Karl Åge Riget

Weilbach information

Genealogy

Riget, Karl Aage (Åge), 1933-2001, maler og billedhugger. *24.2.1933 i Kasted Sogn ved Århus, ?30.1.2001. Forældre: Arb.mand Svend R. og Anna Hansen. ~11.3.1973 i Dragsholm med indretn.ark. Vibeke Beck Jørgensen, *7.6.1940 i Kbh., datter af civiling. Johannes Martin J. og Inge Jytte Jacobine Beck.

Biography

Karl Åge Rigets tidlige arbejder var naturalistiske gengivelser af landskaber i Københavns nærhed. Allerede her fornemmes R.s særlige interesse for farven og dens muligheder, selv om farveholdningen er mørkere, end det siden ses. En ansættelse som malersvend på Holmen i København ca. 1960 gjorde maskiner og maskindele til foretrukne motiver. Gennem disse arbejder nærmede R. sig det konstruktive maleri. Fra midten af 1960erne opstod billeder, hvor form, farve og flade er ligeværdige i en levende kompositionsform, der ved farvens hjælp får dybde og form. Billederne er varianter over et tema, bestående af kvadrat, trekant og cirkel, ofte indgår tillige bogstaver og tal. R. benytter sig af et formsprog, som, foruden af maskinernes verden, er inspireret af det moderne samfunds visuelle informationer. De store geometriske hovedformer underopdeles til mindre former, hvorved et billede i sig kan rumme mange billeder. Værkerne bygger i vid udstrækning på tankerne om en folkelig kunst, baseret på den direkte synsoplevelse, hvor billeder og skulpturer ved deres form og stærke, klare farver virker ind på det omgivende rum.

Education

I malerlære (H.C. Andersen, Rødkærsbro) 1947-51; Tekn. Sk., Odense (Albert Elmstedt og Marlo Joensen) 2 semestre i perioden 1951-53; i øvrigt autodidakt.

Travels

Tjekkoslovakiet 1969; Grækenland; Egypten; Frankrig.

Occupations

I cens.kom. for KP 1974; kunstn. rådg. for Å-udst. 1974, 1982.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1967-69; J.R. Lund 1972.

Exhibitions

KP 1959-61, 1963; KE 1959, 1961, 1964-65; Købestævnet, Fr.cia 1960; Sommerudst., Den frie Udst. bygn. 1963; Spiren 1963-64; Charl. Forår 1963-65; Pro 1965-66; Charl. Eft. 1966, 1971; Skulptur i Eventyrhaven, Odense 1967, 1971, 1975, 1977; Internat. grafik, Prag 1968; Gal. Behr, Stuttgart 1969; Salon des Réalités Nouvelles, Paris 1971-72; Grønningen 1971-79, 1982, 1984-96; Da. fantaster, Sønderjyll. Kunstmus. 1973; Å-udst. 1974, 1978-79, 1982; Vrå-udst. 1976; Den blå citron 1976, 1978, 1981-84; Viborgkunstnere, Skovgaardmus. 1977; Vor tids Odsherred-kunstnere, Pakhuset, Nyk. S. 1977; Niks Malergård, Søster Svenstrup 1977; Glaskunst, Sønderjyll. Kunstmus. 1982; L'Art Danois 1945-1973, Grand Palais, Paris 1983; Stokrosebanden 1983, 1985-96; 5 medl. af Grønningen, Gal. Bram, Hobro 1989. Separatudstillinger: Roldhøj, Rebild 1960, 1964-66; Gal. Hybler, Kbh. 1961; Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1963; Den frie Udst. bygn. 1964 (s.m. Jannik Jensen); Birkerød Kunstforen. 1965, 1967-68; Gal. Prisma, Kbh. 1966, 1968, 1969 (s.m. Poul Janus Ipsen); Gal. Olomouc, Tjekkoslovakiet 1969; Gal. Passepartout, Kbh. 1970; Hjørring Kunstmus. 1971; Gal. Birkdam, Kbh. 1972, 1976 (s.m. Bent Karl Jacobsen, Anders Kirkegaard, Erik Heide og Jens Birkemose); Gal. Hammer, Vestberlin 1973; Gal. Clemens, Århus 1973, 1978; Fire fra Grønningen, Nordjyll. Kunstmus. 1974 (s.m. Jørgen Boberg, Henning Damgård-Sørensen og Jens-Flemming Sørensen); Det da. hus, Paris 1978 (s.m. Poul Agger og Preben Franck Stelvig); Kunstpav., Esbjerg 1979; Gal. Torso, Odense 1980, 1986; Kastrupgaardsaml. 1981 (s.m. Børge Jørgensen); Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus., Holstebro 1982; Nyborg Rådhus 1985; Holbæk Kunstforen. 1990; Huset, Asnæs 1995.

Artworks

Maleri i to dele (1961, Ålborg Komm.hosp.); Blå tema (1965, Skive Kunstmus.); Arb. Oplysn.forbund, Nattergalev. 32, Kbh. (3 malerier, 1967); Relief (aluminium, 1971, Kastrupgaardsaml.); Abracadabra nr. 5 (del af serie, 1973, Skive Kunstmus.); Figur i landskab (1973, Esbjerg Kunstmus.); Abracadabra. Guld (del af serie, collage, 1973, Sønderjyll. Kunstmus.); Abracadabra. Polykrom (som forannævnte); Abracadabra. Rød (som forannævnte); Abracadabra. Sort (som forannævnte); Abracadabra. Grøn (som forannævnte); Relief I og II (aluminium, 1973, Nordjyll. Kunstmus.); Fra min maskinverden (1976, Stat. Mus. for Kunst); Billedmaskine (1977, Skive Kunstmus.); Fra min billedkalender. Januar (1979, Esbjerg Kunstmus.); uden titel (lak på glasfiber, 1979, Trapholt); grafisk mappe (4 serigrafier, 1986); Abu (bronzeskulptur, udst. 1997); Simbel (bronzeskulptur, udst. 1997); repr. bl.a. i Kobberstiksaml.; Grafikmus., Olomouc; Hjørring Kunstmus.; Odense Stiftsmus.; LO-sk., Helsingør. Udsmykninger: Kajerødsk. Bibl. (jernrelief, opsat 1975); Obelisk (aluminium, 1977, Fr.cia Gymn.); Danmarksskulptur (jern, 1977, Århus Komm.); Kbh. Dag- og Aftensem. (polykrom stål, 1979); Springvandsskulptur (stål, 1980, Asnæs Centret); Gågaden, Esbjerg (polykrom stål og granit, 1981); Nørreport Station, Kbh., tunnel (bemalede aluminiumspaneler, 1.pr. konk. 1980, opsat 1981, nu nedtaget); Kreditforen. Danm., Odense (mal., 1984-85); Herlev Hovedg., Kbh. (skulptur, 1992- 93).

Literature

Henning Olsen i: Billedkunst, 3, 1968, 153, 157; samme i: Kunst, 3, 1967, 85-88; Knud Voss i: Nordjyll. Kunstmus. Inf.avis, 13, 1974, 4; Alex Steen i: Kunstavisen, 17, 1983, 6; samme i: Grønningen 1971; Bent Karl Jacobsen i: Kat., Det da. hus, Paris 1978; Henning Damgård-Sørensen i: Kat., Kastrupgaardsaml. 1981; Knud Voss: K.Å.R., 1983.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.