Olav Olavsen

Biography

Olav Olavsens produktion som arkitekt er kun sporadisk kendt, fordi meget gik tabt ved Kongsbergs brand 1810. De få spor viser ham som elev af C.F. Harsdorff og Hans Næss. O.s største betydning ligger i hans virksomhed som lærer ved Bergseminaret i Kongsberg, dengang Norges eneste uddannelsessted for arkitekter og bjergværksingeniører. Herved fik han stor betydning for arkitektuddannelsen i Norge og for udformningen af den klassicistiske arkitektur i Norge, bl.a. gennem sin elev Hans Ditlev Frantz von Linstow.

Author: Anne Lise Thygesen (A.L.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.