Viggo Johansen

Biography

Viggo Johansens tidligste billeder viste afhængighed af den ældre tradition i dansk kunst og var præget af bl.a. W. Marstrands, J. Roeds og F. Vermehrens kunst. I begyndelsen af 1870erne malede han nogle somre i Hornbæk, hvorfra stammer nogle realistiske fremstillinger fra fiskermiljøet. Tidligt viste han desuden interesse for ældre hollandsk kunst og dyrkede nature morte-fremstillingen som selvstændig genre, som det ses i f.eks. Afskåret lammehoved på et fad, 1880. På den anden side ligger stemningen i f.eks. Konfirmationssøndag, Dragør, 1878, i forlængelse af en senromantisk tradition. 1875 besøgte han første gang Skagen, og 1880 giftede han sig med Anna Anchers kusine, Martha Møller. I 1870erne delte J. sin tid mellem København, Hornbæk, Dragør og Skagen. På Skagen var det især landskabet, der interesserede ham som maler, men også lokalbefolkningen malede og især tegnede han flittigt. Under et besøg i Paris 1885 stiftede han ved selvsyn bekendtskab med impressionismen. Han fattede således interesse for Claude Monet, hvis arbejder han så på en udstilling i Galerie Georges Petit, hvor også P.S. Krøyer og dennes lærer L. Bonnat udstillede. På Skagen blev J.s palet lysere og penselføringen lettere, til dels under påvirkning fra de øvrige kunstnere i kolonien, men især på grund af de specielle lysforhold, som stedet frembød. I interiørbilledet Christian Bindslev er syg, 1889, er J. i den lysende kolorit umiskendeligt påvirket af Chr. Krohg. Efter at han i 1890 havde bosat sig fast i København, blev hans foretrukne motiver efterhånden figurer i et interiør, ofte med hustruen og børnene som modeller. Denne emnekreds rendyrkede han, og han aflokkede den gennem årene overbevisende maleriske resultater. Hvor forskelligartet denne tematik kunne udformes, viser eksempler som Køkkeninteriør, kunstnerens hustru ordner blomster, 1884, Børnene vaskes, 1888 og Glade Jul, 1891. Interiørbillederne Aftenselskab i kunstnerens hjem, 1899, og Mellem kunstnere, 1902-03, viser en mesterlig beherskelse af de stemningsmættede, afdæmpede belysningseffekter. I disse værker forløses i en intim og tvangfri komposition det psykologiske spil mellem de tilstedeværende personer, der alle er portrætter af J.s vennekreds. Derimod var hans koloristiske eksperimenter under påvirkning af den franske impressionisme i det lange løb ikke altid lige vellykkede. Hans palet kunne let blive tung og kulørt i såvel landskaberne som i portrætterne.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.