James Ogilvie

Weilbach information

Genealogy

Ogilvie, James Gordon, 1901-1972, maler. *31.12.1901 i Kbh., ?18.3.1972. Forældre: Malerm. James Georges O. og organist Hansigne Rasmussen. ~6.7.1930 i Kgs. Lyngby med Cæcilia Tandrup, *13.1.1905 i Kbh., datter af red., forfatter Harald Konrad Niels Viggo T. og Kirstine Marie Lauridsen.

Biography

James Ogilvie var en skolet kunstner, hvis malerier bærer præg af den akademiundervisning, han i de yngre år modtog. Foruden portrætter og traditionelle figurkompositioner var hans motivverden i mange år landskaber og lokaliteter fra egnen omkring Frederiksværk, hvor han også var bosat. Interiørbilleder med scener fra det daglige liv indgik i hans oeuvre. Malerierne er sikkert komponeret, og med sine levende, ofte korte penselstrøg, hvor farverne blev sat op mod hinanden, vidner de om inspiration fra de sene franske impressionister, hvad også O. selv gav udtryk for.

Education

I malerlære; Tekn. Sk. 1918-19; Kunstakad. Kbh., malersk. (Aksel Jørgensen) 1920, afg. 1927, lille guldmed. 1929.

Travels

Norge 1925; Italien 1929-30; England, Frankrig, Belgien, Holland 1930; Tyskland 1932.

Occupations

Scholarships

Ronge 1928; Akad. 1929.

Exhibitions

Charl. Forår 1929, 1935, 1938-45, 1947, 1953-54; KE 1931; Charl. Eft. 1941; Kunstnerforen. af 18. Nov. 1940, 1942. Separatudstillinger: Winkels Kunsthdl., Kbh. 1938; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1950, 1960, 1961.

Artworks

Badende kvinder (1928); Fabriksinteriør D.F.J. i Frederiksværk. Illustrationer: Harald H. Lund: Børnesange, 1925; samme: Fabler for Smaafolk i: Ude og Hjemme 1937.

Literature

B.T. 17.4.1929 (Houmark); Tidens Kvinder 31.5.1938 (Kai Sommer); Nat.tid. 25.10.1941 (i kronik af Sig. Schultz); Berl. Aften 28.11.1960 (Harald H. Lund).

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.