Sigurd Vasegaard

Weilbach information

Genealogy

Vasegaard, Sigurd Steen, 1909-1967, maler og grafiker. *11.11.1909 i Kbh., ?7.7.1967 i Rønne, begr. på Østerlars Kgrd. Forældre: Redaktionssekr., forfatter Søren Sørensen V. og Petrine Marie Sophie Pedersen. ~4.9.1935 i Rønne med keramikeren Gertrud Hjorth (se Vasegaard, Gertrud), *23.2.1913 smst., datter af keramiker, fabrikant Hans Adolph H. og maleren Johanne Marie Tvede Bruhn. Ægteskabet opl. 1948.

Biography

Sigurd Vasegaard arbejdede i de første år især i en tysk inspireret, abstrakt ekspressionistisk stil med et vist surrealistisk islæt. Han skiftede dog tidligt til et mere lyrisk betonet landskabsmaleri, oftest holdt i en pastelagtig kolorit, der i en række skovbilleder med modeller får næsten mytologisk karakter, og hvor der måske spores en indflydelse både fra læreren, Sigurd Wandel, og fra de samtidige bornholmermalere, især Oluf Høst. V.s betydeligste produktion ligger dog inden for grafikken, hvor han i et åndsfællesskab med Poul Christensen, både i enkeltblade og som illustrator skabte en række centrale værker i dansk kunst. Ligesom hos Poul Christensen med en bred tonalitet, men i en teknisk mere primitiv form, der bringer tidligere tiders xylograferede illustrationer i erindring. Allerede i 1930rne havde V. udført en række grafiske arbejder, bl.a. forsideillustration til Gustaf Munch-Petersen: 19 digte, 1936. I løbet af 1940rne blev træsnittet hans foretrukne udtryksmiddel og det medie, hvori han skulle udvikle sig til en af landets absolut førende. I 1942 illustrerede han Baudelaire: Les Fleurs du mal, og hans egentlige gennembrud som grafiker markeres af de bibliofile udgivelser, Amled, og især Vølvens spådom, hvor han overbevisende raffinerede samspillet mellem opslag, illustration og typografi, så selve billedet indgår i en større syntese og derved både fornyer og bærer traditionen fra Aksel Jørgensen videre. På en gang en lidenskabsløs registrering af forholdet mellem sort og hvidt samtidig med, at det indholdsmæssige drama oprulles gennem kompositionens opbygning.

Education

Student 1928; knyttet til Forsøgsscenen 1928-30; Tekn. Skole 1930; Kunstakad. Kbh. (Sig. Wandel og Aksel Jørgensen) 1931-34, grafisk sk. forår 1951.

Travels

Occupations

Illustrator ved Hjemmet, Søndag; ved Pol., Magasinet; ved Land og Folk.

Scholarships

Ronge 1935; Bielke 1937; Benny Claudi- Pedersen 1947; Raben-Levetzau 1947; Hielmstierne-Rosencrone 1948-50; Villiam H. Michaelsen 1948; J.R. Lund 1950, 1954; Foltmar 1951; Købke 1951; Carlsons Pr. 1954; Zahrtmann 1964; Eckersberg Med. 1964; Ville Christensen 1965.

Exhibitions

KE 1934-35; Ung da. og svensk kunst, Oslo 1935; Corner og Høst 1937-42; Høstudst. 1943-46; Da., islandsk, svensk konst, Göteborg 1941; Ung da. Kunst, Kbh. 1945, 1950; Nord. Konstforb., Sth. 1946-47; Da. Kunst i Dag, Charl.borg 1947; Unionen 1947; Nord. Grafik Union, Sth. 1948, Oslo m.fl. 1954; Charl. Eft. 1948-49, 1953; Deenemarkens Tentoonstelling, Haag 1948; Da. Grafik, Tjekkoslovakiet 1948; Nord. Kunstforb., Reykjavík 1948; Gravure contemp., Paris 1949; Den Polycrome 1949-50, 1953; Da. grafik, Fyns Stiftsmus. 1952; Århusudst. 1955; Grønningen 1955, 1958, 1968; Da. nutidskunst, Charl.borg 1957; bien., Venezia 1958; Å-Udst. 1967 (mindeoph.). Separatudstillinger: Kunstnernes egen Kunsthdl., Kbh. 1948; Bornholms Kunstforen. 1969 (retrosp.); Brænderigården, Viborg 1996.

Artworks

Malerier: Kosmisk rum I (1934, Bornholms Kunstmus.); Padderokker (1937); Model i en skov (1939); Kartoffeloptagere (1942, Bornholms Kunstmus.); Hyldetræer (1948); Skov (1949, Bornholms Kunstmus.); Moden frugt (1949); Bro over en å (1949, Nordjyll. Kunstmus.); Røde tage (1950); Modelstudie (1951, Vejen Kunstmus.); Udsigt over Gudhjem (1954). Illustrationer, træsnit: Til digte af Li-Tai-Pee, 1949; Amled, N.Y. 1952; Thøger Larsens gendigtn. af Vølvens Spådom, 1957; Saxo: Danm. Riges Krønike, 1970; repr. med grafik bl.a. i Kobberstiksaml.; Vestsjæll. Kunstmus.; Bornholms Kunstmus.

Literature

Erik Fischer i: Vindrosen, 1954, 44-51; Poul Vad i: Samme, 5, 1959, 407f, 411; Troels Andersen i: Signum, 3, 1962, 42; Gunnar Jespersen: De Abstrakte, 1967; Lars Rostrup Bøyesen i: Gutenberghus Årsskr., 1968, 17; Jane Muus i: Grafik, 1, 1970, 714; Ernst Mentze: Bornholmermalerne, 1971; Jan Garff: S.V., 1973; Hans Edvard Nørregård-Nielsen i: Da. Kunst, 1983; Helge Ernst: Bornholmermalerne og malere på Bornholm, 1984; Lars Kærulf Møller i: Da. Grafik i dette årh., 1989; Hansaage Bøggild i: Kunst på Bornholm, 1996, 180f; Pol., Berl. Tid., Aktuelt 8.7.1967 (nekr.).

Author: Lars Kærulf Møller (L.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.