Jens Møller-Jensen

Artworks

Kalkmalerier: Ornamental udsmykn. i Kbh. Rådhus (1898- 1905); mal. med bl.a. københavnske motiver, Borgertrappen, Kbh. Rådhus (1904, s.m. Emanuel Vigeland); ornamental udsmykn. i Skt. Johannes K., Århus (1907); i Vor Frelsers K., Vejle (o. 1907); i Ugerløse K. (1910, overkalket); kors på altertavle, Almind K. (1929); altertavle i Dyssegårds K., Hell.; endv. kalkmal. dek. i adsk. rådhuse, kirker m.m. Arkitektur: Enfamiliehuse: Eget hus, Brogårdsv. 44 B, Gent. (1908); Brogårdsv. 42, smst. (o. 1910); Bernstorffsv. 108, Hell. (o. 1910, senere ombyg. med søjler); Alice og Poul Rosenhoffs hus, Steenhus, Holbæk (1911); eget hus, Ræveskovv. 12, Gent. (1936). Design: Forlæg for billedskærerarb. på altertavle og prædikestol i Valgmenighedsk., Nørre Allé, Århus; Knæfaldsskranke, Holmens K., Kbh. (smedejern, 1920); brønd, Grand Hotel, Odense (smedejern, o. 1921, tilh. nu Hudevad Radiatorfabrik); møbler, tapeter m.m. til Model-Bohave (s.m. sin kone); repr. i Kunstindustrimus; endv., som fmd. for Foren. til Hovedstadens Forskønn., initiativtager til farvestrålende bemal. af facader på Gråbrødre Torv (1904). Skriftlige arbejder: Adsk. skrifter om kunsthåndv. og smag, bl.a. artikler om egne arbejder; endv.: Kultiveret Smag, 1922; Møbeltegn., 1929.

Author: Elisabeth Kofod-Hansen (E.K.-H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.