Erik Møller

Weilbach information

Genealogy

Møller, Erik, 1909-2002, arkitekt. *7.11.1909 i Århus, ?2002. Forældre: Reservelæge, senere sygehuslæge i Usserød Aage Frederik M. og Ida Bruun. ~26.4.1934 i Kbh. med Bodil Agnete Paludan, *30.1.1908 i Ålborg, datter af ark., palæforvalter Hother August P. og Elisabeth Rode.

Biography

Erik Møller var i slutningen af sin studietid og i de første år derefter ansat på Arne Jacobsens tegnestue. I den periode fik han Akademiets mindre guldmedalje, ligesom han også sammen med jævnaldrende kolleger deltog i flere arkitektkonkurrencer. Sammen med Viggo Boesen vandt han 1. præmie i Politikens konkurrence om enfamiliehuse, og deres projekt blev i 1936 opført. Mest bemærket, ja, næsten berømt, blev Nyborg Folkebibliotek, opført i 1938-40, en opgave han og Flemming Lassen havde fået gennem en arkitektkonkurrence. Den ret beskedne bygnings udformning repræsenterer den danske version af modernismen, som også kendes fra Århus Universitets bygninger fra 30rne. Det er det traditionelle danske murstenshus, som har fået en knappere form, der fremhæver bygningskroppens kubistiske træk. Bibliotekets smukke beliggenhed har også bidraget til berømmelsen. I samme periode, i 1937, deltog M. sammen med Arne Jacobsen i konkurrencen om Århus Rådhus, som de vandt. Arne Jacobsen havde flere arbejder i gang i København, så det blev M., der flyttede til Århus for at lede arbejdet med opførelsen. Projektet blev udsat for stærk kritik fra byens borgere, der bl.a. krævede et rådhustårn, et krav, som arkitekterne til sidst måtte bøje sig for. I dag nyder både rådhus og tårn stor popularitet. M.s næste opgave blev i København, Adventskirken, opført i 1944 ved Sallingvej. M. flyttede tilbage til København. I Århus havde han projekteret Magasins kontorhus, og det førte til opgaver for Magasin i København, hvor han bl.a. projekterede udvidelsen af salgshallen mod Bremerholm og parkeringshuset samme sted. M. fik ry for at være en arkitekt med særlige evner for at kunne gøre gamle bygninger i det indre København anvendelige til nutidige formål og dog bevare bygningernes historiske særpræg. Nogle gamle brøstfældige huse omkring Pistolstræde ved Strøget forvandlede han til et malerisk butiks- og cafémiljø. En større byfornyelsesopgave i Rosengade-kvarteret nær Nyboder løste M. på en beundringsværdig måde, så de mere end 200 år gamle og stærkt nedslidte bygninger blev smukt bevarede med små, moderniserede boliger. Et nybyggeri i samme område med et helt tidssvarende plejecenter formede han i det ydre i slægt med den ældre bebyggelse, men med helt utraditionelle facader mod den indre gårdhave. Berømmet blev også hans ombygning og restaurering af de gamle pakhuse ved Asiatisk Plads på Christianshavn, Eigtveds Pakhus og Philip de Langes pakhus for Østasiatisk Kompagni. De er i dag et smukt og velfungerende mødecenter til brug for ministerierne, og ikke mindst anvendt af det nærliggende Udenrigsministerium. Mindre vellykket er et boligbyggeri fra 1978 ved Wilders Plads på Christianshavn. Placeringen af boligblokkene med gavlene mod havneløbet er et forsøg på at respektere et karakteristisk træk ved det traditionelle havnebillede, men bygningerne mangler pakhusenes proportioner og ydre knaphed. Helt vellykket i det ydre er heller ikke Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København. Det var en vanskelig opgave at bygge med M. Nyrops rådhus og Tivoli som nærmeste naboer. Med sine mange lysreklamer er det alligevel blevet en karakteristisk del af den brogede ramme om Rådhuspladsen, og Industriens Hus' terrasserede og beplantede facade mod Tivoli er en behændig og smuk løsning på et vanskeligt problem.

Education

Student fra Ordrup Gymn. 1928; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1928, afg. 1935.

Travels

Frankrig 1934; Italien, Sydfrankrig, 1935; England 1937.

Occupations

Ansat hos Arne Jacobsen; egen tegnestue fra slutn. af 1930rne; partnerskab med Søren Larsen og kgl. bygningsinsp. Jens Fredslund fra 1984. Leder af Da. Ark. Landsforb. konk.udv., 1952-54; kons. for Det københavnske Kirkefond.

Scholarships

Bielke 1933, 1935; Akad. 1937; Kunstakad. Kbh., lille guldmed. 1937; Eckersberg Med. 1940; Zacharias Jacobsen 1946; Emil Bissen 1949; Træprisen 1975.

Exhibitions

Charl. Forår 1936-37, 1940-41, 1947, 1956, 1961-62, 1965, 1967; L'art da. contemporain, Mus. de Lyon 1953; bien., São PÆolo 1954; Bygge og bevare, Odense 1965; Charl. Eft. 1975.

Artworks

Enfam.hus, Ordruphøjv. 17, Ordrup (1935, s.m. Viggo Boesen, 1.pr. i Pol. konk. om enfam.huse); paneler og inventar, Salle no. 8, Folkeforb. bygn. i Genève (1935, s.m. O. Mølgaard Nielsen); Århus Rådhus (1937-44, s.m. Arne Jacobsen, 1.pr.); Nyborg Folkebibl. (1938-40, s.m. Flemming Lassen, Eckersberg Med.); eget hus, Irisv. 5, Århus (1940); Adventsk. (Ungdommens K.), Vanløse (1942-44); Mosegårdssk., Gent. (1943); eget hus, Grants Allé 13, Hell. (1943- 44); kontorbygn. for Magasin du Nord, Åboulevarden, Århus (1944, s.m. Aage C. Nielsen); Adventskirkens børnegård, Randbølv., Vanløse (1956); Solbakkev. 50, Gent. (pr. 1956); tilbygn. til Magasin du Nord, Kbh. (1959); Danm. pavillon på verdensudst. i N.Y. (1964); kapel i Verdenskirkerådets hovedsæde, Genève (1965); plejehjem, dagcenter og børneinst. smst. (1977); boligbebyg., Wilderspl., Kbh. (1978); Industriens Hus, Rådhuspl., Kbh. (1980); Lindevangshjemmet, psykiatrisk plejehjem, Helsingør (1982). Projekter: Sparekasse i Nyborg (1937, s.m. Flemming Lassen); Valby Idrætspark (1939, s.m. Peder Hagen, 3.pr.); Århus Idrætspark (1947, s.m. Flemming Lassen). Ombygninger og restaureringer, alle København: Stephan à Porta, Kgs. Nytorv 17 (1961); Gl. Strand 46 (1963); Kong Hans' Vingård, Vingårdsstr. (1967); Nyhavn 18 (1972); Pistolstr. (1972); Boligbebyg. i Roseng.kvarteret (1976-78); Rigensg. (1981-82); pakhusene på Asiatisk Pl., Eigtveds Pakhus (1982); Gl. Dok Pakhus, Da. Ark.center (1985). Skriftlige arbejder: Med blyant og pensel, 1988; Bogen om Aarhus Raadhus, 1991.

Literature

Ark. U. 1931, 102; 1935, 62; 1936, 29, 129; 1937, 133, 165; 1939, 25-28, 117-20; 1940, 49-56; 1944, 161f; 1946, 77f; 1954, særhefte, 51f, 55, 59, 72, 83 (Tobias Faber); 1956, 41, 117-21, 217-21; Ark. 1960, A 135, A 834; 1963, 483-85; 1964, 165-73, 386-88; Ark. M. 1944, 107-11, 149-72; 1946, 44, 77f; 1947, 1-8, 90; Ark.tur 1960, 139-49; 1964, 165-73, 386-88; 1966, 33-44; 1967, 284-86; 1971, 15-29; 1972, 242-45, 247-51; 1976, 35-40; 1978, 173-80; 1979, 140-49, 334; 1981, 2-10; 1983, 30-48, 86-91; 1986, 150-57; Samleren, 1940, 105-09; Havekunst 1964, 157-60; Skala, nr. 11, 1987, 18-22. Bøger: Steen Eiler Rasmussen: Nord. Baukunst, 1940, 146-49; samme i: Vor tids kunst og digtning i Skand., 1948, 41f, 45; Aarhus gennem tiderne, IV, 113- 22; Leif Johannesen og Johan Richter: Ark. i Aarhus 1920-70, 1970, 56f; Claus M. Smidt i: Kirkens Huse (Danm. Ark.), 1981; Allan de Waal i: Ark. billeder og realiteter 1780-1980, 1984, 8, 11, 14, 16; Bente Kjølbye og C. Wendelboe Jensen i: Magasin du Nord, 1986, 61, 69, 73, 80, 91, 103.

Author: Poul Erik Skriver (P.E.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.