Bent Moudt

Weilbach information

Genealogy

Moudt, Bent, *1923, arkitekt og maler. *28.4.1923 i Holbæk. Navneskift fra Mogensen 1950. Forældre: Arkivar Harald M. og Ella Mogensen. ~23.7.1949 i Kgs. Lyngby med Nina Ewald, *8.9.1920 i Kbh., datter af koncertm. Johannes E. og Lilly Andersen.

Biography

Bent Moudt har ydet en væsentlig indsats med servicestationer, der forener det funktionelle og standardiserede med anvendelsen af gode materialer og tilpasning i forhold til omgivelserne. De samme tendenser findes i hans enfamiliehuse, f.eks. hans eget hus, der inden for samme blok er delt i 2 afdelinger, begge med lysindtag fra syd. En del af møblementet er indbygget. De seneste bygninger fremtræder skulpturelle og med stoflig virkning. Det gælder f.eks. Bautahøj, der med sine store valmede tegltage er afstemt bronzealderhøjene i det kuperede terræn ved Isefjorden. Som maler har M. koncentreret sig om landskabsskildringer, udført i en ekspressiv form med særlig vægt på dagens skiftende lys.

Education

Kunstakad. Kbh. ark.sk. 1945-50, afg. 1951.

Travels

Vesteuropa, Tyrkiet og Nordafrika.

Occupations

Egen tegnestue fra 1961. Chef for BP Olie-komp. ark.kontor 1951-61; lærer på Kunstakad. Kbh., ark. sk., Kay Fisker og Steen Eiler Rasmussens, siden Ebbe Clemmensen og Johan Otto von Spreckelsens afd. fra 1961, lektor smst. fra 1987; i red.udv. for tidsskr. Ark. 1964-68; medl. af best. og censurkom. for Charl.borg udst. 1966-78; fmd. for samme i 7 år.

Scholarships

Bissens Mindelegat 1958; Årets Rose fra Foren. til Hovedstadens Forskønn. 1974; Kbh. Komm. Kulturpr. 1981; 14 komm. pr. 1955- 81.

Exhibitions

Caravellen 1945-50 (som maler); Charl. Forår 1949, 1953-58, 1961-63, 1967 (som ark.), 1975 (som maler); Det italienske Kulturinst. 1972 (akvareller fra Nemisøen); Nord. murværkssymposium, Gl. Dok 1988; delt. i flere typehusudst. Separatudstilling: Maler og tegner, Gl. Dok 1992.

Artworks

Tapet (1952, bidrag til Brdr. Dahls nord. tapetkonk.); glas for Kastrup Glasværk (1954); Gårdhaveanlæg, Amalieg. 3, Kbh. (1955); eget hus, Ingvar Hjortsv. 11, Virum (1955); ca. 300 BP servicest., bl.a. standard servicest. i Farum (1958, prototype for ca. 150 servicest., ændret efter BPs ophør i Danm.); 34 feriehuse ved Bautahøjv., Kulhuse (1961); BP Motel Haderslev (1965, ombyg.); Udsigtsbakken 29-31, Birkerød (1966-68); Bakkehave, Skåde Bakker (1967); Garderhøjv. 22, Gent. (1970); Brønshøjv. 39 (1973); Lyngdalen 19, Nærum (1979); Tårbæk Strandv. 642 (1983); Ingvar Hjortsv. 7, 9, Virum (1985); Bautahøj, SAS-kursuscenter, Kulhuse (1989); Flymus. Ellehammer, Helsingør (påbeg. 1995). Skriftlige arbejder: Anm. af kunsthåndv. o.l. i tidsskr. Ark. U. og Ark. 1950-58; medarb. ved 1. udg. af Gyldendals Leks. 1949.

Literature

Ark.tur l958, 18f (standardservicest.); 89-91 (eget hus); 1966, 216-20 (BP-Motel, Haderslev); Da. Huse 1970-80, 1980, 24-31.

Author: Ulla Kjær (U.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.