Jørgen Møller

Weilbach information

Genealogy

Møller, Jørgen Villi, 1930-1977, maler og grafiker. *26.7.1930 i Kbh, ?5.5.1977. ~26.9.1959 på Fr.berg med Karen Margrethe Jensen Kolding, *24.11.1927 i Kbh., datter af fmd. Jens Christian Jensen K. og Anne Kirstine Marie Skjærbæk.

Biography

Jørgen Møller havde sit udgangspunkt i kubismen. Hans tidlige motiver var husene i København, siden byer, huse og landskaber syd for alperne. Han gengav hustagene, murene, lyset og skyggerne i facetter med anvendelse af jordfarver fra gult over rødbrunt til gråt og sort. Udviklingen gik mod en stadig større præcisering af konturer og flader. Naturindtrykkene forenkledes til geometriske figurer, som foldede sig ud i selve billedplanet. I de grafiske arbejder nærmede han sig det rent abstrakte udtryk. M. var medstifter af sammenslutningerne M 59 og Den nordiske.

Education

Autodidakt.

Travels

Studierejser i Frankrig og Italien; endv. rejser i Europa og Nordafrika.

Occupations

I en periode fmd. for Unionen af yngre statsanerkendte udst.; i censurkom. for Charl. Forår.

Scholarships

Exhibitions

KE 1956-57; KP 1957; M 59 1959-67; Charl. Eft. 1968, 1975, 1977; Charl. Forår 1969-76; Den nord. 1970, 1972, 1974, 1976; A.Chr. Thedes privatsaml., Møns Folkebibl., Stege 1977. Separatudstillinger: Gal. Kbh. 1960; Birkerød Kunstforen. 1961, 1966; American Art Gal., Kbh. 1965; Gal. Kasler, Kbh. 1967-68; Frihedens Bibl., Hvidovre 1971.

Artworks

Bybillede, aften (udst. 1956); Vinterlandskab (udst. 1959); Bybillede, Algier (udst. 1960); Italiensk billede (1961); Italiensk landskab (1965); Iagttagelse af objekt. Birgitte Price i Dario Fo: En fod i hånden (1966); Komposition (2 litografier, 1968, Kobberstiksaml.); Eksplosion (udst. 1970); Landskab (udst. 1972); Kollision (udst. 1974).

Literature

R.K. i: Kunst 9, 1962, 242, 246; Pol. 1.9.1965 (Pierre Lübecker); 15.5.1977; Fr.borg Amtsavis 7.9.1965; Berl. Tid. 30.8.1966 (Ejgil Nikolajsen); 10.9.1966 (Jan Zibrandtsen); Eric Erlandsen i: Den nordiske, 1978.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.