Didrik Moll

Weilbach information

Genealogy

Moll, Didrik, -1596-1622, maler og pousserer. *formentlig i Tyskland, omtalt som indvåner i Lübeck 1596. ?20.5.1622 i Kbh. ~med Else Hermansdatter, ?efter 1633.

Biography

Didrik Moll synes at have været en habil håndværksmaler, der påtog sig finere stafferingsarbejder til de kongelige slotte og orlogsskibe og desuden lejlighedsvis udførte billedlige fremstillinger. Han malede desuden våben, faner, fyrværksfigurer, haveskulpturer i ler til Rosenborg have samt forskellige genstande og kulisser til brug i forbindelse med fyrstelige fester. Endelig udførte han skabeloner til male- og snedkerarbejde. 1633 søgte hans enke om betaling for et arbejde afhentet efter hans død.

Education

Travels

I Danm. senest fra 1596; s.m. sin svend med Chr. IV i England 1606; deltog måske i rejse, som Karel van Mander (II) foretog i Sverige for at finde motiver til tapeter til Chr. IV o. 1616-17.

Occupations

Ansat ved Chr. IVs hof med 40 daler i årlig løn og 5 daler om måneden i kostpenge fra 1.5.1602.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Kun kendt fra samtidige kilder: Ringrenden, turnering o.a. begivenheder ved Chr. IVs kroning (mal. i guld, sølv og farver på papir efter kgs. anvisninger, betalt med 300 Daler 19.10.1596); 4 orlogsskibe (mal. i guld, sølv og farver, 1600); bemal. med kongens og rigets våben af flere skibsflag (betalt 1601); maling og staffering af inventioner, udført i forb. med Chr. IVs hyldning i Hamburg (betalt 1603); malerier til pillerne på Tøjhuset (1603-05, s.m. sine svende); tegn. til ny altertavle til Skt. Peders K., Malmö (1607); forlæg for gobeliner og perlestikkerarb. samt "tavler" til Fr.borg og Rosenborg (1609-11); forlæg for gobeliner med de da. våben, som blev ophængt i Englesalen på Fr.borg Slot (afbildet på stik af J. Pautre); staffering af fyrværksfigurer, der blev afbrændt ved prins Chr.s hylding i Kbh. (1610); udsmykn. af værelser på Rosenborg (1617); portrætter, udført i Sverige (betalt 1618).

Literature

F.R. Friis: Samlinger, 1872-78; Hist. Tidsskr., 6. rk., II, 1889- 90, 467; H.C. Bering-Liisberg: Rosenborg, 1914; Francis Beckett: Fr.borg, II, 1914; samme: Kr. IV og Malerkunsten, 1937, 20; Kirsten Weber-Andersen i: Kulturminder, I, 2, 1955, 19-41; Årbog for nord. oldkyndighed og hist., 1955, 112; Povl Eller i: Kulturminder, 1969, 147f; samme i: Da. Kunsthist. II, 1973; Henrik Bjerre i: Kunst. Mus. 1, 1982, 8.

Author: Steffen Heiberg (St.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.