Erik Sievert

Weilbach information

Genealogy

Sievert, Erik Christian, 1897-1961, maler. *5.8.1897 i Kbh., ?27.2.1961 smst., begr. på Ramløse Kgrd. Forældre: Afd.chef Ernst Christian Joachim S. og Marie Sophie Amalie Jensen. ~3.8.1945 i Kbh. med Lise Benzon, *23.3.1905 smst., datter af forfatter, apoteker, fabr. Otto B. og Ellen Lucinde Bramsen.

Biography

Erik Sievert betegnes af Sigurd Schultz som samtidens mest udprægede fauvist. Måske er det mere præcist at sige, at han sammen med broderen Otto S. var blandt de malere, der i mellemkrigsårene mest markant var internationalt, ekspressionistisk orienteret. H. Giersing kan tildeles en særlig rolle som formidler af kendskabet til H. Matisse, A. Derain og de øvrige fauvister. Men der er ingen oplysninger om, at S. skulle have været i Paris før 1930. Nærliggende er det derfor at henlede opmærksomheden på de udstillinger, der arrangeredes i Malmö, bl.a. af Herwarth Waldens Sturmgalleri i Berlin 1917 og 1920. Som autodidakt opfattede S. maleriet som en direkte afspejling af kunstnerens sindstilstand, og han lod formen underlægge sig farven, f.eks. i sine opstillinger og i Interiør fra 1932. Landskaberne fra 1930rne og fremover søger mod lysere og mere optimistiske farveklange. Som et hovedværk står Landskab i Horsens Kunstmuseum fra 1926, der forestiller en landsbygade med en kirke. Undertonen af ikke blot sørgmodighed, men også angst er udtrykt på en måde, der står både de ældre ekspressionister, Van Gogh og Edvard Munch, og de samtidige tyske Brücke-malere nær. Dette latente ekspressionistiske skrig mærkes klart i, hvad der må betegnes som S.' mest interessante bidrag til periodens danske maleri.

Education

Lejlighedsvis vejledt af Harald Giersing, ellers autodidakt.

Travels

Paris 1930.

Occupations

Scholarships

Ronge 1929, 1930; Hielmstierne-Rosencrone 1929, 1932; Bielke 1931; Benny Claudi-Pedersen 1935; Oluf Hartmann 1936; Kraft 1938; Foltmar 1940.

Exhibitions

KE 1919-20, 1924-27; Forum 1929; Den frie Udst. 1932, 1952- 53, 1962 (mindeoph.); Decembristerne 1928-37, 1939, 1943-44, 1947, 1949, 1952-55, 1962; Esbjerg Kunstforen. 1945. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1961.

Artworks

Grise i en stald (1920); Landskab fra Jyderup (1922); Landskab (1912/29, Horsens Kunstmus. Lunden); Interiør (1932); Skovturen (1944, Esbjerg Kunstmus.); Udsigt over Dronning Louises Bro (udst.1944); Figurbillede, selvportræt (1946, Nordjyll. Kunstmus.); endv. opstillinger; portrætter; tidl. repr. i Joh. Hansens Akvarelsaml.

Literature

B.T. 30.12.1930 (Houmark); 21.3.1931; Sig. Schultz: De to brødre Otto S. Erik S., 1937; Berl.Tid. 7.1.1944 (Houmark); Ark., 1952, 91 (Pierre Lübecker); Kat., Decembristerne 1961 (nekr.); Kat., Den frie Udst., 1961 (nekr.); Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., II, 1990.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.