Thorvald Nygaard

Weilbach information

Genealogy

Nygaard, Sejer Thorvald, 1892-1973, arkitekt. *27.4.1892 i Odense, ?30.10.1973 smst., begr. smst. (Ass.). Navneskift fra Jensen 1907. Forældre: Ark. Niels Peder J. og Ane Marie Nygaard. ~1° 1.2.1921 i Kbh. med Helga Christine Qwist, *8.5.1895 smst., ?4.3.1953 i Odense, datter af murer Per Q. og Elisa Knutzon. ~2° 30.7.1953 i Odense med Viola Hansigne le Fèvre Albertsen, *30.5.1901 smst., ?8.10.1981 smst., datter af bagerm. i Odense Albert Hansen A. og Hansigne le Fèvre.

Biography

Thorvald Nygaards fynske præsteboliger er enkle, nøgterne rødstenshuse, mens kirken i Falsled er bygget af gule, håndstrøgne mursten. Den ellers stilfærdige bygning domineres i nogen grad af vestgavlens blænding og ikke mindst af det gul-sorte spåndækkede træspir. I Odense stod N. sammen med arkitekt A. Eriksen for den funktionalistisk prægede svømmehal på Klosterbakken, der blev indviet den 8. okt. 1938. I midten af 1950erne opførte N. en lang række centralskoler i sognene omkring Odense, flere i samarbejde med sin søn, Erling E. Nygaard.

Education

Realeksamen 1908; murersv. og afg. fra Tekn. Sk. i Odense 1911; Kunstakad. Kbh. maj 1913-afg. jan. 1921.

Travels

Norge, Sverige 1914; Italien 1921; Tyskland 1922; Sverige 1938.

Occupations

Egen tegnestue i Odense fra 1919. Bygningskons. for præstegårde i Odense og Assens amter fra 1943; vurderingsmand for Østifternes Kreditforen.; for Østifternes Hypotekforen.; medl. af Provstesynet i Odense.

Scholarships

K.A. Larssen 1917-18; Sørensens legat 1918- 19.

Exhibitions

Charl. Forår 1919, 1926.

Artworks

Præstebolig, Lunde (1929); kirke, Falsled (1932); sømandshjem, Odense (1934); Munkebjerg Sk., smst. (1934); Vester Lunde Sk. (1936); svømmehal, Klosterbakken 5, smst. (1937-38, 2.pr. 1934, s.m. A. Eriksen); centralsk., Rorslev (1939); præsteboliger i: Føns (1940); Østrup (1943); Gamtofte (1944); Assens (1950); skole, Seden (1950); ny fløj til komm.sk., Assens (1952); skole, Brenderup (1955); centralsk. for Uggerslev og Nr. Højrup (1956); Tofte (1956); Vedtofte m.fl. (1956); Nr. Broby (1956).

Literature

Ark. M. 1939, 41-44 (svømmehal, Odense); Trap Danm., 1958-72. Tegnestuens arkiv (Stadsarkivet, Odense).

Author: Vigand Rasmussen (V.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.