Viggo Johansen

Weilbach information

Genealogy

Johansen, Viggo, 1851-1935, maler. *3.1.1851 i Kbh., ?18.12.1935 smst., begr. smst. (Vestre). Forældre: Gross., islandsk købmand, senere klokker Frederik Christoph J. og Camilla Olivia Petrine Jepsen. ~12.8.1880 i Skagen med Martha Kirstine Møller, *27.11.1861 i Øster Tirup ved Hjørring, ?11.10.1929 i Kbh., datter af gårdejer Lauritz Sørensen M. og Caroline Cathrine Holm.

Biography

Viggo Johansens tidligste billeder viste afhængighed af den ældre tradition i dansk kunst og var præget af bl.a. W. Marstrands, J. Roeds og F. Vermehrens kunst. I begyndelsen af 1870erne malede han nogle somre i Hornbæk, hvorfra stammer nogle realistiske fremstillinger fra fiskermiljøet. Tidligt viste han desuden interesse for ældre hollandsk kunst og dyrkede nature morte-fremstillingen som selvstændig genre, som det ses i f.eks. Afskåret lammehoved på et fad, 1880. På den anden side ligger stemningen i f.eks. Konfirmationssøndag, Dragør, 1878, i forlængelse af en senromantisk tradition. 1875 besøgte han første gang Skagen, og 1880 giftede han sig med Anna Anchers kusine, Martha Møller. I 1870erne delte J. sin tid mellem København, Hornbæk, Dragør og Skagen. På Skagen var det især landskabet, der interesserede ham som maler, men også lokalbefolkningen malede og især tegnede han flittigt. Under et besøg i Paris 1885 stiftede han ved selvsyn bekendtskab med impressionismen. Han fattede således interesse for Claude Monet, hvis arbejder han så på en udstilling i Galerie Georges Petit, hvor også P.S. Krøyer og dennes lærer L. Bonnat udstillede. På Skagen blev J.s palet lysere og penselføringen lettere, til dels under påvirkning fra de øvrige kunstnere i kolonien, men især på grund af de specielle lysforhold, som stedet frembød. I interiørbilledet Christian Bindslev er syg, 1889, er J. i den lysende kolorit umiskendeligt påvirket af Chr. Krohg. Efter at han i 1890 havde bosat sig fast i København, blev hans foretrukne motiver efterhånden figurer i et interiør, ofte med hustruen og børnene som modeller. Denne emnekreds rendyrkede han, og han aflokkede den gennem årene overbevisende maleriske resultater. Hvor forskelligartet denne tematik kunne udformes, viser eksempler som Køkkeninteriør, kunstnerens hustru ordner blomster, 1884, Børnene vaskes, 1888 og Glade Jul, 1891. Interiørbillederne Aftenselskab i kunstnerens hjem, 1899, og Mellem kunstnere, 1902-03, viser en mesterlig beherskelse af de stemningsmættede, afdæmpede belysningseffekter. I disse værker forløses i en intim og tvangfri komposition det psykologiske spil mellem de tilstedeværende personer, der alle er portrætter af J.s vennekreds. Derimod var hans koloristiske eksperimenter under påvirkning af den franske impressionisme i det lange løb ikke altid lige vellykkede. Hans palet kunne let blive tung og kulørt i såvel landskaberne som i portrætterne.

Education

Dimitt. fra C.V. Nielsens Tegneinst.; Kunstakad. Kbh. 30.5.1868 (Jørgen Roed), forlod Akad. 1875 uden afg., efter fl. gange at have indst. sig til afg.prøve.

Travels

Berlin, Dresden, Wien 1882; Paris, Holland 1885; Paris 1889; Italien 1898, 1904 og senere i 1920rne.

Occupations

Medl. af Akad.rådet marts 1887-nov. 1888, indtrådte atter 1889 og genvalgtes siden; medl. af Udst.kom. ved Charl.borg 1888-94; lærer ved Kunstakad. Kbh., Kvindeskolen aug. 1888-1906; prof. i malerkunst ved Kunstakad. Kbh. 1906-20; dir. for Kunstakad. Kbh. 1911-14 samt fl. gange vicedir.; medl. af best. for Hirschsprung fra 1.7.1911; medl. af kom. for Den baltiske Udst., Malmö 1914.

Scholarships

Akad. 1880, 1884, 1885, 1909, 1919-20; Thorvaldsens Med. 1886; Mention Honorable, Paris 1887; med. 2.kl., München 1889; guldmed., Paris 1889, 1900; guldmed. 2.kl., Berlin 1891-92; Raben-Levetzau 1892; Med., Chicago 1893; medl. af Kunstakad. i Sth. 1897; Ancker 1898; med. 1. kl., München 1909; Treschow 1914.

Exhibitions

Charl. Forår 1876-99, 1901-06, 1908-10, 1912-14, 1916, 1918, 1920-22, 1926, 1928-29, 1933-36; Dec.udst., Charl.borg 1882; Salonen, Paris fra 1885; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Erste internat. Kunst-Ausst., Wien 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889, Chicago 1893, Paris 1900; München 1889; En Saml. moderne da. Kunst, Kunstforen., Kbh. 1890; Internat. KunstAusst., Berlin 1891; The Glasgow School Artists of Denm., Chicago 1895; Nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Landsudst., Århus 1909; Glaspalast, München 1901, 1913; internat. udst., Budapest 1906-07; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Da. Nat. Exhib., Brooklyn 1927; L'art danois, Jeu de Paume, Paris 1928; Da. målarkonst, Helsingfors 1928; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Da. Paintings, Sculpture, Applied Art, Toronto 1929; Den da. Kunstudst., Oslo 1931; bien., Venezia 1932; Nordjysk Kunststævne, Ålborg, 1933; Mit bedste Kunstværk 1941; Charl.borgudst. gennem 100 år, Charl.borg 1957; Mellem kunstnere, Prins Eugens Waldemarsudde, Sth. 1964; Da. kunst 1885-1915, Kunstforen., Kbh. 1976; 1880erne i nord. maleri, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1985-86; Nord. stemninger, Nasjonalgal., Oslo m.fl. 1986-87. Separatudstillinger: 1888, 1890, Kunstforen., Kbh. 1894, 1903, 1911 (smst.), Foren. for nat. Kunst, 1921 (retrosp.); Charl.borg 1931; 1936; 1940 (s.m. Julius Paulsen og Hans Knudsen); Kunstforen., Kbh. og Skagens Mus. 1951; Kunstforen., Kbh. 1976, 1985 (s.m. Jul. Paulsen og L. Tuxen).

Artworks

Aften ved Hornbæk strand (studie, 1873, Fyns Kunstmus.); Stranden ved Højen en gråvejrsdag (1875, Skagens Mus.); Fiskere i klitterne på Skagen (1875, smst.); Selvportræt (1875, smst.); Parti fra Glaciset mellem Nørre- og Vesterport (1876, Glyptoteket); Et måltid (1877, Hirschsprung); Kunstnerens forlovede, Martha Møller (1878, Skagens Mus.); Konfirmationssøndag, Dragør (skitse, 1878, Stat. Mus. for Kunst); Moder og søn, interiør fra et fiskerhus (1879, smst.); Blinde Christian siddende i døren til sit hus (1879, Skagens Mus.); Afskåret lammehoved på et fad (1880, smst.); Kunstnerens hustru udenfor deres bolig på Skagen (1880, smst.); Kunstnerens hustru Martha Johansen (1880, smst.); Kunstnerens hustru siddende ved en sti nær deres bolig (1880, smst.); Landskabsstudie fra Skagen Vesterby (1880, smst.); Dragør by set fra Nordenden (1882, Vejle Kunstmus.); Vildthandleren (1883, Nordjyll. Kunstmus.); Kunstnerens hustru i sengen (1883, Ordrupgaard); Hummer på fad (Bornholms Kunstmus.); Gamle fiskerhuse på Skagen (1884, smst.); Køkkeninteriør, kunstnerens hustru ordner blomster (1884, smst.); I køkkenet, tante Nanna skræller kartofler (1884, Stat. Mus. for Kunst); En kaffepassiar (1884, Ribe Kunstmus.); Moder og barn, kunstnerens hustru og datteren Gerda (1885, Skagens Mus.); Fangsten deles på Skagens Sønderstrand (1885, smst.); Udkanten af Skagens Østerby efter en tordenbyge (1885, smst.); Sovekammerscene (1885, Hirschsprung); Kunstnerens hustru som patient (1885, Vestsjæll. Kunstmus.); Portræt af J.Chr. Hostrup (1885, Fr.borgmus.); Aftenpassiar (1886, Stat. Mus. for Kunst); Sønderstrand udfor Brøndums Hotel (1886, Skagens Mus.); Interiør med to unge kvinder (1886, smst.); Portræt af kunstnerens hustru (1886, Storstrøms Kunstmus.); Gamle huse i Skagen (1887, Hirschsprung); Afteninteriør, kunstnerens hustru med fem af sine børn omkring bordet (1887, Ordrupgaard); Køkkeninteriør med kunstnerens hustru (1887, Nat.mus., Sth.); Interiør (1888, Aarhus Kunstmus.); Børnene vaskes (1888, Ordrupgaard); Interiør fra Skagen (1889, Aarhus Kunstmus.); Solskin i spisestuen (1889, Nat.mus., Sth.); Landskab med mølle (1890, Nat.mus., Sth.); Bedstemors fødselsdag (1890, Ordrupgaard); Portræt af Martha Johansen (1891, Aarhus Kunstmus.); Kunstnerens hustru stående i sit hjem (1891, Skagens Mus.); Glade Jul (1891, Hirschsprung); Konfirmandinde, Kastrup (1892, Ordrupgaard); Kunstnerens døde moder (1892, Stat. Mus. for Kunst); Moder skal læse (1893, smst.); Gæs og får på bymarken, Dragør (1893, smst.); Fra de lyse nætters tid (1894, Ordrupgaard); Tre piger (1894, Nat.mus., Sth.); Kunstnerens hustru og døtre (1895, Szépmüvészeti Múzeum, Budapest, skitse, 1895, Ribe Kunstmus.); Kunstnerens familie (1895, Kunsthalle, Hamburg); Ved solnedgang (1895, Göteborgs Konstmus.); Det grønne værelse, interiør med kunstnerens hustru, der læser et brev (1895, Ordrupgaard); Mine venner (1897, Neue Pinakothek, München); Gæs ved en sø, mod uroligt vejr, Dragør (1897, Stat. Mus. for Kunst); Nanna og hendes moder (1897, Randers Kunstmus., skitse, 1897, Stat. Mus. for Kunst); De tre små, afteninteriør (1898, Hirschsprung); Fra Dragør (1899, Malmö Mus.); Aftenselskab i kunstnerens hjem (1899, Stat. Mus. for Kunst); Borddækning (1897-1900, Nat.mus., Sth.); Aftenselskab i kunstnerens hjem (1901, Ordrupgaard); Selvportræt (1901, Charl.borg Udst.kom.); Portræt af kunstnerens søster Helga Johansen (ca. 1900, Stat. Mus. for Kunst); Før sol går ned. Dragør (1901, smst.); Selvportræt (1902, smst.); Mellem kunstnere (1902-03, Nat.mus., Sth., skitse, 1897, Thielska Gal., Sth.); Højesteretsjustitiarius P. Koch (1904, Kbh. Rådhus); Portræt af Carl Nielsen (1905, Det kgl. da. Musikkonservatorium); Måneopgang ved Tyresö i Sverige (1905, Stat. Mus. for Kunst); Billedhuggeren Alice Nordin (1905, Skagens Mus.); Selvportræt (1905, smst.); En akademirådsforsamling på Charlottenborg i 1904 (1906-08, Stat. Mus. for Kunst); Portræt af Harald Høffding (1909, Fr.borgmus.); Skrænter på Refsnæs (akvarel, 1909, Vestsjæll. Kunstmus.); Portræt af Chr. Zacho (1910, Charl.borg Udst.kom.); Optrukne både på Gl. Skagen strand (1910, Ribe Kunstmus.); Portræt af Emil Hannover (1912, Kunstindustrimus.); Portræt af Karl Madsen (1927, Skagens Mus.); Ved Svaneke Havn (1929, Bornholms Kunstmus.); Portræt af Niels Neergaard (1936, Folketingets Bibl.); arb. i Davids Saml.; Prins Eugens Waldemarsudde; grafik og tegn. i Skagens Mus., Kobberstiksaml. og Hirschsprung.

Literature

Morgenbl. 8.3.1883 (Karl Madsen); Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884, 183-87; Karl Madsen i: Nord. Tidskrift, 1888, 94f; Maurice Hamel i: Gazette des Beaux-Arts, 1888, 395f; Pol. 17.5.1889 (Johanne Krebs); M. Galschiøt i: Ill. Tid., 1892-93, 581f; Pol. 19.3.1894 (E. Hannover); Karl Madsen i: Tilskueren, 1894, 215-34; Sig. Müller i: Kunst, V, 1903 (20 s.); Johs. Elbek i: Ord och Billeder, 1909-10, 152-61; Riget 33.1.1911 (Peter Hansen); Pol. 3.1.1911 (kronik, Karl Madsen); 8.1.1911 (N. Lützhøft); E. Goldschmidt i: Det nye Kunstbl., I, 1911, 167-77; V.J., Smaa Kunstbøger, udg. Viggo Jastrau, 1917; Chr. Engelstoft i: Vor Tid, II, 1918, 493-500; Samleren., 1926, 4f; Pol. 12.10.1929 (Karl Madsen); Karl Madsen: Skagens Malere og Skagens Museum, 1929; Alexander Fugl i: Samleren, 1931, 1-6; Mogens Gad i: samme, 1931, 17-24; Berl. Tid. 8.1.1931 (Th. Oppermann); Dag. Nyh. 3.1.1931 (Sig. Schultz); 19.12.1935 (samme); Karl Madsen i: Tilskueren, 1934, I, 284-86; Berl. Tid. 19.12.1935 (K. Flor); Pol. 19.12.1935 (V. Wanscher); 14.1.1936 (interv. med Karl Madsen); H. Rostrup i: Tilskueren, 1936, I, 277-85 (2 selvbiogr. breve fra V.J.); Samleren, 1938, 136f, 164, 174-78, 254-56; 1939, 74-77, 136-40, 164-68; V. Thorlacius-Ussing i: Tilskueren, 1939, II, 92-97; 1941, 22f, 66-68 (breve ved sønnen Fritz J.); Prins Eugen: Breven berätta, Sth. 1942 (da. overs. 1943); Hakon Hedemann-Gade: Från Skovgaard till Martin Emond, Lund 1944; Walther Schwartz: Skagen i nord. kunst, 1952, 46-50; Knud Voss: Skagensmalerne, 1975, 114-30; samme i: Festskr. til Frantz Wendt, 1975, 115-29; Ole Wivel: Rejsen til Skagen, 1977, 38f, 90, 106, 114, 164, 200; M. Loerges: Portræt af kunstneren Viggo Johansens hustru Martha Johansen, 1980; Kr. Hvidt: Det politiske portræt i Danm., 1983, 64f, 126; Knud Voss: Skagenpanorama, 1983, 105-17; samme: Skagensmalerne, II, 1986, 7-21; Grete Zahle: Maleren Peter Hansen, 1984, 74, 81-86, 167. Auktionskataloger: Winkel & Magnussen auk. nr. 194, 19.3.1936 (dødsbo); auk. nr. 199, 25.5.1936 (dødsbo). Breve (Hirschsprung); breve og papirer (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.