Frithioff Johansen

Weilbach information

Genealogy

Johansen, Finn Frithioff, *1939, maler og skulptør. *19.1.1939 på Fr.berg. Forældre: Sergent, senere marketender Olaf Balduin Pedersen og fabriksarbejder Ellen Dorothea Johansen. Samliv fra 1980 med sygeplejerske Britta Toftlev, *26.4.1957 på Fr.berg, datter af købmand Børge T. og Marie Margrethe Østergaard Matthiasen.

Biography

Frithioff Johansens tidligste billeder fra begyndelsen af 1960erne var præget af surrealismen. I 1964 opholdt J. sig i Paris og arbejdede i Stanley William Hayters grafiske værksted, hvor han især gjorde sig fortrolig med akvatintaradering. Tilbage i København sluttede han sig til ny-surrealisterne omkring Galerie Passepartout. Han dyrkede på det tidspunkt en form for popkunst, hvori hverdagselementer blev til symboler for tilværelsens absurditet, og erstattede surrealismens drømmeverden og dens undersøgelse af underbevidstheden. Omkring 1970 tog han landskabet op som motiv, ikke i form af en romantisk vision, men som en direkte og nøjagtig registrering af et udsnit af et anonymt landskab eller som en undersøgelse af himlens skyer. Den præcise beskrivelse og den tørre registrering af de undersøgte elementer bringer hans værker tæt på konceptkunsten. I nogle billeder sætter han gitter foran landskabet, en slags forstørret millimeterpapir, som det man bruger til at forstørre et maleri. Nettet betoner billedets illuderende karakter, og motivet mister sine anekdotiske træk for at blive et begreb. Karakteristisk er arbejdet i serier: Hvert billede kan betragtes som et led i en længere undersøgelse. Siden 1980erne har J. beskæftiget sig med holografiet, fremstillingen af tredimensionelle billeder ved hjælp af laserstråler, hvis anvendelse inden for kunsten han i 1984 for første gang blev opmærksom på. Han var den første danske kunstner, som begyndte at anvende dette som kunstnerisk udtryk. Hans hidtil største arbejde med laserstråler er skulpturen Kaos tempel ved TV Midt-Vest i Holstebro. Arbejdet med holografiets tredimensionelle virkning afspejles også i J.s malerier, hvor motivet bag nettet får en lignende tredimensionel virkning.

Education

Stud. mag. i sammenlignende litteratur, Kbh. Univ. 1959; bibliotekar, afg. Danm. Bibl.sk. 1963; studier i dybtryksgrafik, Atelier 17 (S.W. Hayter), Paris 1964-65; kurser ved Richmond Holographic Studios, London 1985.

Travels

Paris 1964, 1965; London 1985; N.Y. 1987; USA 1990.

Occupations

Medl. af Akad.rådets og Kunstnersamf. jury fra 1993.

Scholarships

J.R. Lund 1968-69; Stat. Kunstfond 1971, 1974-76, 1981, 1984, 1990, det 3-årige stip. 1985; van Gogh 1973, 1979; Hielmstierne-Rosencrone 1974; Poul S. Christiansen 1980; Augustinusfonden 1984; stip. fra Mus. af Holography, N.Y. 1987; Holography Reward, The Shearwater Foundation, N.Y. 1992; Eickhoff 1993; Månsson 1993; Irgens-Bergh 1994; Oda og Hans Svenningsen 1994.

Exhibitions

Sommerudst. 1962-63; KE 1965; Charl. Forår 1965, 1968; KP 1965, 1968; Charl. Eft. 1966, 1968, 1971; Første Nord. Ungdomsbien., Charl.borg 1967; Passepartout, Charl.borg 1967; Å-udst. 1968; 2. Bien. Internat. de l'Estampe, Mus. d'Art Moderne, Paris 1970; Sonde 1971-72, 1978-80, 1983; Grønningen 1972-79, 1981-86, 1989-90, 1992-94; Artists 77, N.Y. 1977; Artefiera, Bologna, Italien 1978; Da. Landskap, Gal. Plaisiren, Sth. 1978; Skulptur Bien., Middelheim Mus., Antwerpen 1979; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Stokrosebanden 1983, 1985, 1991-93; Contemporary Da. Painting, Princeton, New Jersey, USA 1984; Portrætter, Gal. Asbæk, Kbh. m.fl. 1985; Lysspor, Aarhus Kunstmus. m.fl. 1985; Holografi, Nikolaj, Kbh. 1985; Aux frontières du Réel, Mus. des Beaux-Arts, Mulhouse, Frankrig 1986; Die Wirklichkeit der Bilder, Kunsthalle Nürnberg 1986; Holomedia 86, Prinz- Max-Palais, Karlsruhe 1986; Faszination und Zukunft eines neuen Mediums, Wien 1986; Images in Time and Space, Montreal, Canada m.fl. 1987; Visiona, Technopark, Zürich 1989; Olografia, Centro Espos. Rocca Paolina, Perugia, Italien 1992; Räume aus Licht, Flensborg 1993; Nordenfjords AV 95, Hjørring Kunstmus. 1995. Separatudstillinger: Gal. Passepartout, Kbh. 1964-67, 1969-71 (medstifter); Kunstudst.bygn., Filosofgangen, Odense 1968; Gal. Arnesen, Kbh. 1973; Randers Kunstmus. 1974; Grafik 1964-74, Kastrupgaardsaml. 1974; Gal. Houmann, Langå 1976; Gal. 22, Århus 1979-80; Gal. Asbæk, Kbh. 1980, 1986; Mus. für Holographie und neue visuelle Medien, Pulheim, Köln 1988; Fra maleri til laserskulptur, Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus. 1989; Gal. Edeling, Kbh. 1992.

Artworks

I et landskab I (serigrafi, 1973, Nordjyll. Kunstmus.); Tør jord i koldt lys (mal., 1978, Aarhus Kunstmus.); Universet set gennem pyramidesnit II (skulp. i glasfiber, 1979, Trapholt, s.m. Jens-Flemming Sørensen); Parabolsk universmodel (skulp./assemblage med mixed media, 1980, Randers Kunstmus.); Forsøg med skyer (mal., 1983, Storstrøms Kunstmus.); Hardware software I (skulp./install., holografi og granit, 1987-88, Trapholt); endv. arb. tilh. Stat. Kunstfond; Ny Carlsbergfondet; Moderna Mus., Sth.; Kastrupgaardsaml.; Kbh. Komm. Kulturfond; Hobro Komm. Kunstsaml.; Radiohuset, Kbh.; Mus. of Holography, N.Y.; The Nat. Mus. of Science and Technology, Canada; Mus. für Holographie und neue visuelle Medien, Pulheim, Köln; Interferens Holografi Mus., Hamar, Norge. Udsmykninger: Handelshøjsk., Århus (1976); Gigtplejehjemmet, Grenå (1977); Hobrohallen (1981); Domus Medica, Kbh. (1988); Kaos tempel (laserskulptur, 1989, TV Midt-Vest, Holstebro); Holstebro Handelssk. (1990); Radiohuset, Kbh. (1991); TEKO-Center Danmark, Herning (1991). Skriftlige arbejder: Giovanni Battista Bracelli i: Kunst, 1, 1966, 13f; Ronnie og støvsugerbanden i: Inf. 19.6.1978; Myte, en tidsmaskine i: Sonde, kat., 1979; Univers set gennem pyramidesnit i: Grønningen, kat., 1979; Landskabsanalyser, 1979; Visuel oplevelse Holografi Holonomi i: Grønningen, kat., 1985; Mon verden er så delelig i: Samme, kat., 1986; Kaos Tempel i: Lys, 4, 1989, 194-99; Om modeller, kaos og orden i: Grønningen, kat., 1990.

Literature

Finn Hermann i: Kunst, 3, 1965, 65-68; Bent Irve i: Paletten, 4, 1966, 227, 240; Henning Olsen i: Billedkunst, 3, 1968, 153, 156f; Lise Skjøth i: Cras, XIII, 1977, 54-61; Virtus Schade i: Gal. Passepartout 20 år, 1981; Peter Zec: Holographie, Köln 1987; Reinhold Misselbeck i: Lichtblicke, Mus. für Holographie und neue visuelle Medien, Köln 1988; Hans Peter Ott i: Zeitschrift für Kultur, 3, 1988, 38-42; Reinhold Misselbeck (red.): Holographische Visionen, Köln 1991; Berl. Tid. 18.12.1992 (Eva Pohl); Jyll.p. 13.8.1992 (Lars Ole Knippel).

Author: Marianne Barbusse Mariager (M.B.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.