Ludvig Kabell

Weilbach information

Genealogy

Kabell, Ludvig Christian Brinck-Seidelin, 1853-1902, maler. *21.7.1853 i Vejlby ved Grenå, ?1.2.1902 i Fredensborg, begr. i Asminderød. Forældre: Sognepræst Petrus K. og Christiane Kirstine Henriette Brinck-Seidelin. ~20.8.1887 i Hillerød med Rudolphine baronesse Wedell-Wedellsborg, *8.7.1856 på Holckenhavn, ?4.2.1920 i Fredensborg, datter af skovrider, senere overførster, hofjægerm. Frederik Julius baron W.-W. og Marie Frederikke Caroline baronesse Holck.

Biography

Ludvig Kabell blev tidligt, på linie med kunstnervennerne fra Skovgaard-kredsen, anerkendt som en af repræsentanterne for et nyt og mere naturalistisk, franskinspireret landskabsmaleri. K.s skitser og mindre friluftsarbejder fra ungdomsårene og til midten af 1880erne er da også præget af en umiddelbar natur- og landskabsiagttagelse med fin fornemmelse for lys og farve. Med den voksende anerkendelse voksede formaterne, og med efterspørgslen efter mere monumentale, nationale landskaber fik atelierbilledet en dominerende placering i K.s produktion. Karakteristisk, ikke bare for K., men også for forbillederne i den danske landskabstradition som P.C. Skovgaard og Godfred Christensen samt vennen Karl Jensen blev friluftsbilledets umiddelbarhed afløst af mere gennemarbejdede og til tider formalede kompositioner med hovedvægten på en samlet stemningsformidlende virkning.

Education

Malerlære; derefter Kunstakad. Kbh. dec. 1872-april 1878, jan.-april 1880; privatelev af P.C. Skovgaard.

Travels

Paris okt. 1880-maj 1881; Italien og Østrig 1886.

Occupations

Scholarships

Sødrings Pr. 1881; Neuhausens Pr. 1883; Akad. 1886; Aarsmed. 1 1895.

Exhibitions

Dec.udst., Charl.borg 1877; Charl. Forår 1878-86, 1888-1902; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Chicago 1893; Raadhusudst., Kbh. 1901; Foren. for Nat. Kunst 1926; Hvad Forum udelod, Charl.borg 1931; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942. Separatudstillinger: Winkel & Magnussen, Kbh. 1901 (s.m. Ludovica Kabell-Rosenørn); Foren. for Nat. Kunst 1902.

Artworks

Marklandskab i Sydsjælland (1881, Sødrings Pr.); Junidag, Toxværd ved Næstved (1883, Neuhausens Pr.); Sommerlandskab (1880erne, Bornholms Kunstmus.); Stevns Klint (1880erne, smst.); Sommeraften fra egnen ved Fredensborg (1891-93, Aarhus Kunstmus.); Vej gennem en landsby (ca. 1896, Stat. Mus. for Kunst); Når aftenklokkerne ringe (tidl. Ribe Kunstmus.); desuden flere arb. i Bornholms Kunstmus.; Øregaards Mus.; tegn. og grafik i Kobberstiksaml. Bogillustrationer: J. Paludan-Müller: Idyller fra det daglige Liv, 1892 (s.m. Erik Henningsen).

Literature

Pol. 16.2.1901; Berl. Aften 21.2.1901; 21.11.1902; Ill. Tid., 1901-02, 298f; København 26.9.1920; N. Lützhøft i: Samleren 1927, 145-50; Sig. Schultz i: Danske i Paris, II, 1938, 453; R. Magnussen: Godfred Christensen, I-II, 1939-41; Aksel Rode: Niels Skovgaard, 1943; Knud Voss i: Da. kunsthist., IV, 1974. Auktionskataloger: Fortegn. over dødsboet efter Rudolphine Kabell 1920. Brev til Sig. Müller (Hirschsprung).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.