Christian Zacho

Weilbach information

Genealogy

Zacho, Peter Mørch Christian, 1843-1913, maler. *31.3.1843 på Pederstrup ved Grenå, ?19.3.1913 i Hell., begr. smst. Forældre: Gårdejer Rasmus Z. og Anne Marie Mørch Mønsted. ~15.5.1884 på Fr.berg med Katrine (Ketty) Mathilde Marstrand, *11.4.1858 på Fr. berg, ?7.10.1940 smst., datter af dampmøller Caspar Daniel M. og Caroline Emilie Carlsen.

Biography

Christian Zacho gennemgik en usædvanlig grundig uddannelse. Først skoledes han i den danske landskabstradition, dels på Kunstakademiet, dels hos La Cour, P.C. Skovgaard og V. Kyhn. Hos sidstnævnte tilegnede han sig en ny frihed over for motivet og en storladenhed i udtrykket, der gjorde ham usædvanligt åben over for nye kunstneriske udtryk. 30 år gammel var han i Italien sammen med Anton Thiele, Otto Haslund og Chr. Blache, men nok så afgørende var besøget på hjemrejsen på verdensudstillingen i Wien. Her blev han, fortæller Haslund i et brev, stærkt betaget af de franske landskabsmalere, heriblandt repræsentanterne for Barbizon-skolen. Turen gik snart til Paris, hvor han uddannede sig videre, og hvorfra han sammen med Godfred Christensen og Vilhelm Groth formidlede den ny begejstring for fransk kunst og kultur hjem til Danmark. Sammen med en anden Bonnat-elev, P.S. Krøyer, tilbragte han en sommer i Bretagne. Og hjemkommen til Danmark tilsluttede han sig kredsen af nytænkende litterater og billedkunstnere, der mødtes i foreningen Bogstaveligheden. Z. begyndte tidligt at udstille. Arbejderne fra 1872-73, året for hans første store rejse, må betegnes som særdeles talentfulde. Kunsthistorisk er hans malerier fra Frankrig af stor betydning ikke mindst for forståelsen af de mere berømte malere, der fulgte i hans spor. Z. forblev nemlig trofast mod sin første oplevelse af fransk landskabsmaleri. Det er den lidt ældre generation med Théodore Rousseau i spidsen, der prægede ham, som det er tilfældet med de to kunstnere, han gerne grupperes med, Godfred Christensen og Groth. Impressionistisk påvirkning søger man forgæves efter. Landskaberne fra Fontainbleau er i den henseende karakteristiske, ligesom det store vinterbillede, malet i Bretagne, på Statens Museum for Kunst. Betragter man imidlertid Z.s produktion som helhed, finder man mange træk, der viser ham som en maler i den danske landskabstradition. Motiverne fra Bornholm og Sjælland rummer megen finhed men også en vis konservatisme. Det kan også bemærkes, at han i de senere år malede flere portrætter. Dermed bliver Z. en overgangsskikkelse med et ben i det nationale landskabs lejr og et ben i den malerisk friere, franskinspirerede lejr. Den helhed, der ikke desto mindre er over hans produktion, har i den forbindelse perspektiver, der rækker videre til en erkendelse af den danske traditions betydning for perioden som helhed, de danske rødder hos såvel Skagensmalerne som en impressionist som Th. Philipsen.

Education

I malerlære i Århus i 5 år, svend; Tekn. Sk., Århus (E. Høegh- Guldberg); elev hos G.F. Hetsch; Kunstakad. Kbh. nov. 1862-dec. 67; undervisn. i landskabsmaleri hos Janus La Cour; hos P.C. Skovgaard, hos hvem han boede i 4 år; Huleakad. (Vilh. Kyhn) 1871-72; hos Camille Bernier og Leon Bonnat, Paris 1874, 1875- 76.

Travels

Italien 1872-73 med hjemrejse over Wien med besøg på verdensudst.; Paris 1874, 1875-76; Frankrig 1878 (Pyrenæerne), 1879 (Cernay-la-ville og Concarneau), 1880-81, 1891, Menton 1883, 1910, og måske 1913; Cap St. Martin 1884, Sydfrankrig 1890 (via Schweiz); Sverige 1902, 1911; Norge 1904.

Occupations

Medl. af Akad.rådet fra 1897; fmd. for KE 1900; medl. af Udst. Kom. ved Charl. borg 1902-05.

Scholarships

Sødrings Pr. 1871; Akad. 1878-79; udst.med. 1884; mention honorable, Paris 1889; Berlin 1890; Chicago 1895; Ancker 1891; titulær prof. Kunstakad. Kbh. 1897.

Exhibitions

Charl. Forår 1865-78, 1881-91, 1893-1913; verdensudst., Paris 1878, 1889, 1900; Dec.udst. 1881, 1883, 1885; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Erste internat. Kunstausst., Wien 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Berlin 1884, 1890-91; Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1892; Royal Acad., London 1892, 1907; The Glasgow School Artists of Denm., Chicago 1893, 1895; Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1904, 1907-09, 1912; Glaspalast, München 1909; Hvad Forum udelod, Charl.borg 1931; Foren. for nat. Kunst 1950 (jub.udst.); Danmarksbilleder, Sophienholm 1978; For hundrede år siden, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1981; Mødested Paris, Randers Kunstmus. 1983; Konstnärerna hos Mor Cilla, Knapperup Mus. 1987. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1889, 1899. Auktioner: 2.11.1891; Charl.borg 5.10.1913 (dødsbo); Winkel & Magnussen 16.2.1914 (dødsbo).

Artworks

Hedelandskab (1867, Hirschsprung); Søen i Classens Have (1867, Kbh. Bymus.); Fra Dyrehaven (1870, Aarhus Kunstmus.); Bæk i skovens tykning (1870, Hirschsprung); Klippekyst (1871, Sødrings Pr., Bornholms Kunstmus.); Risskov ved forårstid (1871, Hirschsprung); Hedelandskab (1871, smst.); Parti fra Himmelbjergegnen (1871, Fyns Kunstmus.); studie fra Fontainebleau Skoven (1874); Parti fra en bøgeskov (1878, Roskilde Mus.); Åen i Säbygaard Skov (1881, Aarhus Kunstmus.); Vinterbillede fra Bretagne, Den første sne (1881, Stat. Mus. for Kunst); Et stille vand i Dyrehaven (Udst.med. 1884); Olivenskov ved Menton (1885, Vejen Kunstmus.); Løvspring ved Ørholm (1888, Fyns Kunstmus.); Kystparti mellem Gudhjem og Melsted (1891, Bornholms Kunstmus.); Stranden ud for Menton, Frankrig (1892, Storstrøms Kunstmus.); Sommeraften 1897 i Hestehaven ved Frederiksberg (1897, Randers Kunstmus.); Åen ved Frederiksværk (1907, Bornholms Kunstmus.); Solnedgang, Kullen (Aarhus Kunstmus.).

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1984; samme: Nordens Billedkunst, 1905, 67f; Ill. Tid., 1891-92, 609; Francis Beckett i: Kunstens hist. i Danm., 1901-07, 383; C.A. Been og Emil Hannover: Danm. Malerkunst, II, 1902-03, 90, 114; L. Tuxen i: Kunstbladet, 1909-10, 289, 301; Berl. Tid. 22.3.1913 (C.A. Been); Tilskueren, 1925, I, 105 (Breve til P.S. Krøyer); F. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; samme: Mennesker og Oplevelser, ny udg. 1932; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Rik. Magnussen: Godfred Christensen, I-II, 1939-41; Aksel Bode: Niels Skovgaard, 1943; For hundrede år siden, bd.2, kat. 1981; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Chr. IV og Europa, kat., 1988, nr. 1937; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist., I-II, 1990. Breve (Hirschsprung, Det kgl. Bibl.).

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.