Anders Nielsen Hatt

Weilbach information

Genealogy

Nielsen Hatt, Anders, -1612-1626-, snedker og billedskærer.

Biography

Anders Nielsen Hatt blev optaget i Roskilde snedkerlaug 1612 og benævnes billedsnider året efter i forbindelse med antagelse af en læredreng. Sidste gang han tog en dreng i lære var i 1624, og sidste gang hans navn nævnes var 28. juni 1626, da han optrådte som forlover. N. har kun efterladt sig et enkelt signeret arbejde, nemlig præstestolen i Stenløse Kirke. Desuden findes et enkelt arbejde, prædikestolen i Ubby, hvor hans navn ganske vist ikke nævnes i regnskaberne, blot at snedkeren kom fra Roskilde, men stolen besidder de karakteristika, som man forbinder med N.s værker. I Roskilde var der på N.s tid endnu et stort snedkerværksted, Brix Michgells, som N. givetvis samarbejdede med. Således er der kontraheret med denne om alterbordspanelet og altertavlen i Smørum Kirke, men de udskårne figurer må være udført af N., der var blevet optaget i snedkerlauget samme år som Michgell. Adskillige af de mange tilskrevne værker er enkle arbejder med fladsnit og de lader sig vanskeligt med sikkerhed henføre til mesteren uden tilstedeværelsen af figurer, hvor især hårbehandlingen, med huller i krøllerne, er karakteristisk. Desuden har statuetterne lidet modellerede arme og ben og virker plumpe. Prædikestolen i Rørby Kirke er tydeligt beslægtet med værker fra N.s værksted og kan tænkes at være et elevarbejde, muligvis af Søren Jacobsen fra Rørby, som 1623 kom i lære hos N.

Education

Travels

Occupations

Snedkerm. i Roskilde 1612; billedskærerm. smst.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Prædikestol i Ubby K. nær Tissø (1621); præstestol i Stenløse K., Nordsjæll. (o. 1621). Tilskrivninger: Epitafium over Christian Knoph i Roskilde Domk. (o. 1611); altertavle i Bjæverskov K. (1611-20); prædikestol m.m. i Kildebrønde K. (1611-20); døbefont i Kirke Stillinge K. (1612); alterbordspanel i Snoldelev K. (1613?); alterbordspanel og altertavle i Smørum K. (1614, s.m. Brix Michgell); prædikestol i Herslev K. ved Roskilde (1614); altertavle i Kvislemark K. (1615); døbefont smst. (o. 1615); prædikestol i Fuirendal K. (1616); i Skt. Jørgensbjerg K. (1616); i Hørby K. på Tuse Næs (malet 1617); altertavle i Himmelev K. (malet 1618); prædikestol i Svinninge K., Nordvestsjæll. (malet 1619); altertavle i Skt. Jørgensbjerg K. (1619); alterbordspanel og altertavle i Gundsømagle K.; altertavle i Ugerløse K., syd for Holbæk (o. 1619, forsv.); altertavle i Søndersted K. (1620); døbefont i Himmelev K.; epitafium over købmand Hercules Overberg i Vor Frue K., Kalundborg (1621); skab i Stenløse K., Nordsjæll. (1621); alterbordspanel, font med låg og himmel samt korgitter smst. (o. 1621); epitafium over Christian Gyldenstjerne i Roskilde Domk. (1622); altertavle i Grandløse K. (1622); font i Kirkerup K., nær Roskilde (malet 1624); altertavle i Sønder Asmindrup K. (1624); i Butterup K. (1625); i Tuse K. (1625); i Niløse K. (1625, forsv.); i Jorløse K. ved Tissø (1626); dørfløj i Tveje Merløse K.; altertavlevinger fra uidentificerede kirker (Roskilde Domk.mus.).

Literature

V. Hermansen i: Turistforen. for Danm., 1939, 161f; Danm. K., Præstø Amt, 1933-35 (under navnet Jørgen Hatt); Kbh. Amt, 1944-51; Fr.borg. Amt, 1964-75; Holbæk Amt, 1979-95.

Author: Marie-Louise Jørgensen (M.-L.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.