Aage Vogel-Jørgensen

Weilbach information

Genealogy

Vogel-Jørgensen, Åge, 1888-1964, maler. *20.6.1888 på Fr.berg, ?2.10.1964 i Hell., begr. Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Lærer, senere skoleinsp. Hans Georg Ludvig V.-J. og Anna Nathalie Hoffmann. ~30.6.1926 i Kalundborg med Ellen Helene Tage-Jensen, *16.4.1901 i Vorbasse, ?5.2.1992, datter af sognepræst Viggo T.-J. og Mikkeline Mikkelsen.

Biography

Åge Vogel-Jørgensen var elev af Harald Giersing, men slægtede ham ikke på. Modsat denne lod han ikke sine billeder "knalde" og sine linier "eksplodere", hans farver skrattede ikke "af stejl Kraft og Pragt". Tværtimod søgte han det lavmælte udtryk og stemte farven sammen til en fornem helhed. Han arbejdede ikke programmatisk, men æstetisk med sine virkemidler. Hans venskab med Immanuel Ibsen, som han lærte at kende allerede i 1917, skulle derimod få afgørende betydning for hans udvikling. De var beslægtede af natur og kunne derfor bekræfte og inspirere hinanden i deres bestræbelser på at formulere et maleri, hvor det var farven, det gjaldt, og hvor motivet kun fungerede som påskud for en udpræget stofligt betonet bearbejdning af fladen. V.-J. begyndte naturalistisk, bl.a. med nogle mørkstemte, autoritative selvportrætter og opstillinger, men vendte sig efterhånden mod en mere sart og søgende fortolkning af virkeligheden, som kulminerede i løbet af 1940rne i en række landskaber og udsigter af nærmest abstrakt kvalitet. V.-J. var medlem af Høst-udstillingen, men forlod den i 1949, da de senere Cobra-maleres dominans blev for stærk. To år efter fik han som medstifter af Marts-udstillingen et mere kvalificeret modspil af folk som bl.a. Erik Thommesen, Ejler Bille og Poul Ekelund. Hans billeder var nu helt forestillingsløse, uden dog egentlig at være abstrakte. Der er snarere tale om en række personlige udsagn af metafysisk kvalitet, båret frem af en særegen stemningsladet fordybelse i farven som stof og som klang. Hans billeder holder fladen, men er samtidig rumlige i nærmest kosmisk forstand. Det er malerens fordybelse i sin metier, der er motivet for disse, i egentligste forstand eksistentielle udsagn.

Education

Harald Giersings Malersk. 1919-21.

Travels

Tyskland, Frankrig 1922, 1923; talrige rejser til Sverige (Skäret, Kullen).

Occupations

Overlærer ved Fr.berg Sk.væsen.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1922; Bielke 1923; Akad. 1924, 1955; Carlsons Pr. 1928; Nathan 1948, 1952; J.R. Lund 1950; P.A. Schou 1959; Guggenheim Internat. Award 1960; Zahrtmann 1963.

Exhibitions

KE 1918-30, 1932, 1934-35, 1938, 1941-42; Da. Målarkonst, Helsingfors Konsthall 1928; Da. Kunststævne, Forum 1929; Corner 1934; Høstudst. 1943- 48; Unionen 1947; Da. Kunst i Dag, Charl.borg 1947; Koloristerne 1949, 1957; Ung da. Kunst, Den frie Udst. bygn. 1950; Høst og Koloristerne, Göteborg Kunstforen. 1950; Da. kunst, Island 1951; Martsudst. 1952-61, 1963-65; Modern Da. Painting and Sculpture, Glasgow 1956; Nord. Konst 1947-1957, Göteborgs Konstmus. m.fl. 1957; La peinture nord. contemp., Gal. Raymond Creuze, Paris 1958; Å-udst. 1958; Da. Nutidskunst, Lunds Konsthall 1959; Da. Kunst, Riksgal., Oslo m.fl. 1962; Nord. Konstutst., Hässelby Slott, Sth. 1964-65; Påskeudst., Skive Kunstmus. 1974; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Da. og udenlandsk kunst, Bachs Kunsthdl., Kbh. 1976; Da. Portrætkunst, Hørsholm Kunstforen. 1981. Separatudstillinger: Kunstforen. Kbh. 1948; Gal. Birkdam, Kbh. 1963; Kunstforen. Kbh. m.fl. 1965 (mindeudst.); Hørsholm Bibl. 1977, 1983; Fuglsanghus, Hørsholm 1991, 1998.

Artworks

Malerier: Vinterbillede (ca. 1916); Udsigt mod Frederiksberg Kirke (ca. 1916); Fødselsdagsfesten (1919); Selvportræt (1920); Opstilling med kande (1921); Selvportræt (1922); Skovturen (1923); Frokosten (1927); Sommer (Carlsons Pr. 1928); Ved Pomlenakke (1929); Mod Skälderviken (1939); Haven bag vinduet (1942); Model (1943); Klipper, Skälderviken (1945); Forårsdag, tøj til tørre (1946); Skibe, Skälderviken (1946); Maleren (1946); Marktavl (1947); Marionetter (1949); Opstilling (1951); Gråt indslag (1955, Stat. Mus. for Kunst); Blå variationer (1956, Göteborgs Konstmus.); Hvidt som dominant (1956, Randers Kunstmus.); Gul komposition (1956, Louisiana); Gråt billede (1957, smst.); Blåt billede (1957, Storstrøms Kunstmus.); Sommermorgen (1958, Vejen Kunstmus.); Gul variation (1958, Aarhus Kunstmus.); Blå komposition (1959, Esbjerg Kunstmus.); Opbygning mod blåt (1960, Stat. Mus. for Kunst); Varianter med brunt mod koldt gråt (1960, smst.); Komposition (1963-64, Skive Kunstmus.); Grå toner (1963-64, Esbjerg Kunstmus.); Blå opbygning med brunt indslag (1964, Holstebro Kunstmus.); Atelierbillede (1964, Stat. Mus. for Kunst). Skriftlige arbejder: Immanuel Ibsen, i: Aarstiderne, Marts 1945, 42-44; Inf. 24.1.1949.

Literature

Pol. 14.1.1927 (V. Wanscher); 23.2.1948 (W. Schwartz); 20.6.1948; 3.12.1949 (Henrik Bramsen); 26.1.1963 (Pierre Lübecker); 3.10.1964; 24.1.1965 (B. Engelstoft); 13.9.1965 (Pierre Lübecker); København 15.2.1948; Inf. 17.2.1948 (B. Engelstoft); 28.1.1956 (samme); 21.9.1965 (Hans Helge Madsen); Land og Folk 25.2.1948 (J. Fastholm); B.T. 26.2.1948 (Leo Estvad); 20.1.1955 (samme); 27.1.1965 (Gunnar Jespersen); Kristeligt Dagbl. 28.2.1948; 23.1.1965 (Erik Clemmesen); Nat.tid. 3.3.1948 (J. Zibrandtsen); Aftenbl. 27.3.1951 (Pierre Lübecker); 23.9.1955 (Virtus Schade); Berl. Tid. 28.1.1956 (J. Zibrandtsen); 25.10. 1963 (samme); 14.9.1965 (samme); Virtus Schade i: Kunst, 3, 1957, 67-69; Aktuelt 11.10.1960; Dag. Nyhed. 16.10.1960 (Verner Hansen); Berl. Aften 23.9.1963 (Virtus Schade); 7.10.1964 (Leo Estvad); 15.9.1965 (H.P. Rohde); Vestkysten 4.10.1965; Fyns Tid. 30.10.1965; Fyns Stiftstid. 31.10.1965 (Ib Paulsen); 12.11.1965 (Kristian Jakobsen); Ejler Bille i: Kat., Martsudst. 1965 (mindeord); Alex Wittendorff: Å.V.-J., Vor tids kunst, 65, 1965; Gunnar Jespersen: De abstrakte, 1967, 142, 144, 165; H.E. Nørregård-Nielsen: Da. Kunst, 2, 1983, 311; Jyll.p. 15.4.1991 (B. Irve); Henning Jørgensen i: Ny da. Kunsthist., bd. 7, 1995, 99.

Author: Mikael Wivel (M.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.