Jens Juel

Weilbach information

Genealogy

Juel, Jens Jørgensen, 1745-1802, maler. *12.5.1745 i Balslev, Fyn, ?27.12.1802 i Kbh., begr. smst. (Ass). Forældre: Hjælpelærer i Balslev, senere degn i Gamborg Jørgen Jørgensen og Elisabeth Vilhelmine Juel. ~9.2.1790 i Kbh. med Rosine Dørschel, *13.5.1771 i Gent., ?16.11.1831 i Kbh., datter af slotsgartner ved Bernstorff, senere ved Rosenborg Christopher D. og Cathrine Margrethe Køhne.

Biography

Jens Juels bevarede malerier fra Hamburgtiden viser, at han har studeret den nordtyske kunst, (bl.a. Balth. Denner, J.H. Tischbein og Th. Stein), og hollandske malere (van der Neer og Jan van Huysum). Under akademitiden i København modtog han påvirkning, først og fremmest fra Carl Gustav Pilo og Louis Tocqué, førstnævntes farvesans, sidstes præcise portrætstil, men også Cornelius Høyer og, i mindre grad, Peder Als har haft betydning for ham ligesom adgangen til A.G. Moltkes og den kongelige malerisamling. Historiemaleri dyrkede han, som det synes, nødtvungent og med mindre held. Efter flere forgæves forsøg vandt han guldmedaljen i 1771, men det dermed forbundne rejsestipendium fik han ikke. I stedet modtog han 1772 fra en anonym kreds af private 400 rigsdaler årligt i 4 år til en studierejse. Nu vendte han for bestandig historiemaleriet ryggen. Under rejsen modtog han indtryk fra Anton Graffs portrætkunst i Dresden, Selvportrættet 1773-74 og den ukendte dame i Eremitagen. Af Pompeo Battoni i Rom, af Duplessis og anden fransk portrætkunst i Paris, Otto Blome, Charles Bonnet og af Jean Étienne Liotard i Genève, Suzanne de la Rive og Mathilde de Prangins. Også engelsk portrætkunst har han, formentlig i Schweiz, stiftet bekendtskab med. Personerne er siden Schweizerårene oftere gengivet med landskabsbaggrund, og gruppeportrætter er til tider formet som Conversation Pieces. Karakteristisk for ham var hans receptivitet, men samtidig hans sans for det ægte og naturlige kunstneriske udtryk, der fik ham til, trods alle påvirkninger udefra, at forblive sig selv. Hans portrætkunst efter hjemkomsten indeholder forbavsende mange højdepunkter. Af særlig interesse er hans store kompositioner af to eller flere personer, nogle i legemsstørrelse. Allerede inden rejsen, det Reventlowske dobbeltportræt (1772), flere efter 1787, kulminerende i de Rabenske og Rybergske familiebilleder (1796 og 1797), og det mindre, men fremragende af fru Neergaard med sønnen Henrik. J.s portrætter var af samtiden anset for at have god lighed. Denne har formentlig, især hvad angår kvindeportrætter, været flatterende; karikaturer indlod han sig sjældent på. En særlig evne havde han for at male børns rene og åbne ansigter. Til flere af hans portrætter er der bevaret tegnede detailstudier udført i sortkridt, gjort med stor følsomhed. Fra 1780erne og med større og større hyppighed i løbet af 1790erne malede han pasteller, også her med fremragende resultat. Årene i Schweiz vakte på ny den lyst, han havde haft i de unge år til at male landskaber, dels schweiziske motiver og store, dramatiske naturscenerier, som han også udførte efter hjemkomsten, dels stemningsrige billeder af fynsk og sjællandsk natur. Ved disse blev han en foregangsmand for skildringen af det danske landskab. At J. kunne imødekomme de krav, der stilledes ham fra den store kundekreds, der foruden hoffet og adelen indbefattede den florissante periodes matadorer, skyldtes hans lethed ved at arbejde, og at han havde medhjælp i sit atelier, først Chr. Rafn, senere Herman Koefoed. Hans kunst blev et grundlag for den blomstring i den dansk-norske kunst, som indtraf i det 19. århundrede med bl.a. C.W. Eckersberg og I.C. Dahl.

Education

I lære hos maleren Michael Gehrmann i Hamburg o. 1760-o. 1764-65; Kunstakad. Kbh. senest fra 1766; lille guldmed. april 1767 (David salves af Samuel); st. guldmed. 1771 (Mardochai Triumf).

Travels

Endnu i Hamburg 1764; men hos familien på Fyn 1765; derefter i Danmark med hyppige indenlands rejser, bl.a. til barndomshjemmet; rejsepas til Italien 25.10.1772; Hamburg 16.11.1772-10.5.1773; Dresden til 27.3.1774; Rom eft. 1774-22.7.1776; til Napoli 22.7.1776 (s.m. Nic. Abildgaard); til Paris o. sept. 1776 (til fods s.m. Simon Malgo); via Lyon til Schweiz (s.m. samme og J.F. Clemens) foråret 1777; hjemrejse via Kassel og Hamburg dec. 1779-ank. Kbh. 9.3.1780.

Occupations

Hofportrætmaler 1780; ekstraord. prof. ved Kunstakad. Kbh. 1784, ordinær prof. smst. 1786, dir. smst. 1795-97, 1799-1801; benyttet som konservator ved Den kgl. malerisaml. fra 1794.

Scholarships

Agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1780; medl. april 1782; af Akad. i Bologna 1784.

Exhibitions

Salonen 1794, 1815; Akad., Sth. 1796, 1798, 1800; Kbh. Univ. 1843; Foren. Fremtidens udst. af ældre da. kunst, Charl.borg 1869; Nord. Udst. 1872; Udst. af ældre portrætter, Kristiania Kunstforen. 1892; Raadhusudst., Kbh. 1901; L'art Danois, Jeu de Paume, Paris 1928; Kunstværker tilh. Kunstakad., Kunstforen., Kbh. 1929; Mit bedste kunstværk, Stat. Mus. for Kunst 1941; Da. Art Treasures through the Ages, Victoria & Albert Mus., London 1948; Da. Malerkunst, Flensborg Bys Mus. 1948; Kunstakad. jub.udst., Charl.borg, 1954; Da. Guldålder, Nat.mus., Sth. 1964; Le Danemark, Louvre 1965; Kopenhagen-Hamburg-Altona, Künstnerische Beziehungen 1750-1850, Altona Mus. 1968; Mægtige Schweiz 1750-1850, Thorvaldsens Mus. 1973; Meisterzeichnungen der Kopenhagener Schule, Staatliche graphische Samml., München 1985; Det kultiverede Landskab, Gl. Holtegaard 1988; Zeichnungen aus Dänemark, Kopenhagen Schule, Staatliche Mus., Berlin 1989. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1828, 1909, 1919 (udvalg af portrætter, tilh. Kbh. Univ., 1982 (malerier i privateje); Odense Bys Mus. 1960; Kobberstiksaml. 1975-76 (tegninger); Odense Bys Mus. 1989 (portrætter og landskaber); Af Hjertens Lyst. Juels Landskaber, Nivaagaard 1989.

Artworks

Øvelsestegninger fra læretiden hos Gehrmann (1762 og 1763); en anatomitegning efter I.D. Preisler (sign. Hamburg 1762). Portrætter i olie: Læsende dreng ved lys, kopi efter Adam de Coster (1764, Stat. Mus. for Kunst); Michael Gehrmann (1764, smst.); Selvportræt ved kunstigt lys (1764, smst.); Kunstnerens søster, Anna Sophie (1765); Selvportræt (1766, Kunstakad. Kbh.); Jacob Schubak (1766, Mus. für Hamburgische Geschichte); En holstensk pige (1766-67, Stat. Mus. for Kunst); Ahron Jacobson (1767, smst.); Jean de Coninck (1768); Cathrine Sophie Wilhelmine Moltke (1768, 3 ekspl., det ene på Fr.borgmus.); Mand i rød kjole (1768, Ribe Mus.); Dronn. Caroline Mathilde (1769, Stat. Mus. for Kunst); Sophie Charlotte de Cederfeld (1771 Aarhus Kunstmus.); J.F. Clemens (ca. 1771, Stat. Mus. for Kunst); Anna Elizabeth Battier (1771, smst.); C.D. Reventlow og hustru, dobbeltportræt (1772, Brahetrolleborg); J.-F.-J. Saly (1772, Stat. Mus. for Kunst); N.A. Abildgaard (1772, Fr.borgmus.); Vincent Lienau og hustru (to portrætter, 1772, Kunsthalle, Hamburg); Ubekendt dame (Dresden 1773-74, Eremitagen, Skt. Petersborg); Selvportræt (Dresden 1773-74, Stat. Mus. for Kunst); Den romerske dværg, Bajocco (Rom 1775, smst.); Frederik Hauch (Paris 1776, smst.); Otto Blome (Paris 1777, Schlesw.-Holst. Landesmus., Gottorp); Charles Bonnet (1 ekspl., Genève, 1777, Universitetsbibl., smst., 1 ekspl 1778-79, Kunstakad. Kbh.); Suzanne de la Rive (2 ekspl. Genève 1777, 1 ekspl. i Musée d'Art et d'Historie, smst.); H.-B. de Saussure (Genève 1778, Univ.bibl., smst.); Isabelle de Charrière (Genève 1778-79); Mathilde de Prangins (Genève 1779, Stat. Mus. for Kunst); J.-A. Tronchin (Genève 1779, smst.); F.G. Klopstock (Hamburg 1780, Mus. für Hamburgische Geschichte); Jørgen Scheel og hustru (2 portrætter, 1781, Gl. Estrup); Frederik VI (1781, Rosenborgsaml.); samme, stående ved et vindue (1781, Fr.borgmus.); Arveprins Frederik (1782, medl.stk., Kunstakad. Kbh.); Frederik VI i Interiør (1784, Fr.borgmus.); F.C. Winsløw (1784, Med.-hist. Mus.); Frederik Sophus Raben (1785); dennes hustru med sin lille søn (1785); Frederik VI (1787, Davids Saml.); Louise Augusta (pendant, 1787, Fr.borgmus.); J.Th. Holmskiold og familie (1787, smst.); Selvportræt (1788); Joseph Greenway (1788, Nat. Gal., London); Arveprins Frederik og familie (1788-89, Det da. Kongehus); Christian VII i Kroningsdragt (1789, Rosenborgsaml.); Anna Joachima Danneskiold-Laurvig (1790-91, Stat. Mus. for Kunst); Kunstneren og hans hustru foran staffeliet (dobbeltportræt, 1791, smst.); Peder Anker og familie (1792, Bogstad); Generalkonsul Pingels døtre (1792-93, Stat. Mus. for. Kunst); Arveprinsesse Sophie Frederikke (1793, Rosenborgsaml.); J.T. Sergel (1794, Nat.mus., Sth.); Frederik VI og den hessenske familie (1794-95, Fr.borgmus.); P.A. Heiberg (1790erne, smst.); dennes hustru, Thomasine (1790erne, smst.); Sigfred Victor Raben Levetzau med familie (1796, Glorup); Fanny von Qualen (ca. 1796, Ahrensburg); Niels Ryberg med familie (1797, Stat. Mus. for Kunst); Fru Neergaard med sin lille søn (2 ekspl., ca. 1800, det ene Glyptoteket); Dronn. Marie Sophie Frederikke med prinsesse Caroline (1800, Det da. Kongehus); Gertrud Hage ved vinduet (ca. 1800, Stat. Mus. for Kunst); Kunstnerens børn (1801, smst.); Marcus von Schmidten, løbende (1802, smst.). Landskaber, blomster m.v.: 3 blomsterbuketter (alle 1764, Kunsthalle, Hamburg); Måneskin, Binnenalster (1764, smst.); Hyæne (1767, Stat. Mus. for Kunst); Udsigt fra Bonnets terrasse, Genève (1779, smst.); Landskab ved Veyrier, Genève (måske 1779, Thorvaldsens Mus.); Udsigt fra Sørup (1782, Storstrøms Kunstmus.); Egnen omkring Jægerspris (1782, Stat. Mus. for Kunst); Emiliekilde (1784, Fyns Kunstmus.); Landskab i alvorlig efterårsstemning (1780erne, Stat. Mus. for Kunst); Et måneskinsstykke, Overfarten ved Snoghøj (1787, smst.); Et landskab med nordlys (1790, Glyptoteket); Landskab ved Ejgaard, optrækkende uvejr (ca. 1790/99, Stat. Mus. for Kunst); Udsigt fra Marienlyst (1790erne, Helsingør Bymus.); Udsigt fra Lillebælt ved Hindsgavl (2 malerier, ca. 1799-1800, Thorvaldsens Mus.); Dansebakken ved Sorgenfri (ca. 1800, Stat Mus. for Kunst); Nelliker og leukøjer i et glas (dat. usikker, smst.). Tegninger og pasteller: Selvportræt (pensel og tusch, 1763-64, Kobberstiksaml.); Ung mand i hat og slåbrok (sortkridt, 1774-76, smst.); Selvportræt (sortkridt, 1777); Susanne Elizabeth Holm (sortkridt, 1777-79, Kobberstiksaml.); Madame Charles Bonnet (sortkridt, 1778, smst.); Selvportræt (sortkridt, 1779-80, smst.); Ewalds Minde (bly og sortkridt, 1781, smst.); Frederik VI (sortkridt og hvid dækfarve, 1782, smst.); Carl August Damkier (pastel, ca. 1783, Davids Saml.); Selvportræt (sort og hvidt kridt, 1784, Dronn. Håndbibl.); Nic. Dajon (sort og hvidt kridt, 1780erne, Kobberstiksaml.); Selvportræt (som forannævnte); Kunstnerens forældre (2 pasteller, 1786-88, smst.); Niels Klim styrter sig i underverdenen (blyant og sortkridt, 1786-88, smst.); Caroline og Conrad Moe (dobbeltportræt, pastel, ca. 1790, smst.); A.P. Bernstorff (sort og hvidt kridt, dækfarve, 1793, smst.); Christian VIII, prinsesse Juliane Sophie, prinsesse Louise Charlotte og arveprins Ferdinand (4 pasteller, 1802, Amalienborg).

Literature

Jens Juels dødsboaukt. 20.4.1803; Henny Glarbo i: Kunstmus. Årsskrift 1924-25, 17-62; 1926-28, 207-16; 1940, 61-69; Ellen Poulsen i: Samme 1937, 102-11; Samme: Jens Juel, 1961; Tove Clemmensen: Møbler af N.-H. Jardin, C.F. Harsdorff og J.C. Lillie, 1973; Emma Salling: Kunstakad. Guldmed. Konk. 1755-1857, 1975; Ellen Poulsen: Jens Juel, I-II, 1991.

Author: Torben Holck Colding (T.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.