H. Siegumfeldt

Weilbach information

Genealogy

Siegumfeldt, Herman Carl, 1833-1912, maler. *18.9.1833 på Haregabsgaarden i Esbønderup Skovhuse, ?27.6.1912 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Gårdejer, senere høker i Kbh. Heinrich Anton S. og Maren Cathrine Schou. Ugift.

Biography

H. Siegumfeldt valgte genremaleriet som sit særlige område. Han tilstræbte ærlighed i kolorit og karaktertegning, hvori han nogle gange minder om Hans Smidths sene arbejder. Han udførte således en række studier af jyske og sjællandske bondeinteriører, og ligesom C. Dalsgaard havde han en særlig forkærlighed for de mere alvorlige scener fra folkelivet, hvorimod hans forsøg på italiensk grund i samme retning tenderede mod det lovlig sentimentale. Psykisk sygdom satte ham i perioder helt ude af stand til at arbejde. I sine senere år slog han sig mere og mere på portrætmaleriet, hvor hans evner for den præcise karakteristik kom ham til gode. Til gengæld vandt en vis tørhed indpas i hans kolorit. Hans oeuvre som helhed kan betragtes som en noget udvandet efterklang af Dalsgaards, F. Vermehrens og J. Exners mere kraftfulde arbejder. Han lagde vægten på en slags romantisk realisme, stilfærdig i udtrykket og afspejlende et ydmygt sind.

Education

Malersv. 1851; privat vejledn. af Niels Simonsen; Kunstakad. Kbh., tegnesk., okt. 1844, til gipssk. 1847, til modelsk. 1849, lille sølvmed. 1850; pengepr. for modelmal. 1856.

Travels

Over Bruxelles og Paris til Italien sept. 1863-julen 1865; Paris 1878.

Occupations

Skriver på Oringe Sindssygehosp. 1872- 75.

Scholarships

Akad. 1859-60, 1863-64; Kittendorff 1903; medl. af Kunstakad. 1880.

Exhibitions

Charl. Forår 1851, 1855-63, 1865-68, 1872, 1874-89, 1892-96, 1898-1904, 1907; Kunstakad., Sth. 1866; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Internat. Kunstausst., Wien 1882; Raadhusudst., Kbh. 1901; Internat. Kunstausst., Glaspalast, München 1909; Hvad Forum udelod, Charl.borg 1931; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Kunstnerportrætter, Charl.borg 1977; Byens portrætter, Randers Kunstmus. 1980. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1904. Auktion: 22.10.1902.

Artworks

En dreng ved et bord med en kop kaffe (udst. 1855); Sjællandsk bondepige (studie, 1860, Hirschsprung); En sømand bringer efterretning om en afdød (1861, smst., skitse hertil i Vejen Kunstmus.); En stue i hedeboegnen (1862, tidl. Joh. Hansens Saml.); Eremit (1863, Hirschsprung); Landskab fra Genazzano (udst. 1865); Fra Blokhus ved Vesterhavet (1875); Landskab fra Ry med Himmelbjerget i baggrunden (udst. 1903); Thor og Loke ager sammen i Thors kærre med bukke (udst. 1907); Klippekyst (Bornholms Kunstmus.); En stille time (tidl. Joh. Hansens Saml.); Refsnæs (tidl. smst.); Sjællandsk bondestue (akvarel, Ribe Kunstmus.). Altertavler: Kvinden salver Jesu fødder (1893, Wedellsborg Kapel); Paulus på vejen til Damaskus (1897, Skt. Pauls K., Århus). Portrætter: Kgl. kammersanger P. Schram (1874, Det kgl. Teater); Provst T. Taaffe (1877, Hirschsprung); Heinrich Hansen (1878, Charl.borg Udst.kom., kopi heraf 1894, Fr.borgmus.); Vilh. Kyhn (1882, Charl.borg Udst.kom.); Hofkronometerfabrikant Stephen Emil Dahl (1887, Stat. Mus. for Kunst); H. Conradsen (1888, Charl.borg Udst.kom.); Forfatteren Povl Frederik Barfod (1891, Fr.borgmus.); Anna Sophie Lovise Riise (Teatermus.); tegn. i Aabenraa Mus.; Hirschsprung; Fr.borgmus.; Handels- og Søfartsmus.

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; N. Bøgh i: Ill. Tid., 1902-03, 780f; Olaf O. Barfod i: Højsk.bl., 1903, 1185-92; Nat.tid. 28.6.1912, 14f; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; E. Zahle: Danm. Malerkunst, 1956, 193; Margit Mogensen: Landbruget i da. kunst ca. 1840-1915, 1984, 96. Breve (Det kgl. Bibl., Hirschsprung).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.