Allan Nordmark

Weilbach information

Genealogy

Nordmark Andersen, Allan, *1942, maler og grafiker. *3.3.1942 i Århus. Navneskift fra Andersen 23.3.1965. Forældre: Sadelmager, tapetserer Henry A. og plejerske Dagny Kristensen. ~10.4.1979 i Møldrup med lærer Ulla Sohn, *30.7.1944 på Fr.berg, datter af bagersv., senere bager Johannes S. og Dagmar Grønberg Larsen.

Biography

Allan Nordmark begyndte i 1962 at male abstrakt fabulerende billeder. Efter en tid i forskellige kunstnerkollektiver debuterede han i 1967 som grafiker med en række mørkt farvede raderinger. N.s interesse for at tegne menneskeskikkelser førte til, at han kom på Kunstakademiet, hvor han udførte bemærkelsesværdige modelstudier, som er karakteriseret ved fint afvejede proportioner og rumlige virkninger. Hans holdning dertil har rod i den klassiske tradition fra Aksel Jørgensens skole, og menneskefiguren er stadig et helt centralt motiv i hans værk. N. er meget produktiv, og der ligger grundige studier bag hans værker. De er ofte blevet til direkte over for motiverne, og det gør dem nærværende. Den grafiske serie På stranden fra 1969 viser beherskelse af centralperspektivet og menneskefigurer i store dimensioner. Serien Mod byen handler om det knugede, isolerede menneske. Det ufuldførte bogprojekt om Frans Biberkopf er en milepæl i N.s tegnekunst, hvor også den sociale dimension kommer med. I serien Nice fra 1991, som er et hovedværk, har skildringen af en kvinde mellem husrækker et helt selvstændigt gribende udtryk. Omkring 1993 sker der en stilændring til en mere malerisk udtryksform, som bliver synlig i den grafiske serie Skovbryn.

Education

Tekn. ass., Cheminova 1958-61, Lemvig; litografisk medarb. hos Peter Bramsen, Paris 1962; Kunstakad. Kbh. (Egill Jacobsen, Palle Nielsen, S. Hjorth Nielsen, Dan Sterup-Hansen) 1967-71, 1972-75; sk. for Kunstpædagogik (Helge Bertram) 1975-77; Atelier 17, Paris (Stanley William Hayter) 1971- 72.

Travels

Italien 1962 (bl.a. Albisola hos Asger Jorn); Frankrig 1962; Drakabygget, Sverige 1963; Grønland 1964; Færøerne og Island 1967; akad.rejser med Palle Nielsen til England, Holland 1968, Sovjet 1969; Paris 1971-72; San Cataldo 1974; Wien 1974; Frankrig 1981, 1991; Italien 1989; England 1993.

Occupations

Medejer af Gal. 38, Strandg. 38, Kbh. 1973-75 (s.m. Søren Rosberg, Henrik Pryds Beck og Palle Jacobsen); lektor i billedkunst ved Viborg Katedralsk. fra 1986; medl. af best. for Arb. Kunstforen. fra 1991; for Skovgaard Mus. fra 1993; for Da. Grafikere 1994.

Scholarships

Rundskuedagens legat 1970, 1975; Ebba Celinder 1970, 1972, 1973-78; Hielmstierne-Rosencrone 1970; Gerda Iversen 1971, 1973; H.C. Koefoed 1971-75; Ronge 1971, 1974; Den franske stats stip. 1971-72; Theophilus Hansen 1974; San Cataldo 1974; J.V. Andersen 1976.

Exhibitions

Expo Internat. d'té de Bauhaus Situationiste, Drakabygget 1963; Gruppe Draka 1964; Charl. Forår 1967, 1973; KE 1969-70; KP 1969, 1971; 2 x 140 Billedkunstnere, Nikolaj, Kbh. 1973; Palle Nielsen og 36 elever, Skovgaard Mus. m.fl. 1973-74; Charl. Eft. 1976; Viborgkunstnere, Skovgaard Mus. 1977; 100 år, 10 kunstnere, smst. 1977; Zebra 1977-93 (medstifter); Onsdagsmodellen i Toldbodgade 10 år, Clausens Kunsthdl., Kbh. 1983. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1973 (s.m. Per Baaagø); Ribe Kunstmus. 1976; Charl.borg 1976; Hobro Bibl. 1984; Viborg Stiftsmus. 1984, 1986; Gal. Wi, Viborg 1989; Århus Kunstakad. 1990; Skovgaard Mus. 1993.

Artworks

Maskebillede, Halland (1963); Svævende mennesker (1967); Huse 1 (1968); Huse 2 (1969); Siddende figur (1969); Portræt (1978); Mod Byen (1969, Skovgaard Mus.); farvekridttegn. (1994, Amtsgården, Viborg). Litografier: Stranden (serie, 1969, Skovgaard Mus.); Nice (serie, 1991, smst.); Skovbryn (serie, 1993); Spadsereturen (1993, benyttet til plakat for Viborg Stifts Folkebl.); repr. Kobberstiksaml. Bogillustrationer: Peter Seeberg: At se på Viborg at være i Viborg, 1978; Bjarne Alsinger: Rundt i gaderne, om gade-, vej- og stednavne i Viborg Komm., 1983; A. Döblin: Berlin, Alexanderplatz (farvekridttegn. som forlæg for træsnit, ufuldendt).

Literature

Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985; Da. grafik i dette årh., 1989; Torben Weirup (red.): KE 90 år, 1990.

Author: Nina Dahlmann Olsen (N.D.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.