Christian Mørup

Weilbach information

Genealogy

Mørup, Christian Jensen, 1732-1800, bygmester. Døbt 4.11.1732 i Nyrup, ?27.4.1800 i Ødum. Forældre: Fæster, murerm. ved Engelsholm i Nørup Sogn, Jens Madsen og Voldborg Christensdatter. ~1768 med Marie Pedersdatter Møller.

Biography

Christian Mørup arbejdede i et lidt gammeldags, barokt formsprog, tilføjet enkelte nyere træk, som f.eks. det lisenagtige buefag, der indrammer våbenhusdøren på Bidstrup Godskirke, og som herefter findes overalt på hans sikre bygninger. På Randers Rådhus ses desuden blændingsfelter, der ikke er ulig dem, Niels Eigtved anvendte. M.s stuklofter på Ulfstrup og Clausholm har en kraftig hulkel som overgang til væggene og i de fornemme rum tillige en svajknækket profilramme midt på loftsfladen. Under kirkeombygninger sørgede M. for, hvor det lod sig gøre, at de gamle romanske portaler indbyggedes i det nye vesttårn, sådan som det ses på det store vesttårn på Linå Kirke, opført i 1790erne. M. var ved sin død en højt anset bygmester, og Randers gamle lokalhistoriker S. Stadfeldt omtalte hans arbejde med ære i sin beskrivelse af købstaden fra 1804.

Education

I murerlære hos faderen; formentlig samme og tegneundervisn. hos bygm. N.H. Rieman.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Færdigopf. af herregården Bidstrup (1760); Århus Kathedralsk. (1761, senere ombyg. og stærkt udv.); tårn til Gråbrødrek., Viborg (1761); stukkatørarb. under J.G. Rosenbergs modernisering af herregården Ulstrup (1766-67); stukloft over kongesalen, Clausholm Slot (1769); hovedistandsættelse af koret i Søby K. ved Clausholm (1769-70); ombygn. og istandsættelse af Linå K. ved Silkeborg (fra 1774); Randers Rådhus (1778); opf. af vesttårn til Skt. Mortens K., Randers (efter tegn. af Anders Kruuse); hospital i Grønbæk (1770erne); ombygn. af Hinge K. (1779); Seerup K. (1784); Lemming K. (1786); Sejling K. (1788); Svostrup K. (1788); tagrytter til Randers Rådhus (1796). Tilskrivninger: Avlsgård på Mattrup (1764); ombygn. af hovedbygn. smst. (1764); Tyrsting K. (før 1767).

Literature

Knud Voss: Bygningsadm. i Danm. under enevælden, 1966; Danm. K., Århus Amt, 1968-; N.J. Israelsen: Mejlgade, en reel og nænsom gade, 1968, 207f; samme i: Mus. i Viborg Amt, 9, 1979, 32f; samme: Skt. Mortens K. 1494-1994, 1994, 68.

Author: N.J. Israelsen (N.J.I.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.