Albert Naur

Weilbach information

Genealogy

Naur, Albert Emil August Schleppegrell, 1889-1973, maler. *13.10.1889 i Kbh., ?2.2.1973 i Hell., urne i Kbh. (Bispebjerg). Forældre: Billetkasserer, senere garderobeforpagter Albert Thorvald Schleppegrell N. og Auguste Vilhelmine Maria Büll. ~1° 5.11.1914 i Hobro med Karen Sofie Ludvigsen, *28.6.1886 på Stenisgård, Nørre Kongerslev Sogn, ?17.3.1973 på Tersløsegård, datter af proprietær Knud Christian L. og Anna Henriette Winde. Ægteskab opl. ~2° 5.10.1918 på Fr.berg med skuespiller Ella Christoffersen Ungermann (døbt Christoffersen), *17.2.1891 i Slagelse, ?23.9.1921 i Kbh., datter af bagerm. Ferdinand Valdemar C. og Marie Christine Ungermann. ~3° 3.3.1923 på Fr.berg med Susanne Margrethe Strøyberg, *27.11.1899 i Ålborg, ?2.4.1989 i Gent., datter af gross., senere vicekonsul, godsejer Niels Kai S. og Caroline Mathilde Andersen. Ægteskabet opl.

Biography

Albert Naur havde sit udgangspunkt i naturalismen, men opholdet i Paris fik stor betydning for ham. Han blev inspireret til at gå i en kubistisk- ekspressiv retning, især i de unge år, og blev støttet deri af strømninger i dansk kunst, som bevægede sig i parallelle baner. Inden rejsen til Paris havde han kontakt til kredsen omkring Kai Nielsen og Kaare Klint, en kontakt, som han bevarede i årene fremover, og som bragte ham i forbindelse med den gruppe kunstnere, der brød med Den Frie og i 1915 dannede Grønningen. N. deltog i Grønningens første udstillinger, i begyndelsen som gæst, siden som medlem. På dette tidspunkt var hans stil sammenfaldende med de franske forbilleder, men den blev også påvirket af Edvard Weie, både i malemåde og emnevalg. Det ses klarest i billederne Zeus og Danaë og Sankt Georg og dragen. I de senere år førte interessen for figurmaleri til opgaver af en mere monumental art. N. malede tillige portrætter, landskaber og blomsterbilleder. I de tidlige portrætter søgte han mod et kubistisk formsprog. Han anvendte ofte en kantet og facetteret figurfremstilling, som dog mildnedes med årene. Kompositionerne blev med tiden roligere, formerne mindre skarpe, de blev bredere og fik større tyngde. Samtidig med en større naturalisme søgte N. en mere indtrængende personkarakteristik. En lignende udvikling ses for landskabsmaleriernes vedkommende. Disse blev en dominerende del af hans produktion og viser ofte en gavmild og frodig natur, skildret med koloristisk djærvhed og kraftige lysvirkninger. Især kan nævnes høstbilleder fra herregården Dronninglund samt talrige værker fra Søllerød. Blomsterbillederne er mindre robuste. De er malet med fornemmelse for det dekorative og afspejler en forkærlighed for den vilde flora. N. har tillige udført tegninger, litografier samt plakater, bl.a. til Grønningen. Han var aktiv som skribent af artikler om dansk kunst og kunstnere.

Education

Student 1908; cand. phil. 1909; jurastudier til 1911; Acad. de la Palette (H. le Fauconnier og A. Dunoyer de Segonzac), Paris 1912-13, 1913-14 (N. overtog Karl Isaksons resterende studietimer); i øvrigt autodidakt.

Travels

Paris 1912-13, 1913-14, 1919, 1922; rejser til de fleste europæiske lande.

Occupations

Lærer i reklametegn. ved korrespondancekursus ca. 1935- 37.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1915; Akad. 1916, 1920, 1922, 1924; sølvmed., Paris 1925.

Exhibitions

KE 1912-15; Grønningen fra 1915; Liljevalchs, Sth. 1919; Nord. Kunst, Göteborg 1923, 1939; verdensudst., Paris 1925; Den fynske forårsudst., Odense 1930, 1932; Da. Kunstudst., Oslo 1931, 1946; Nordjysk Kunststævne, Ålborg 1933; Rundskueudst. 1915-20, 1925-30, 1936; Fyens Forum 1940; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Sommerudst., smst. 1941; Nord. Kunst, Århus 1941; Da. Akvareller, Kunstforen., Kbh. 1946; Ny Carlsbergfondets jub.udst., Charl.borg m.fl. 1952; Nyere da. malerkunst, Fyns Kunstmus. 1952; Da. Konstnärer, Norrköpings Mus. 1960; Da. kunst 1885-1915, Kunstforen., Kbh. 1976. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1914 (s.m. A. Lofthus); Da. Kunsthdl., Kbh. 1918 (s.m. Kai Nielsen); Den frie Udst. bygn. 1920 (s.m. samme); Winkel og Magnussen, Kbh. 1922, 1924, 1955; Den frie Udst. bygn. 1928 (s.m. Yanna Kai Nielsen); Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1935; Alfred Andersens Kunsthdl., Kbh. 1938; Fischer og Krarup, Kbh. 1941; Jugels Udst.hal, Århus 1944; Århus Kunstgal. 1957, 1959, 1961.

Artworks

Kunstnerens mor (1912); Zeus og Danaë (1914, Aarhus Kunstmus.); Sankt Georg og dragen (1914, Storstrøms Kunstmus.); Faun og nymfe (1914, 1919, smst.); Kirsebærrene (1915, Malmö Mus.); Portræt af Ernst Goldschmidt (1915); Hyldeblomster (1918, Storstrøms Kunstmus.); Portræt af Ella Ungermann (tegn., 1919, Det kgl. Teaters Kunstsaml.); Grøftebuket (1922, Nordjyll. Kunstmus.); Ung kvinde i hvid kjole (1923, Stat. Mus. for Kunst); Dameportræt (1923, smst.); En traktor i middagshvil (1923, smst.); Landskab (1926, Esbjerg Kunstmus.); Pige på marken (1926, smst.); Portræt af maleren Johs. Larsen (1926, smst.); Rughobe ved Store Bovet (1926, Aarhus Kunstmus.); Dame i grøn kjole (1929, Trapholt); Portræt af Johs. Larsen, siddende med hat i grøn sofa (1930, Johannes Larsen Mus.); Mor og datter (1935, Reimers Sk., Sønderborg); Grøftebuket (1937, Johannes Larsen Mus.); Grøftebuket (1940, Storstrøms Kunstmus.); Portræt af Johs. Larsen siddende med bogreol og maleri med svane og and bagved sig (1941, Johannes Larsen Mus.); Høstakke. Skåde bakker (1944, Aarhus Kunstmus.); Aftenbillede ved vandløb (1951); Fruerne Thiele (1955); Sommerdag ved Rude Skov (1959); Nivåbugten (udst. 1962); Den blå fugl (udst. 1966); Broget buket, roser (udst. 1970); Selvportræt (erhv. 1972, Nordjyll. Kunstmus.); endv. arbejder i Kobberstiksaml.; Kunstindustrimus.; Teatermus. Udsmykninger: Foredragssalen (1932-33, Try Højsk.); bryllupssalen (1943, Århus Rådhus). Skriftlige arbejder: Kai Nielsen, i: Da. Kunst III, 1937; Kunstens Hovedvej, i: Alverdens Viden 4, 1940.

Literature

Poul Henningsen i: Vor Tid, II, 1918, 210f; Vore Herrer 28.10.1920; Kai Flor: Albert Naur, 1937, Da. Kunstnere VII; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Pol. 30.12.1914 (E. Goldschmidt); 15.7.1933; B.T. 17.2.1922 (Houmark); Berl. Tid. 3.3.1924 (Th. Oppermann); 23.10.1941 (K. Flor); 12.1.1944 (samme); Dag. Nyh. 3.9.1928; Nat.tid. 12.10.1939 (Sig. Schultz); 30.10.1941 (samme); Inf. 30.12.1953; H. Bendix: Troskyldigt forår, 1967, 185; samme: Urolig sommer, 1970, 158, 164; samme: Spraglet efterår, 1973, 135; Villum Jensen: Min fars hus, 1976, 29f, 84, 104; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Poul Hammerich: Lysmageren. En krønike om Poul Henningsen, 1986; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990; L. Gottlieb (red.): Grønningen de tidlige år, Glyptoteket 1990.

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.