Morten

Biography

Morten er blandt de meget få middelalderlige kalkmalere, der er kendt under sit eget navn. Han har signeret flere udsmykninger, med "Martinus Malere", "Martinus fecit hoc (gjorde dette)" eller "Martinus (maleræ) bene fecit (gjorde (det) godt)". Et tidsmæssigt holdepunkt for M. er hans datering af hvælvudsmykningen i Gimlinge Kirke til påsken 1409. Der er derimod næppe nogen forbindelse mellem M. og en Morten Maler i Slagelse, nævnt 1472. M.s streg er på en gang enkel og yderst karakteristisk. Figurernes drevent formede skikkelser og ensartede ansigter giver dem en næsten ornamental karakter, som får dem til at indgå i et fint samspil med rankerne med de typiske spiralagtige udløbere og hvælvtoppenes ballonagtigt overlappende skiver. M.s motivkreds præges af en håndfast modstilling af godt og ondt, ofte symboliseret ved dyr.

Author: Ulla Kjær (U.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.