske overvejelser og intentioner og S.' egen usikkerhed over for lærredet.

Education

Student 1912; dimitt. til Kunstakad. af maleren Hans Henningsen og ark. Niels Rosenkjær; Kunstakad. Kbh. (L. Tuxen og P. Rostrup Bøyesen) 1912-15; Harald Giersings malersk. vinteren 1915- 16.

Travels

Paris 1914 og senere; Italien (Sicilien, Napoli, Pompeji, Rom, Firenze, Assisi, Venezia og Padua) 1919 -20; Berlin 1921, 1928; Marseille, Barcelona, Madrid 1930; Leningrad og Moskva 1934; Schweiz, Frankrig, Italien, (Firenze, Siena, Rom) 1947; Helsingfors 1947, 1948.

Occupations

I best. for Oluf Hartmanns Mindelegat 1931-39; i censurkom. for KE 1927, fmd. 1943, 1949-50; medl. af Akad.rådet 1948-50; fmd. for Malende kunstneres sammenslutn. 1949-50.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1926; J.R. Lund 1932, 1940; Kaufmann 1933; Eckersberg Med. 1943; Dronn. Alexandra 1947.

Exhibitions

KE 1915-16, 1920, 1922-23, 1926-28, 1941; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Den frie Udst. 1933-38, 1941- 43; Da. Kunst, Fyns Forum 1940; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Da. maleri og skulptur i dag, smst. 1941; Da., islandsk, svensk konst, Göteborg 1941; Nord. Konstutst., smst. 1943; Nord. Kunst, Århus 1941; Forårsudst., Odense 1943; Grønningen 1944-48, 1951, 1954-55, 1957-58; Nord. kunststævne, Fr.cia 1946; Helsingfors 1947; Nord. Grafik Union, Liljevalchs, Sth. 1948. Separatudstillinger: Winkel & Magnussen, Kbh. 1930; Kunstforen., Kbh. 1941, 1956; Bachs Kunsthdl., Kbh. (s.m. Knud Agger og Sven Havsteen-Mikkelsen) 1946; Birchs Kunsthdl.,Kbh. 1949, 1952; Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1955; Sønderjyll. Kunstmus. 1995.

Artworks

Mudde, kunstnerens søster (1910); Bibbe i aftenlys (1915); Udsigt fra Aalsgaarde (1916); Salenebugten (1922); Portræt af kunstnerens fader (1924); Pige ved røgeri (1927); Silderøgeri (1929); Portræt af departementschef Henrik Vedel (1930, Bornholms Kunstmus.); Vej gennem en skov (1933, Sønderjyll. Kunstmus.); Kvindeportræt (1935, Trapholt); Sommerlandskab (Fyns Kunstmus.); Portræt af malerinden Ulla Henningsen (1936, smst.); Ulovia. Skuespillerinden Astrid Schmal (1937, Sønderjyll. Kunstmus.); Have (1939, Trapholt); Have, (1939, Stat. Mus. for Kunst); Liggende kvindelig mo-del i rød kjole (1939, Sønderjyll. Kunstmus.); Bord med stribet dug og bøger (1940, Randers Kunstmus.); Dyrlægedatteren (1940, Silkeborg Kunstmus.); Siddende kvinde i grøn kjole (1940, Bornholms Kunstmus.); Udsigt, efterår (1942, Nat.mus., Sth.); Portræt af forfatteren Otto Rung (1942, Aarhus Kunstmus.); Model (1943, Eckersberg Med., Göteborg Konstmus.); Have, Ålsgårde (1945 Nordjyll. Kunstmus.); Bord med blå dug (ca. 1945, Horsens Kunstmus. Lunden); Figur i interiør med klaver (ca. 1945, Bornholms Kunstmus. ); Pige i sorte bukser (1947, Åbenrå Kunstmus.); Nature Morte (ca. 1950, Vejen Kunstmus.); Hotel Jamai i Fes (1952), Storstrøms Kunstmus.); Liggende kvinde (Herning Kunstmus.); Tegninger bl.a. i Kobberstiksaml. Skulpturer: Kvindehoved (bronze, 1929); Portrætbuste af Oluf Høst (ler, 1930, Bornholms Kunstmus.); Kvindestatuette (bronze, 1941); Stående pige, (bronze, 1951); Torso, (tin, 1951).

Literature

Berl.Tid. 6.5.1930 (K. Flor); Soc. Dem. 9.5.1930 (P. Wilmann); Nat. Tid. 16.2.1941 (E.K. Sass); Harald Leth i: Aarstiderne 4, 1944, 108-10; Poul Uttenreitter: P.S., 1949 (Vor Tids Kunst nr. 41); Helge Ernst: Bornholmermalerne, 1984; Ove Mogensen: P.S., Sønderjyll. Kunstmus., 1995.

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.