Flemming Nyborg

Weilbach information

Genealogy

Nyborg, Hans Flemming, *1926, tegner. *8.8.1926 i Kbh. Forældre: Detailhdl., senere fabrikant Hjalmar Josef Ibsen N. og frisør Selma Wadum. ~14.11.59 i Finderup ved Viborg med direktionssekr., senere korrespondent Lizzi Augusta Kirstine Bech Jacobsen, *31.8.1930 i Viborg, datter af malerm. Jensenius J. og Olga Irene Flavia Christiansen Bech.

Biography

Flemming Nyborg har sideløbende med en karriere som kreativ leder i reklamebranchen været professionel bladtegner med byskitser undertiden i Oslo, interviewportrætter og teatertegninger til Information og Jyllands- Posten, hvorefter N. efterfulgte Hans Bendix som teatertegner på Politiken. Teatertegning er koncentreret om de agerende, og N. opbygger sin karakteristik af hver person ved et netværk af umiddelbart løse streger. Herved får figuren en dynamik, som om denne bevæger sig henover papiret.

Education

Kunsthåndv.sk., Kbh. (Victor Isbrand) 1945- 48.

Travels

Oslo 1955-56; London 1960erne.

Occupations

Freelance bladtegner ved Dagbl., Oslo 1955-56; Inf. 1966-75; Jyll.-P. 1975-84; Pol. fra 1984.

Scholarships

Exhibitions

Søpavillonen, Kbh. 1985; Årets Bladtegninger, Rampen, Kbh. 1989, 1995; Washington Internat. Press Club 1991; Demokrati og ytringsfrihed, vandreudst. 1991-96; Da. Bladtegnere, Køge Skitsesaml. 1994; Separatudstillinger: Midtbank, Kbh. 1991; Politikens Gal., Kbh. 1992.

Artworks

Poul Reumert som Swedenhielm (ca. 1960); Dario Fo (1986); Ebbe Rode i "På nært Hold" (1986); Ulla Henningsen i "Side by Side by Sondheim" (1989); Nikolaj Hübbe (1990); Ghita Nørby i "Betty Nansen" (1991).

Literature

Peter M. Hornung m.fl.: Streger fra scenen, 1992.

Author: Louise C. Larsen (L.C.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.