Johannes Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Nielsen, Johannes, 1890-1965, maler. *19.5.1890 i Gent., ?25.2.1965 smst. Forældre: Malerm. Niels Joseph N. og Hansigne Sophie Hansen. ~27.7.1920 i Kbh. med billedh. Carla Marguerita Kirstine Christiansen, *19.4.1885 smst., ?7.1.1970, datter af malerm. Christian C. og Sigfrida Magdalene Almy.

Biography

Johannes Nielsen var især kendt som portrætmaler. Han skildrede nogle af sin samtids fremtrædende personligheder. I 1950erne malede han især datidens kendte politikere. N. var dygtig til at sætte et portræt op. Han kunne fange en persons karakteristiske udtryk, og han magtede at komponere store monumentale gruppebilleder, hvor den indre sammenhæng og sammenspillet modellerne indbyrdes dog ofte savnes. Han anvendte en ensartet, afdæmpet lidt mat kolorit. N. malede også en del akvareller.

Education

I malerlære; Tekn. Sk. (H. Grønvold) 1906-10; Kunstakad. Kbh. (L. Tuxen og J. Skovgaard) okt. 1910-forår 1912.

Travels

Tyskland, Rusland, Frankrig, Schweiz, Italien 1912-14, 1920; Sverige, Norge 1922.

Occupations

I censurkom. for Den Sønderjydske Udst. af Kunst og Kunsthåndv. 1935.

Scholarships

Reiersen; K.A. Larssen; Ronge.

Exhibitions

Charl. Forår 1920-23, 1925-26, 1936; Charl. Eft. 1922; Foren. for nat. Kunst 1947. Separatudstillinger: 1926; Aalborg Kunstforen. 1927; Kleis Kunsthdl., Kbh. 1931, 1936, 1949 (s.m. Carla M. Christiansen).

Artworks

Portrætter: Dr. Max Henius (1926, Det da. Udvandrerarkiv, Ålborg); Johan Skjoldborg (1926, akvarel, Fr.borgmus.); samme (1926, Høng Husmandsskoles Eftersk.); Jeppe Aakjær (1929, smst.); Sk.best. Niels Frederiksen (smst.); Tormod Jørgensen (1946, smst.); Ove Rode (Fr.borgmus.); samme (Folketinget); Nationaløkonomen, L.V. Birck (1932, Fr.borgmus.); Thomas B. Thrige (1934, smst.); Kapelm. Egisto Tango (1932, Det kgl. Teater); medicineren, prof. E. Schmiegelow (1932, tidl. Skt. Josephs Hosp., Kbh.); Fagforeningsmanden Hans Rasmussen (1935, Folketinget); Landbolovgivningens mænd af 4.10.1919 (1935, smst.); Povl Engelstoft (1948, tidl. Hagerups Forlag); Gustav Pedersen (1950, Folketinget); Grundlovskom. af 1946 (1953-54, smst.); Ark. Thorvald Jørgensen (smst.); Ark. K. Rasmussen (smst.); Johs. Kjærbøl (1957, smst.).

Literature

Pol. 2.11.1936; Sv. Thorsen: Danm. Folketing, 1961; Kr. Hvidt: Det politiske portræt i Danm., 1983. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.