Ernestine Nyrop

Weilbach information

Genealogy

Nyrop, Ernestine, 1888-1975, maler. *9.3.1888 i Kbh., ?30.7.1975 i Gent., begr. smst. Forældre: Ark., prof. Martin N. og Louise Frederikke Laub. Ugift.

Biography

Ernestine Nyrops kunstnerindsats skal bl.a. ses i lyset af, at hun var datter af Martin Nyrop. Som ung medvirkede hun i udsmykningen af nogle af faderens arbejder. Hun modtog desuden en påvirkning i kristelig, national retning som elev af Joakim Skovgaard, hvilket kan ses i hendes fresker med religiøst indhold. N.s største betydning ligger i dag nok inden for den dekorative kunst. I mange år arbejdede hun med kirkelig kunst, og hun medvirkede ved kirkerestaureringer. Som konsulent for Dansk Paramenthandel virkede hun for en højnelse af kvaliteten af de danske kirkers inventar med hensyn til form, funktion og materialer. Inspirationsgrundlaget var den oldkristne og middelalderlige kunst. N. gjorde også en indsats for at vække interessen for gamle danske almuebroderier, specielt korssting. Her lå hun på linie med andre kunstnere og museumsfolk i samtiden, der fremhævede almuebroderiernes enkle skønhed med hensyn til farve og form. Denne aktivitet skal vurderes ud fra den forrige generations forkærlighed for et farverigt og sammensat broderi, ofte af fremmed, særlig tysk, oprindelse.

Education

Udd. på Tegne- og Kunstindustrisk. for Kvinder; N.V. og Bertha Dorph Malersk.; hos frk. A. Wesenberg og M. Nyrop; Kunstakad. Kbh. 1909, dekorationssk. (Joakim Skovgaard), afg. 1915.

Travels

Occupations

Kunstnerisk konsulent for Da. Paramenthdl., Kbh. 1937- 1959.

Scholarships

Exhibitions

KE 1916-17, 1919; Charl. Forår 1920, 1922, 1927, 1929, 1931, 1933, 1946, 1949, 1952-53, 1955, 1959, 1961, 1964, 1968, 1970, 1972. Separatudstillinger: Chr. Larsens Kunsthdl. 1918 (s.m. Margrethe Drejer og May Elisa Havning).

Artworks

Freskomalerier: Dekorative udsmykn., Bispebjerg Hospital (1912-13); Englen og de tre kvinder ved graven (1914, Lyngby K., Vendsyssel); De hellige tre konger og kvinderne ved graven (1920, Skt. Andreas K., Kbh.). Grafik: Komponisten Thomas Laub (ætsning, 1926, Fr.borgmus.). Glasmalerier: 5 korvinduer i Lutherk., Kbh.: Adam og Eva i Paradis; Syndefaldet; Uddrivelsen af Paradis; Englen vogter Paradis; Det nye Jerusalem (1914-18). Dekorative og tekstile arbejder: Udsmykn. på 2 Genforeningsklokker (o. 1920, Emmerlev K., Sønderjyll.); 2 knælende engle (o. 1921, alterudsmykn., Fr.holm K., Kbh.); salmebogsbind i guldbroderi (tegn., 1909); broderet altertæppe (1934, Fr.berg K.); broderet altertæppe med blomstermotiv efter pude, broderet af Leonora Christina (1936, Maribo Domk.); alterdug med lilla bort (smst.). Skriftlige arbejder: Da. Mønstre til Syning og Vævning, 1-2, 1930; Da. Paramenth. 1895-1945, 1945.

Literature

Danm. K., Haderslev Amt, XX, 1954; Tønder Amt XXI, 1957; Anne-Mette Gravgaard (red.): Kirke og kunst i 100 år, 1990. Breve (Det kgl. Bibl.); Hanne Frøsig Dalgaard: Kirkens klæder, Ph.d. afhandling, Kbh. Univ., Inst. for kirkehist., 1994.

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.