Alfred Mogensen

Weilbach information

Genealogy

Mogensen, Alfred, 1900-1986, arkitekt. *15.3 1900 i Århus, ?4.1.1986 smst. Forældre: Snedkerm. Mogens Nielsen M. og Marie Jensen. ~14.12.1928 i Århus med Karen Ingeborg Nielsen, *14.10.1900 smst., ?17.12.1987 smst., datter af sadelmagerm. Anders Daniel N. og Mareta Rasmussen.

Biography

Alfred Mogensen satte gennem årene sit præg på mange bebyggelser i det moderne Århus. Blandt hans arbejder er Strandparken, som med sine fritliggende husblokke, placeret i et parkområde, viser inspiration fra Blidahparkbebyggelsen i Charlottenlund. M. kom til at forestå opførelsen af flere skoler, bl.a. Møllevangsskolen, hvor en tosidig belysning af klasseværelserne for første gang anvendes i dansk skolebyggeri. Dette blev opnået ved at udforme rummene med et loftsprofil, der stiger mod bagvæggen og her anbringe højtsiddende vinduer. Disse får lys fra et indvendigt ovenlysparti, der tillige belyser en midterkorridor. Andre træk, som peger frem mod moderne skolebyggeri, findes i Vorrevangsskolen, der med sin kamformede plan og lukkede, mindre gårdhaver bryder med tidligere tiders institutionsprægede skolebyggeri. M. var en kyndig mand i det krævende job som stadsarkitekt i de vanskelige efterkrigsår, hvor han viste sig i besiddelse af et åbent syn på andre arkitekters ideer.

Education

Tømrer 1916-20; Tekn. Sk. Ansættelser: Tegnestuer i Århus og København; Stadsark. kontor i Århus 1925; tilsynsf. for K. Gottlob ved opf. af Skt. Lucas K. i Århus.

Travels

Occupations

Vurderingsmand for Jydsk Hypotekforen. fra 1938; stadsark. i Århus 1943-68.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1935, 1942; 50ernes da. sk.byg., Det da. hus, Paris 1960.

Artworks

I Århus: Stiftelsesbygn. for hustømrerne (1934, 1938); stiftelsesbygn. for Århus Orkesterforen., Langelandsg. 39-43 (1934); stiftelsesbygn. for smede- og maskinarbejderne, Jyll.allé 20-28 (1934, 1939); Strandv. 60 (1939); smst. 56 (1940); Århus Hovedbibl. (1931-34, 1.pr. 1991, s.m. Salling-Mortensen); præstegård, Trige ved Århus (1935); parkbebyg. Strandparken (1935-38); Skovvangssk. (1935, 1.pr. 1933, s.m. H. Salling-Mortensen); boligkarré, Marselis Boulev. (1936); Folkets Hus, Amalieg. (1938); adm.bygn. for Sygekassen Aarhus, Østerg. 30 (1937-38, 1.pr. 1936); hjemmet for kronisk syge børn, Hestehaven (1939, 1.pr. 1938); Stokbebyg., Silkeborg 188-96 (1940); Dalgas Ave. 59 (1940, 1.pr.); udvidelse af Tekn. Sk. (1941, s.m. N.Chr. Skjøth); Møllevangssk. (1945-51, s.m. Salling-Mortensen); Vorrevangssk. (1953-60). Konkurrencer: Haveboliger i Sydskåne (1935, 2.pr., s.m. Salling-Mortensen); bygn. for Århus Håndværkerforen. (1941, 1.pr.); adm.bygn. for Viby Komm. (1941, 1.pr.).

Literature

Ark. M. 1951, 130-33 (Møllevangssk.); Ark.tur 1960, 165-67 (Vorrevangssk.); L. Johannesen og J. Richter: Ark.tur i Århus, 1970, 40, 48f, 66.

Author: David Birnbaum (D.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.