Hartvig Müller

Biography

Hartvig Müller var orgelbygger i København, hvor han ved sin død efterlod et hus i St. Regnegade. Han virkede primært som orgelbygger, men leverede i 1750erne, dels i Danmark, dels i Norge, billedskærerarbejder til flere kirkeinteriører. Således udførte han til Frederiksberg Kirke ikke blot orglet, men hans kontrakt omfattede også orgelfacaden, smykket med rokokoornamentik. Billedskærerens navn figurerer ikke i kirkens regnskaber. Til kirken i Larvik leverede M. 4 figurer til alteret, skåret i København af snedker Hendrich Rohde (O. Andrup, Weilbachs 3. udgave). Alteret i Frederiksvern Kirke, bestilt af byens kommandant, fik M. i entreprise i konkurrence med S.C. Stanley. Her leverede M. 6 fine englefigurer, hvidlakerede med forgyldninger, som kontrasterer med de marmorerede søjler og stafferede gesimser og alterets 2 malede bibelscener. Ud fra de publicerede kilder er det ikke til at afgøre, om M. alene var entreprenør, eller om han havde det kunstneriske ansvar for de figurer, han leverede.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.