Thorkel Møller

Weilbach information

Genealogy

Møller, Thorkel Luplau, 1868-1946, arkitekt. *28.7.1868 i Sorø, ?21.12.1946 i Århus, begr. smst. Forældre: Adjunkt Hans Georg M. og Julie Augusta Luplau. ~1° 28.9.1903 i Middelfart med Elise Bodil Gelbjerg Hansen, *13.9.1882 smst., ?25.1.1922 i Århus, datter af sagfører, godsforvalter Niels Anton Philip H. og Mariane Hansen Pedersen. ~2° 12.4.1927 i Århus med Ebba Wittrup Nielsen, *31.7.1897 smst., datter af red. Søren Wittrup N. og Laura Margrethe Bonne.

Biography

Thorkel Møller var en af de meget få uddannede arkitekter, der ved århundredeskiftet valgte at nedsætte sig uden for hovedstadsområdet. I sine første år udførte han et pionerarbejde ved at overbevise de lokale håndværksmestre om værdien af god arkitekthjælp. M. kom i de følgende år til at stå for opførelsen af en lang række private og offentlige bygninger. Blandt hans væsentligste arbejder er Skt. Joseph Hospital og Marselisborg Hospital.

Education

I murerlære 1886-89; afgang fra Tekn. Sk. 1890; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1890-98. Ansættelser: Tilsynsf. hos Hack Kampmann (Aarhus Teater og Marselisborg Slot) 1898-1900; hos Martin Nyrop (Kbh. Rådhus) 1899.

Travels

Tyskland og Italien 1897-1900.

Occupations

Århus 1900. Ark. for Jydske Landboforen. Dyrskuer fra 1902; Kirkemin. kons. for kirkegårde og præstegårde i Århus og Skanderborg Amter; tilsynsf. for Marselisborg Slot 1924-46; fmd. for Priv. Ark. og Rådgivende Ing. Forb. i Århus 1924- 36; fmd. for Århus permanente Byggeudst. 1932-43.

Scholarships

Guldmed. 1902 (et Odeon).

Exhibitions

Charl. Forår 1902.

Artworks

Århus: Hotel Royal (1901, s.m. E. Achen, ombyg. 1930); Skt. Joseph Hosp. (1907); Bikubens ejendom Mejlg. (1909); Marselisborg Hosp. (1911-13); Marselisborg Studentergård (1914); kontorbygn. for FDB, Vesterg. (1916-17); Folketeatret (1922, i dag bank); boligbebyg. Mejlg. 71 (1929); Købmands- og Håndværkerbanken, Store Torv (1934); Belysn.væsnets adm.bygn. (1937). Uden for Århus: Grenå Handels- og Landbrugsbank (1904); Middelfart Præstegård (1905); Ebeltoft Præstegård (1908); Vejle Præstegård (1908); Rekreationshjem Sixtus, Middelfart (1911); Sabro Alderdomshjem (1919); desuden en række kraftstationer og transformatortårne i Jyll. samt udst.bygn. m.m. ved de årlige ungskuer, Skanderborg.

Literature

Ark. U. 1947, 195f (nekr. af C.F. Møller); Thyge Klemann: Aarhus arkitekter, 1980.

Author: David Birnbaum (D.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.